nieuws

23 01 2007

nieuws 08 02 2006
aanpassing parenteels
Bikkel, Hiemstra en Heins
aanpassing van
parenteel bijlsma
  introductie bikkel hiemstra bijlsma heins links  
 

Parenteel van Dirck Dircken (Bijlsma)

 

Dirck Dircksen (BIJLSMA) is geboren omstreeks 1640 in Franeker. Dirck Dircksen trouwde met Trijntie Alefs, nadat zij op woensdag 16 april 1681 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 1 mei 1681 in Franeker.
Trijntie Alefs is geboren omstreeks 1644 in Franeker.

Kind van Dirck Dircksen en Trijntie Alefs:

1 [waarschijnlijk] Hendrik Durx (BIJLSMA), geboren omstreeks 1675 Volgt 1.1.


1.1 Hendrik Durx (BIJLSMA) is geboren omstreeks 1675, zoon van [waarschijnlijk] Dirck Dircksen (BIJLSMA) en [waarschijnlijk] Trijntie Alefs. Hendrik Durx is overleden in Franeker.
Notitie bij Hendrik Durx: Lidmaat te Franeker geworden op 11-06-1699, gekomen van Winsum. Woonde in 1709 volgens het lidmatenboek op het Vliet Westzijde, buiten de stad.
Hendrik Durx trouwde met Eeke Bernardus BIJLSMA. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 18 maart 1703 in Winsum (Baarderadeel). Eeke Bernardus is geboren in 1675 in Oudeschoot (Schoterland), dochter van Bernhardus BIJLSMA en Swaentie Claeses. Eeke Bernardus is overleden in Franeker.

Kinderen van Hendrik Durx en Eeke Bernardus:

1 Alef Hendriks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1705 in Franeker.
2 Aaltie Hendriks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Zij is gedoopt op zondag 26 september 1706 in Franeker. Aaltie Hendriks is overleden vóór 1708, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Aaltie Hendriks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1708 in Franeker.
4 Bernardus Hendriks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Hij is gedoopt op zondag 1 september 1709 in Franeker.
5 Durk Hendriks (BIJLSMA), geboren in Franeker Volgt 1.1.1.


1.1.1 Durk Hendriks (BIJLSMA) is geboren in Franeker, zoon van Hendrik Durx (BIJLSMA) en Eeke Bernardus BIJLSMA. Hij is gedoopt op zondag 16 oktober 1712 in Franeker. Durk Hendriks is overleden vóór 1781 in Vrouwenparochie (Het Bildt), ten hoogste 69 jaar oud. Durk Hendriks trouwde met Claeske Ysacks, nadat zij op zaterdag 4 juni 1735 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 19 juni 1735 in Franeker.
In 1749 bestaat het gezin uit drie personen boven de 12 jaar en één persoon beneden die leeftijd. In 1766 wordt het echtpaar ingeschreven in het lidmatenboek van Vrouwenparochie. Tot 1777 betaald Durk Hendriks jaarlijks huur en belasting in Vrouwenparochie, daarna (in 1781) doet zijn zoon Ysac Durks dat.
Claeske Ysacks is geboren in Franeker, dochter van Ysack Jaques en Oecke Taedes. Zij is gedoopt op dinsdag 21 februari 1713 in Franeker. Claeske Ysacks is overleden in Vrouwenparochie (Het Bildt).
Notitie bij Claeske Ysacks: Claeske is op 26 october, met attestatie van Sint Jacobiparochie, ingeschreven in het lidmatenboek van Franeker.

Kinderen van Durk Hendriks en Claeske Ysacks:

1 Eeke Durks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Zij is gedoopt op maandag 26 maart 1736 in Franeker. Eeke Durks is overleden vóór 1750, ten hoogste 14 jaar oud.
2 Hendrik Durks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1737 in Franeker. Hendrik Durks is overleden vóór 1745, ten hoogste 8 jaar oud.
3 Trijntje Durks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Zij is gedoopt op donderdag 20 oktober 1740 in Franeker.
4 Hendrik Durks BIJLSMA, geboren in Franeker Volgt 1.1.1.1.
5 Eeke Durks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Zij is gedoopt op woensdag 1 juli 1750 in Franeker.
6 Oecke Durks (BIJLSMA), geboren in Franeker. Zij is gedoopt op woensdag 1 juli 1750 in Franeker.
7 Ysac Durks BIJLSMA, geboren in Franeker Volgt 1.1.1.2.
8 [waarschijnlijk] Aafke Durks BIJLSMA, geboren omstreeks 1754 in Franeker Volgt 1.1.1.3.


1.1.1.1 Hendrik Durks BIJLSMA is geboren in Franeker, zoon van Durk Hendriks (BIJLSMA) en Claeske Ysacks. Hij is gedoopt op woensdag 6 januari 1745 in Franeker. Hendrik Durks is overleden op woensdag 17 februari 1819 om 05:00 in Zuiderdrachten (Smallingerland), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1819. Hendrik Durks trouwde met Ymkjen Jarigs Jarigsma, nadat zij op zondag 3 mei 1767 in Minnertsga (Barradeel) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 17 mei 1767 in Vrouwenparochie (Het Bildt).
Hendrik en Ymkjen hebben gewoond in Vrouwenparochie (1767), Harlingen (1770), Hallum (1775), Noordwolde (1778), Gorredijk (1782), Siegerswoude (1786), Drogeham (1811) en later nog in Drachten. Hij was lidmaat in Hallum (22-02-1778) en Noordwolde (18-11-1778).
Ymkjen Jarigs is geboren in Minnertsga (Barradeel), dochter van Jarig Uulkes en Antje Dirks. Zij is gedoopt op zondag 6 juni 1745 in Minnertsga (Barradeel). Ymkjen Jarigs is overleden op maandag 13 december 1819 in Drachten (Smallingerland), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1819.

Kinderen van Hendrik Durks en Ymkjen Jarigs:

1 Durk Hendriks BIJLSMA, geboren in Vrouwenparochie (Het Bildt). Hij is gedoopt op vrijdag 19 juni 1767 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Durk Hendriks is overleden op donderdag 15 april 1819 in Zuiderdrachten (Smallingerland), 51 jaar oud. Durk Hendriks bleef ongehuwd.
2 Jarig Hendriks BIJLSMA, geboren in Harlingen Volgt 1.1.1.1.1.
3 Izaak Hendriks BIJLSMA, geboren op dinsdag 23 maart 1773 in Harlingen Volgt 1.1.1.1.2.
4 Anne Hendriks BIJLSMA, geboren in Hallum (Ferwerderadeel) Volgt 1.1.1.1.3.
5 Klaas Hendriks BIJLSMA, geboren in Hallum (Ferwerderadeel). Hij is gedoopt op zondag 23 november 1777 in Hallum (Ferwerderadeel). Klaas Hendriks is overleden vóór 1811, ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas Hendriks: komt niet voor in register familienamen 1811
6 Johannes Hendriks BIJLSMA, geboren op zaterdag 17 juni 1780 in Noordwolde (Weststellingwerf) Volgt 1.1.1.1.4.
7 Jakobus Hendriks BIJLSMA, geboren op zondag 26 januari 1783 in Gorredijk (Opsterland) Volgt 1.1.1.1.5.
8 Antje Hendriks BIJLSMA, geboren in Siegerswoude (Opsterland) Volgt 1.1.1.1.6.


1.1.1.2 Ysac Durks BIJLSMA is geboren in Franeker, zoon van Durk Hendriks (BIJLSMA) en Claeske Ysacks. Hij is gedoopt op dinsdag 5 december 1752 in Franeker. Ysac Durks is overleden op dinsdag 20 maart 1810 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 57 jaar oud. Ysac Durks:
(1) trouwde met Antje Hendriks. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 13 augustus 1775 in Vrouwenparochie (Het Bildt).
Antje Hendriks is geboren omstreeks 1755 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Antje Hendriks is overleden omstreeks 1776 in Vrouwenparochie (Het Bildt), ongeveer 21 jaar oud.
(2) trouwde met Klaasje Taeaekes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 9 maart 1777 in Vrouwenparochie (Het Bildt).
Klaasje Taeaekes is geboren in Finkum (Leeuwarderadeel). Zij is gedoopt op maandag 7 maart 1757 in Finkum (Leeuwarderadeel). Klaasje Taeaekes is overleden op dinsdag 12 juli 1803 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 46 jaar oud.

Kinderen van Ysac Durks en Klaasje Taeaekes:

1 Dirk Ysacs BIJLSMA, geboren op woensdag 6 mei 1778 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.1.
2 Doeke Ysacs BIJLSMA, geboren op dinsdag 12 oktober 1779 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.
3 Klaas Ysacs BIJLSMA, geboren op donderdag 9 augustus 1781 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Hij is gedoopt op zondag 9 september 1781 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Klaas Ysacs is overleden op vrijdag 3 februari 1843 in Het Bildt, 61 jaar oud. Klaas Ysacs bleef ongehuwd.
4 Tjitske Ysacs BIJLSMA, geboren op dinsdag 24 februari 1784 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.3.
5 Taeke Ysacs BIJLSMA, geboren op donderdag 2 februari 1786 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.
6 Klaaske Ysacs BIJLSMA, geboren op vrijdag 20 maart 1789 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.5.
7 Zijke Ysacs BIJLSMA, geboren op vrijdag 5 augustus 1791 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.
8 Jacobus Ysacs BIJLSMA, geboren op vrijdag 27 december 1793 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.
9 Jan Ysacs BIJLSMA, geboren op dinsdag 20 februari 1798 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1798 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Jan Ysacs is overleden op zaterdag 21 augustus 1841 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 43 jaar oud. Jan Ysacs bleef ongehuwd.


1.1.1.3 Aafke Durks BIJLSMA is geboren omstreeks 1754 in Franeker, dochter van [waarschijnlijk] Durk Hendriks (BIJLSMA) en [waarschijnlijk] Claeske Ysacks. Aafke Durks is overleden op maandag 9 mei 1814 in Franeker, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1814.
Notitie bij overlijden van Aafke Durks: weduwe
Aafke Durks trouwde met Jetse Douwes, nadat zij op zaterdag 2 oktober 1773 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 17 oktober 1773 in Franeker. Jetse Douwes is geboren in Franeker.

1.1.1.1.1 Jarig Hendriks BIJLSMA is geboren in Harlingen, zoon van Hendrik Durks BIJLSMA en Ymkjen Jarigs Jarigsma. Hij is gedoopt op dinsdag 3 april 1770 in Harlingen. Jarig Hendriks is overleden op maandag 24 mei 1830 om 14:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1830. Jarig Hendriks trouwde met Antje Imkes Weemstra. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 12 mei 1799 in Drachten (Smallingerland). Antje Imkes is geboren in Oldeberkoop (Ooststellingwerf), dochter van Imke Sjoerds en Antien Klases. Zij is gedoopt op woensdag 19 december 1764 in Oldeberkoop (Ooststellingwerf). Antje Imkes is overleden op donderdag 26 april 1827 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1827.

Kinderen van Jarig Hendriks en Antje Imkes:

1 Antje Jarigs BIJLSMA, geboren op vrijdag 28 februari 1800 in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Ymkje Jarigs BIJLSMA, geboren op donderdag 29 juli 1802 in Noorderdrachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.1.2.
3 Hendrik Jarigs BIJLSMA, geboren op vrijdag 29 juni 1804 in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.1.3.
4 Trijntje Jarigs BIJLSMA, geboren in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.1.4.

 

1.1.1.1.2 Izaak Hendriks BIJLSMA is geboren op dinsdag 23 maart 1773 in Harlingen, zoon van Hendrik Durks BIJLSMA en Ymkjen Jarigs Jarigsma. Hij is gedoopt op dinsdag 6 april 1773 in Harlingen. Izaak Hendriks is overleden op vrijdag 5 november 1819 in Oudega (Smallingerland), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1819. Izaak Hendriks trouwde met Jantje Wieberens Huizinga. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 15 oktober 1809 in Oudega (Smallingerland). Jantje Wieberens is geboren omstreeks 1785 in Oudega (Smallingerland), dochter van Wieberen Iebeles Huizinga en Harmke Jans. Jantje Wieberens is overleden op donderdag 20 januari 1853 in De Wilp (Marum, Gr.), ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen van Izaak Hendriks en Jantje Wieberens:

1 Ymkje Izaaks BIJLSMA, geboren in Oudega (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.2.1.
2 Wieberen Izaaks BIJLSMA, geboren op vrijdag 27 november 1812 in Oudega (Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1812. Wieberen Izaaks is overleden op donderdag 23 mei 1839 in Marum (Gr), 26 jaar oud. Wieberen Izaaks bleef ongehuwd.
3 Hendrik Izaaks BIJLSMA, geboren op maandag 3 april 1815 in Oudega (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.2.2.
4 Iebeltje Izaaks BIJLSMA, geboren op zaterdag 28 maart 1818 in Oudega (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.2.3.


1.1.1.1.3 Anne Hendriks BIJLSMA is geboren in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Hendrik Durks BIJLSMA en Ymkjen Jarigs Jarigsma. Hij is gedoopt op vrijdag 29 december 1775 in Hallum (Ferwerderadeel). Anne Hendriks is overleden op zondag 29 april 1827 in Smallingerland, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1827. Anne Hendriks trouwde met Wytske Harmens Stuur. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 15 mei 1808 in Drachten (Smallingerland). Wytske Harmens is geboren in Drachten (Smallingerland). Zij is gedoopt op vrijdag 16 april 1779 in Drachten (Smallingerland). Wytske Harmens is overleden op woensdag 21 september 1870 in Buitenpost (Achtkarspelen), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1870.

Kinderen van Anne Hendriks en Wytske Harmens:

1 Hendrik Annes BIJLSMA, geboren op zondag 10 februari 1811 in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.3.1.
2 Trijntje Annes BIJLSMA, geboren op zaterdag 28 mei 1814 in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.3.2.
3 Iemkjen Annes BIJLSMA, geboren op maandag 9 juni 1817 in Drachten (Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1817. Iemkjen Annes is overleden op zondag 16 september 1821 in Drachten (Smallingerland), 4 jaar oud.
4 Iemkjen Annes BIJLSMA, geboren op zaterdag 1 december 1821 in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.3.3.


1.1.1.1.4 Johannes Hendriks BIJLSMA is geboren op zaterdag 17 juni 1780 in Noordwolde (Weststellingwerf), zoon van Hendrik Durks BIJLSMA en Ymkjen Jarigs Jarigsma. Hij is gedoopt op zondag 2 juli 1780 in Noordwolde (Weststellingwerf). Johannes Hendriks is overleden op zondag 11 juni 1820 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1820. Johannes Hendriks trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 2 oktober 1819 in Smallingerland met Sieuke Eizes Weima, 29 jaar oud. Sieuke Eizes is geboren op zondag 7 februari 1790 in Boornbergum (Smallingerland), dochter van Eize Eizes. Zij is gedoopt in Boornbergum (Smallingerland). Sieuke Eizes is overleden op vrijdag 18 maart 1825 in Boornbergum (Smallingerland), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1825.


Kind van Johannes Hendriks en Sieuke Eizes:

1 Vroukje Johannes BIJLSMA, geboren op maandag 29 mei 1820 in Tietjerksteradeel. Vroukje Johannes is overleden op vrijdag 22 september 1820 in Smallingerland, 3 maanden oud.


1.1.1.1.5 Jakobus Hendriks BIJLSMA is geboren op zondag 26 januari 1783 in Gorredijk (Opsterland), zoon van Hendrik Durks BIJLSMA en Ymkjen Jarigs Jarigsma. Jakobus Hendriks is overleden op vrijdag 9 juli 1852 in Munnekezijl (Kollumerland), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juli 1852. Jakobus Hendriks trouwde met Geertruida Dirks Zantinga. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 13 januari 1805 in Oldehove (Gr). Geertruida Dirks is geboren omstreeks 1783 in Niekerk (Gr). Geertruida Dirks is overleden op woensdag 5 april 1871 in Munnekezijl (Kollumerland), ongeveer 88 jaar oud.

Kinderen van Jakobus Hendriks en Geertruida Dirks:

1 Hendrik Jakobus BIJLSMA, geboren in Ruigzand (Gr). Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1806 in Oldehove (Gr). Hendrik Jakobus is overleden op woensdag 24 juni 1835 in Kollumerland, 29 jaar oud. Hendrik Jakobus bleef ongehuwd.
2 Dirk Jakobus BIJLSMA, geboren in Ruigzand (Gr) Volgt 1.1.1.1.5.1.
3 Klaas Jakobus BIJLSMA, geboren in Ruigzand (Gr) Volgt 1.1.1.1.5.2.
4 Jan Jakobus BIJLSMA, geboren omstreeks 1812 in Ruigzand (Gr). Jan Jakobus is overleden op zondag 3 december 1876 in Munnekezijl (Kollumerland), ongeveer 64 jaar oud. Jan Jakobus bleef ongehuwd.
5 Anne Jakobus BIJLSMA, geboren omstreeks 1817 in Ruigzand (Gr). Anne Jakobus is overleden op vrijdag 6 juni 1873 in Munnekezijl (Kollumerland), ongeveer 56 jaar oud.
Anne Jakobus bleef ongehuwd.
6 Hilje Jakobus BIJLSMA, geboren op maandag 26 oktober 1818 in Munnekezijl (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.3.
7 Emke Jakobus BIJLSMA, geboren op zaterdag 25 november 1820 in Munnekezijl (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.4.


1.1.1.1.6 Antje Hendriks BIJLSMA is geboren in Siegerswoude (Opsterland), dochter van Hendrik Durks BIJLSMA en Ymkjen Jarigs Jarigsma. Zij is gedoopt op vrijdag 30 juni 1786 in Ureterp (Opsterland). Antje Hendriks is overleden op zaterdag 20 januari 1816 in Surhuizum (Achtkarspelen), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1816. Antje Hendriks trouwde met Jacobus Pieters Bekkema. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 14 oktober 1810 in Drogeham (Achtkarspelen). Jacobus Pieters is geboren op dinsdag 26 september 1786 in Surhuisterveen (Achtkarspelen). Hij is gedoopt op zondag 5 november 1786 in Surhuisterveen (Achtkarspelen). Jacobus Pieters is overleden op maandag 2 oktober 1871 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), 85 jaar oud.

Kinderen van Antje Hendriks en Jacobus Pieters:

1 Piet Jacobs Bekkema, geboren omstreeks 1811 in Surhuizum (Achtkarspelen). Piet Jacobs is overleden op donderdag 13 november 1834 in ´s Hertogenbosch, ongeveer 23 jaar oud. Piet Jacobs bleef ongehuwd.
2 Ymkje Jacobs Bekkema, geboren op woensdag 4 november 1812 in Surhuizum (Achtkarspelen) Volgt 1.1.1.1.6.1.
3 Hendrik Jacobs Bekkema, geboren op zaterdag 6 augustus 1814 in Surhuizum (Achtkarspelen). Hendrik Jacobs is overleden op woensdag 25 juli 1866 in Garijp (Tietjerksteradeel), 51 jaar oud.


1.1.1.2.1 Dirk Ysacs BIJLSMA is geboren op woensdag 6 mei 1778 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysac Durks BIJLSMA en Klaasje Taeaekes. Hij is gedoopt op zondag 24 mei 1778 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Dirk Ysacs is overleden op donderdag 31 mei 1832 in Het Bildt, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1832. Dirk Ysacs trouwde met Berber Pieters Haagsma. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1811. Berber Pieters is geboren omstreeks 1788. Berber Pieters is overleden op maandag 29 juni 1868 in Het Bildt, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1868.
Notitie bij Berber Pieters: heet in overlijdensakte Berber Pieters Haksma, heet bij huwelijk van haar dochter Jeltje: Berber Pieters Hak en bij het huwelijk van haar dochter Klaasje: Berber Pieters Wielenga

Kinderen van Dirk Ysacs en Berber Pieters:

1 Klaasje Dirks BIJLSMA, geboren op vrijdag 18 februari 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.1.1.
2 Jeltje Dirks BIJLSMA, geboren op zaterdag 6 maart 1824 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.1.2.


1.1.1.2.2 Doeke Ysacs BIJLSMA is geboren op dinsdag 12 oktober 1779 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysac Durks BIJLSMA en Klaasje Taeaekes. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1779 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Doeke Ysacs is overleden op maandag 12 november 1832 in Leeuwarderadeel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1832. Doeke Ysacs trouwde met Jetske Gerbens Jonk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 26 februari 1804 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Jetske Gerbens is geboren op zaterdag 15 februari 1783 in Nieuwe Bildtdijk onder Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Gerben Gosses en Sjoerdje Feijes. Zij is gedoopt op zondag 13 april 1783 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Jetske Gerbens is overleden op woensdag 12 januari 1825 om 09:00 in Finkum (Leeuwarderadeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1825.
Notitie bij Jetske Gerbens: of De Jong volgens overlijdensakte

Kinderen van Doeke Ysacs en Jetske Gerbens:

1 Gerben Doekes BIJLSMA, geboren op donderdag 12 juli 1804 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.1.
2 Klaas Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 15 februari 1808 in Menaldum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.2.2.
3 Gosse Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 8 april 1811 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.
4 Jan Doekes BIJLSMA, geboren op zondag 3 oktober 1813 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1813.
5 Dirk Doekes BIJLSMA, geboren op vrijdag 16 mei 1817 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1817. Dirk Doekes is overleden op woensdag 17 januari 1883 in Het Bildt, 65 jaar oud. Dirk Doekes bleef ongehuwd.
6 Klasje Doekes BIJLSMA, geboren op dinsdag 10 juli 1821 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.4.


1.1.1.2.3 Tjitske Ysacs BIJLSMA is geboren op dinsdag 24 februari 1784 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Ysac Durks BIJLSMA en Klaasje Taeaekes. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1784 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Tjitske Ysacs is overleden op zondag 23 oktober 1853 in Het Bildt, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1853. Tjitske Ysacs trouwde met Jacob Gerrits Bosma. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 8 mei 1808 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Jacob Gerrits is geboren omstreeks 1781 in Menaldum (Menaldumadeel). Jacob Gerrits is overleden op maandag 23 november 1857 in Het Bildt, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1857.

Kinderen van Tjitske Ysacs en Jacob Gerrits:

1 Gerryt Jacobs Bosma, geboren op maandag 17 juni 1811 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1811. Gerryt Jacobs is overleden op maandag 20 juni 1814 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 3 jaar oud.
2 Yzaak Jacobs Bosma, geboren op zondag 2 mei 1813 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1813. Yzaak Jacobs is overleden op maandag 10 januari 1814 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 8 maanden oud.
3 Hiltje Jacobs Bosma, geboren op zondag 16 april 1815 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1815. Hiltje Jacobs is overleden op woensdag 14 oktober 1835 in Het Bildt, 20 jaar oud. Hiltje Jacobs bleef ongehuwd.
4 Klaaske Jacobs Bosma, geboren op woensdag 18 december 1816 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1816. Klaaske Jacobs is overleden op vrijdag 2 oktober 1835 in Het Bildt, 18 jaar oud. Klaaske Jacobs bleef ongehuwd.
5 Gerrit Jacobs Bosma, geboren op woensdag 12 mei 1819 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 mei 1819. Gerrit Jacobs is overleden op woensdag 22 september 1819 in Het Bildt, 4 maanden oud.
6 Jacobje Jacobs (Japke) Bosma, geboren op dinsdag 14 augustus 1821 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1821. Japke is overleden op zondag 27 januari 1822 in Het Bildt, 5 maanden oud.
7 Gerrit Jacobs Bosma, geboren op vrijdag 9 mei 1823 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.3.1.


1.1.1.2.4 Taeke Ysacs BIJLSMA is geboren op donderdag 2 februari 1786 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysac Durks BIJLSMA en Klaasje Taeaekes. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1786 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Taeke Ysacs is overleden op dinsdag 10 oktober 1865 in Het Bildt, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1865. Taeke Ysacs trouwde, 27 jaar oud, op zondag 16 mei 1813 in Vrouwenparochie (Het Bildt) met Trijntje Harmens van Keimpema, ongeveer 23 jaar oud. Trijntje Harmens is geboren omstreeks 1790 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Harmen Keimpes van Keimpema en Antje Gerbens. Trijntje Harmens is overleden op zaterdag 25 november 1848 in Het Bildt, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1848.

Kinderen van Taeke Ysacs en Trijntje Harmens:

1 Yzaak Taekes BIJLSMA, geboren op dinsdag 24 mei 1814 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 mei 1814. Yzaak Taekes is overleden op maandag 4 september 1826 in Het Bildt, 12 jaar oud.
2 Harmen Taekes BIJLSMA, geboren op zondag 22 december 1816 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.1.
3 Jan Taekes BIJLSMA, geboren op donderdag 4 maart 1819 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1819. Jan Taekes is overleden op zaterdag 5 augustus 1826 in Het Bildt, 7 jaar oud.
4 Keimpe Taekes BIJLSMA, geboren op vrijdag 9 februari 1821 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1821. Keimpe Taekes is overleden op zaterdag 3 december 1825 in Het Bildt, 4 jaar oud.
5 Jacob Taekes BIJLSMA, geboren op woensdag 23 juli 1823 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1823. Jacob Taekes is overleden op dinsdag 24 november 1857 in Het Bildt, 34 jaar oud. Jacob Taekes bleef ongehuwd.
6 Klaasje Taekes BIJLSMA, geboren op woensdag 19 april 1826 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.2.
7 Antje Taekes BIJLSMA, geboren op maandag 27 oktober 1828 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1828. Antje Taekes is overleden op maandag 12 november 1832 in Het Bildt, 4 jaar oud.
8 Ysaäk Taekes BIJLSMA, geboren op woensdag 6 april 1831 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.
9 Keimpe Taekes BIJLSMA, geboren op zaterdag 20 september 1834 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1834. Keimpe Taekes is overleden op donderdag 9 oktober 1834 in Het Bildt, 19 dagen oud.


1.1.1.2.5 Klaaske Ysacs BIJLSMA is geboren op vrijdag 20 maart 1789 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Ysac Durks BIJLSMA en Klaasje Taeaekes. Zij is gedoopt op maandag 13 april 1789 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Klaaske Ysacs is overleden op zaterdag 27 september 1879 in Ferwerderadeel, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 september 1879. Klaaske Ysacs trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 14 mei 1812 in Sint Annaparochie (Het Bildt) met Abe Klazes van der Vlag, 22 jaar oud. Abe Klazes is geboren op woensdag 28 april 1790 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Klaas Abes van der Vlag en Jannigje Arjens. Abe Klazes is overleden op maandag 6 november 1848 om 06:00 in Het Bildt, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1848.

Kinderen van Klaaske Ysacs en Abe Klazes:

1 Klaas Abes van der Vlag, geboren op donderdag 15 oktober 1812 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1812. Klaas Abes is overleden op zaterdag 6 mei 1815 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 2 jaar oud.
2 Klaasje Abes van der Vlag, geboren op donderdag 14 juli 1814 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.5.1.
3 Jannigje Abes van der Vlag, geboren op zaterdag 16 maart 1816 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1816. Jannigje Abes is overleden op donderdag 20 maart 1834 in Het Bildt, 18 jaar oud. Jannigje Abes bleef ongehuwd.
4 Maartje Abes van der Vlag, geboren op zondag 14 december 1817 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.5.2.
5 Lijsbert Abes van der Vlag, geboren op woensdag 6 september 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.5.3.
6 Klaas Abes van der Vlag, geboren op donderdag 15 augustus 1822 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.5.4.
7 Tjitske Abes van der Vlag, geboren op dinsdag 28 december 1824 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.5.5.
8 Saapke Abes van der Vlag, geboren op maandag 13 augustus 1827 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.5.6.
9 Grietje Abes van der Vlag, geboren op donderdag 15 oktober 1829 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.5.7.
10 Sijke Abes van der Vlag, geboren op donderdag 15 oktober 1829 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.5.8.
11 Ysaak Abes van der Vlag, geboren op donderdag 15 september 1831 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1831. Ysaak Abes is overleden op zondag 13 juli 1845 in Het Bildt, 13 jaar oud.


1.1.1.2.6 Zijke Ysacs BIJLSMA is geboren op vrijdag 5 augustus 1791 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Ysac Durks BIJLSMA en Klaasje Taeaekes. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1791 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Zijke Ysacs is overleden op vrijdag 11 maart 1864 in Het Bildt, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1864. Zijke Ysacs trouwde met Pieter Jacobs Stap. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 23 december 1810 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Pieter Jacobs is geboren omstreeks 1791 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Pieter Jacobs is overleden op zondag 18 juli 1858 in Het Bildt, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1858.

Kinderen van Zijke Ysacs en Pieter Jacobs:

1 Jacob Pieters Stap, geboren op donderdag 12 september 1811 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.1.
2 Klaaske Pieters Stap, geboren op woensdag 6 januari 1813 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.2.
3 Yzaak Pieters Stap, geboren op zondag 27 augustus 1815 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.3.
4 Abraham Pieters Stap, geboren op zaterdag 31 januari 1818 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.4.
5 Janke Pieters Stap, geboren op vrijdag 9 juni 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.5.
6 Jan Pieters Stap, geboren op dinsdag 5 november 1822 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1822. Jan Pieters is overleden op dinsdag 27 oktober 1829 in Het Bildt, 6 jaar oud.
7 Hein Pieters Stap, geboren op donderdag 6 oktober 1825 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.6.
8 Arjaantje Pieters Stap, geboren op woensdag 24 oktober 1827 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.7.
9 Jan Pieters Stap, geboren op woensdag 13 januari 1830 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.8.
10 Tjitske Pieters Stap, geboren op donderdag 24 mei 1832 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1832. Tjitske Pieters is overleden op zaterdag 7 juni 1873 in Het Bildt, 41 jaar oud. Tjitske Pieters bleef ongehuwd.
11 Dirkje Pieters Stap, geboren op zaterdag 1 november 1834 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.6.9

.
1.1.1.2.7 Jacobus Ysacs BIJLSMA is geboren op vrijdag 27 december 1793 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysac Durks BIJLSMA en Klaasje Taeaekes. Hij is gedoopt op zondag 2 februari 1794 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Jacobus Ysacs is overleden op zondag 20 januari 1856 in Het Bildt, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1856.
Notitie bij overlijden van Jacobus Ysacs: weduwnaar
Notitie bij Jacobus Ysacs: Servatius Schreuder, geboren te Maastricht, heeft zijn plaats als loteling ingenomen in het leger van Napoleon
Jacobus Ysacs trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20 mei 1819 in Het Bildt met Berber Harmens van Keimpema, ongeveer 24 jaar oud. Berber Harmens is geboren omstreeks 1795 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Harmen Keimpes van Keimpema en Antje Gerbens.

Kinderen van Jacobus Ysacs en Berber Harmens:

1 Ysac Jacobs BIJLSMA, geboren op donderdag 27 juli 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.
2 Antje Jacobs BIJLSMA, geboren op woensdag 25 juli 1821 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1821. Antje Jacobs is overleden op zondag 19 augustus 1821 in Het Bildt, 25 dagen oud.
3 Antje Jacobs BIJLSMA, geboren op maandag 13 januari 1823 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.2.
4 Jeltje Jacobs BIJLSMA, geboren op dinsdag 14 september 1824 in Vrouwenparochie (Het Bildt).
5 Harmen Jacobs BIJLSMA, geboren op dinsdag 14 september 1824 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1824. Harmen Jacobs is overleden op dinsdag 12 oktober 1824 in Het Bildt, 28 dagen oud.
6 Klaasje Jacobs BIJLSMA, geboren op woensdag 18 maart 1829 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.3.
7 Harmen Jacobs BIJLSMA, geboren op dinsdag 16 augustus 1831 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1831. Harmen Jacobs is overleden op maandag 3 oktober 1831 in Het Bildt, 1 maand oud.
8 Trijntje Jacobs BIJLSMA, geboren op donderdag 18 juli 1833 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.4.


1.1.1.1.1.1 Antje Jarigs BIJLSMA is geboren op vrijdag 28 februari 1800 in Drachten (Smallingerland), dochter van Jarig Hendriks BIJLSMA en Antje Imkes Weemstra. Zij is gedoopt in Drachten (Smallingerland). Antje Jarigs is overleden op donderdag 14 september 1843 in Marrum (Ferwerderadeel), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1843.
Notitie bij Antje Jarigs: heet in de geboorteaktes van haar kinderen Klaas, Jarig en Akke: Bilsma
Antje Jarigs trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 juni 1830 in Ferwerderadeel met Meindert Klases de Haan, 26 jaar oud. Meindert Klases is geboren op woensdag 7 september 1803 in Marrum (Ferwerderadeel), zoon van Klaas Meinderts de Haan en Akke Rienks van der Wielen. Hij is gedoopt in Marrum (Ferwerderadeel). Meindert Klases is overleden op vrijdag 24 oktober 1856 in Marrum (Ferwerderadeel), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1856.

Kinderen van Antje Jarigs en Meindert Klases:

1 Klaas Meinderts de Haan, geboren op woensdag 25 mei 1831 in Marrum (Ferwerderadeel) Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
2 Jarig Meinderts de Haan, geboren op vrijdag 27 december 1833 in Marrum (Ferwerderadeel) Volgt 1.1.1.1.1.1.2.
3 Akke Meinderts de Haan, geboren op maandag 27 juli 1835 in Marrum (Ferwerderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1835. Akke Meinderts is overleden op woensdag 30 januari 1924 in Ferwerderadeel, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Akke Meinderts: weduwe
4 Rienk Meinderts de Haan, geboren op vrijdag 26 januari 1838 in Marrum (Ferwerderadeel) Volgt 1.1.1.1.1.1.3.
5 Hendrik Meinderts de Haan, geboren op zondag 4 april 1841 in Marrum (Ferwerderadeel) Volgt 1.1.1.1.1.1.4.


1.1.1.1.1.2 Ymkje Jarigs BIJLSMA is geboren op donderdag 29 juli 1802 in Noorderdrachten (Smallingerland), dochter van Jarig Hendriks BIJLSMA en Antje Imkes Weemstra. Zij is gedoopt op zondag 22 augustus 1802. Ymkje Jarigs is overleden op maandag 11 december 1876 in Bovensmilde (Smilde), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1876.
Notitie bij Ymkje Jarigs: soms ook Imkje Harings of Imkje Jarings genoemd
Ymkje Jarigs:
(1) begon een relatie, 25 jaar oud, in 1827 met Albert Sipkes Wygers, 24 jaar oud. Albert Sipkes is geboren op zondag 6 februari 1803 in Westerlee (Scheemda), zoon van Sipke Alberts Wijgers en Anna Sophia Willems Cardoes.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 27 oktober 1841 in Ooststellingwerf met Jan Jans Mettens, 48 jaar oud. Jan Jans is geboren op zaterdag 23 februari 1793 in Bakkeveen (Opsterland), zoon van Jan Jans Mettens en Aaltje Roels. Hij is gedoopt in Wijnjeterp (Opsterland). Jan Jans is overleden op vrijdag 7 januari 1848 om 17:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1848.

Kind van Ymkje Jarigs en Albert Sipkes:

1 Albert Sipkes Wychers BIJLSMA, geboren op zaterdag 9 juni 1827 in Haulerwijk (Ooststellingwerf). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1827. Albert Sipkes Wychers is overleden op maandag 6 oktober 1828 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), 1 jaar oud. Kinderen van Ymkje Jarigs en Jan Jans: 1 [waarschijnlijk] Jan BIJLSMA, geboren op vrijdag 17 april 1840 in Haulerwijk (Ooststellingwerf) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.
2 Aaltje Jans Mettens, geboren op maandag 21 maart 1842 in Haulerwijk (Ooststellingwerf). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1842. Aaltje Jans is overleden op donderdag 26 juli 1849 in Ooststellingwerf, 7 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje Jans: heet in deze akte Martens, haar vader ook
3 Janke Jans Mettens, geboren op zaterdag 3 augustus 1844 in Haulerwijk (Ooststellingwerf). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1844. Janke Jans is overleden op zondag 18 mei 1845 in Ooststellingwerf, 9 maanden oud.
4 Hendrikjen Jans Mettens, geboren op zaterdag 3 augustus 1844 in Haulerwijk (Ooststellingwerf). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1844. Hendrikjen Jans is overleden op zondag 20 juli 1845 in Ooststellingwerf, 11 maanden oud. Kinderen van Ymkje Jarigs uit onbekende relatie: 1 Albert BIJLSMA, geboren op donderdag 10 december 1829 om 15:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.
2 Antje Immes BIJLSMA, geboren op zondag 22 februari 1835 om 16:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf) Volgt 1.1.1.1.1.2.2.


1.1.1.1.1.3 Hendrik Jarigs BIJLSMA is geboren op vrijdag 29 juni 1804 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jarig Hendriks BIJLSMA en Antje Imkes Weemstra. Hendrik Jarigs is overleden op maandag 11 mei 1840 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1840. Hendrik Jarigs trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 8 augustus 1838 in Ooststellingwerf met Boeltje Jans van der Meulen, 29 jaar oud. Boeltje Jans is geboren op vrijdag 21 oktober 1808 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), dochter van Jan Johannes van der Meulen en Akke Hendriks de Vries. Zij is gedoopt in Donkerbroek (Ooststellingwerf). Boeltje Jans is overleden op zondag 16 december 1849 in Kloosterveen (Assen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 december 1849.

1.1.1.1.1.4 Trijntje Jarigs BIJLSMA is geboren in Drachten (Smallingerland), dochter van Jarig Hendriks BIJLSMA en Antje Imkes Weemstra. Zij is gedoopt op dinsdag 4 maart 1806 in Drachten (Smallingerland). Trijntje Jarigs is overleden op zaterdag 18 juli 1863 in Franeker, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1863. Trijntje Jarigs trouwde op woensdag 16 mei 1827 in Smallingerland met Jan Jans Zwart, 23 jaar oud. Jan Jans is geboren op donderdag 26 april 1804 in Rottevalle (Smallingerland), zoon van Jan Jans Zwart en Hendrikje Harmens Noordbeek. Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1804 in Rottevalle (Smallingerland). Jan Jans is overleden op vrijdag 1 augustus 1890 in Franeker, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1890.

Kinderen van Trijntje Jarigs en Jan Jans:

1 Jan Jans Zwart, geboren op donderdag 28 juni 1827 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1827.
2 Antje Jans Zwart, geboren op donderdag 19 februari 1829 in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.1.4.1.
3 Marten Jans Zwart, geboren op vrijdag 6 mei 1831 in Drachten (Smallingerland) Volgt 1.1.1.1.1.4.2.
4 Hendrikje Jans Zwart, geboren op maandag 30 november 1835 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1835. Hendrikje Jans is overleden op woensdag 23 december 1840 in Franeker, 5 jaar oud.
5 Jeltje Jans Zwart, geboren op maandag 13 november 1837 in Franeker Volgt 1.1.1.1.1.4.3.
6 NN Zwart, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 28 april 1841 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1841.
7 Hendrikje Jans Zwart, geboren op dinsdag 1 november 1842 in Franeker Volgt 1.1.1.1.1.4.4.
8 Klaaske Jans Zwart, geboren op zondag 26 oktober 1845 in Franeker Volgt 1.1.1.1.1.4.5.
9 Ymkje Jans Zwart, geboren op donderdag 9 augustus 1849 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1849.


1.1.1.1.2.1 Ymkje Izaaks BIJLSMA is geboren in Oudega (Smallingerland), dochter van Izaak Hendriks BIJLSMA en Jantje Wieberens Huizinga. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1810 in Oudega (Smallingerland). Ymkje Izaaks is overleden op donderdag 3 augustus 1876 in De Wilp (Marum, Gr.), 65 jaar oud. Ymkje Izaaks trouwde op donderdag 24 december 1835 in Marum (Gr) met Hendrik Jacobs Haak, 25 jaar oud. Hendrik Jacobs is geboren op zaterdag 13 oktober 1810 in Rottevalle, zoon van Jacob Harmens Haak en Saapke Hendriks Wijkstra. Hij is gedoopt op maandag 24 december 1810 in Rottevalle. Hendrik Jacobs is overleden op zondag 9 april 1882 in Marum (Gr), 71 jaar oud.

Kinderen van Ymkje Izaaks en Hendrik Jacobs:

1 Jacob Hendriks Haak, geboren omstreeks 1837 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.1.1.
2 Jantje Hendriks Haak, geboren omstreeks 1839 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.1.2.
3 Izaak Hendriks Haak, geboren omstreeks 1842 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.1.3.
4 Harm Hendriks Haak, geboren omstreeks 1845 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.1.4.
5 Freerk Hendriks Haak, geboren omstreeks 1849 in De Wilp (Marum, Gr.) Volgt 1.1.1.1.2.1.5.


1.1.1.1.2.2 Hendrik Izaaks BIJLSMA is geboren op maandag 3 april 1815 in Oudega (Smallingerland), zoon van Izaak Hendriks BIJLSMA en Jantje Wieberens Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1815. Hendrik Izaaks is overleden op zaterdag 27 februari 1886 in De Wilp (Marum, Gr.), 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik Izaaks: gehuwd
Hendrik Izaaks:
(1) trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1857 in Marum (Gr) met Douwtje Oenes de Vries, 32 jaar oud. Douwtje Oenes is geboren op maandag 23 augustus 1824 in Ureterp (Opsterland), dochter van Oene Gjalts de Vries en Johanna Tjibbes Douma. Douwtje Oenes is overleden op zaterdag 5 mei 1877 in De Wilp (Marum, Gr.), 52 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1877 in Marum (Gr) met Willemke Libbes Postma, 47 jaar oud. Willemke Libbes is geboren op donderdag 24 juni 1830 in Bakkeveen (Opsterland), dochter van Libbe Wolters Postma en Sijtske Willems. Willemke Libbes is overleden.

1.1.1.1.2.3 Iebeltje Izaaks BIJLSMA is geboren op zaterdag 28 maart 1818 in Oudega (Smallingerland), dochter van Izaak Hendriks BIJLSMA en Jantje Wieberens Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1818. Iebeltje Izaaks is overleden op vrijdag 28 april 1882 in De Wilp (Marum, Gr.), 64 jaar oud. Iebeltje Izaaks trouwde, 19 jaar oud, op zondag 15 oktober 1837 in Marum (Gr) met Gerrit Jacobs Haak, 21 jaar oud. Gerrit Jacobs is geboren op vrijdag 10 november 1815 in Marum (Gr), zoon van Jacob Harmens Haak en Saapke Hendriks Wijkstra. Gerrit Jacobs is overleden op vrijdag 22 december 1882 in De Wilp (Marum, Gr.), 67 jaar oud.

Kinderen van Iebeltje Izaaks en Gerrit Jacobs:

1 Izaak Gerrits Haak, geboren omstreeks 1837 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.3.1.
2 Saapke Gerrits Haak, geboren omstreeks 1840 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.3.2.
3 Jacob Gerrits Haak, geboren omstreeks 1842 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.3.3.
4 Jantje Gerrits Haak, geboren omstreeks 1845 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.3.4.
5 Grietje Gerrits Haak, geboren omstreeks 1846 in Marum (Gr) Volgt 1.1.1.1.2.3.5.
6 Freerk Gerrits Haak, geboren omstreeks 1852 in De Wilp (Marum, Gr.) Volgt 1.1.1.1.2.3.6.
7 Harm Gerrits Haak, geboren omstreeks 1854 in De Wilp (Marum, Gr.) Volgt 1.1.1.1.2.3.7.
8 Iemkje Gerrits Haak, geboren omstreeks 1857 in De Wilp (Marum, Gr.) Volgt 1.1.1.1.2.3.8.
9 Hendrik Gerrits Haak, geboren omstreeks 1859 in De Wilp (Marum, Gr.) Volgt 1.1.1.1.2.3.9.


1.1.1.1.3.1 Hendrik Annes BIJLSMA is geboren op zondag 10 februari 1811 in Drachten (Smallingerland), zoon van Anne Hendriks BIJLSMA en Wytske Harmens Stuur. Hendrik Annes is overleden op vrijdag 8 juli 1887 in Smallingerland, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1887. Hendrik Annes:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 3 juli 1840 in Smallingerland met Mintje Johannes Veenema, 26 jaar oud. Mintje Johannes is geboren op donderdag 15 juli 1813 in Drachten (Smallingerland), dochter van Johannes Jans Venema en Aaltje Sakes de Boer. Mintje Johannes is overleden op vrijdag 7 september 1849 in Smallingerland, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op dinsdag 30 oktober 1860 in Smallingerland met Trijntje Sweitses Hasewindus, 50 jaar oud. Trijntje Sweitses is geboren op maandag 28 mei 1810 in Leeuwarden, dochter van Sweitse Tijsses Hasewindus en Joukje Harmens Stuur. Trijntje Sweitses is overleden op vrijdag 4 januari 1884 in Drachten (Smallingerland), 73 jaar oud.

1.1.1.1.3.2 Trijntje Annes BIJLSMA is geboren op zaterdag 28 mei 1814 in Drachten (Smallingerland), dochter van Anne Hendriks BIJLSMA en Wytske Harmens Stuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1814. Trijntje Annes is overleden op zaterdag 26 december 1891 in Achtkarspelen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1891.
Notitie bij overlijden van Trijntje Annes: gehuwd
Trijntje Annes trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 28 november 1846 in Achtkarspelen met Jan Lubberts Boersma.

Kinderen van Trijntje Annes en Jan Lubberts:

1 Lubbert Jans Boersma, geboren op zaterdag 6 november 1847 in Buitenpost (Achtkarspelen) Volgt 1.1.1.1.3.2.1.
2 Froukje Jans Boersma, geboren op maandag 15 september 1851 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1851. Froukje Jans is overleden op woensdag 6 april 1853 in Achtkarspelen, 1 jaar oud.
3 Wytze Jans Boersma, geboren op donderdag 9 februari 1854 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1854. Wytze Jans is overleden op woensdag 16 augustus 1854 in Achtkarspelen, 6 maanden oud.
4 Wytze Jans Boersma, geboren op woensdag 9 april 1856 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1856. Wytze Jans is overleden op zaterdag 7 juni 1856 in Achtkarspelen, 1 maand oud.
5 Wytze Jans Boersma, geboren op vrijdag 3 juli 1857 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1857. Wytze Jans is overleden op vrijdag 8 juli 1859 in Achtkarspelen, 2 jaar oud.


1.1.1.1.3.3 Iemkjen Annes BIJLSMA is geboren op zaterdag 1 december 1821 in Drachten (Smallingerland), dochter van Anne Hendriks BIJLSMA en Wytske Harmens Stuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1821. Iemkjen Annes is overleden op zondag 12 maart 1854 in Drachten (Smallingerland), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1854. Iemkjen Annes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 november 1849 in Smallingerland met Kornelis Sanders de Graaf, 28 jaar oud. Kornelis Sanders is geboren op donderdag 15 februari 1821 in Drachten (Smallingerland), zoon van Sander Kornelis de Graaf en Joukjen Popkes Popma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1821.
Notitie bij de geboorte van Kornelis Sanders: bij aangifte erkend door vader
Kornelis Sanders is overleden op woensdag 9 mei 1883 in Smallingerland, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1883.
Notitie bij overlijden van Kornelis Sanders: gehuwd

Kind van Iemkjen Annes en Kornelis Sanders:

1 Sander Kornelis de Graaf, geboren op dinsdag 24 juni 1851 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1851. Sander Kornelis is overleden op dinsdag 6 juni 1854 in Smallingerland, 2 jaar oud.


1.1.1.1.5.1 Dirk Jakobus BIJLSMA is geboren in Ruigzand (Gr), zoon van Jakobus Hendriks BIJLSMA en Geertruida Dirks Zantinga. Hij is gedoopt op zaterdag 19 maart 1808 in Oldehove (Gr). Dirk Jakobus is overleden op vrijdag 8 april 1881 in Kollumerland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1881. Dirk Jakobus trouwde op zaterdag 21 februari 1852 in Kollumerland met Antje Gooitzens Vaatstra, 26 jaar oud. Antje Gooitzens is geboren op zondag 11 september 1825 in Burum (Kollumerland), dochter van Gooitzen Teyes Vaatstra en Antje Rinzes Keegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1825. Antje Gooitzens is overleden op vrijdag 19 februari 1869 in Kollum (Kollumerland), 43 jaar oud.

Kinderen van Dirk Jakobus en Antje Gooitzens:

1 Jacobus Dirks BIJLSMA, geboren op zondag 6 juni 1852 in Kollumerland Volgt 1.1.1.1.5.1.1.
2 Gooitzen Dirks BIJLSMA, geboren op donderdag 12 oktober 1854 in Kollum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.1.2.
1.1.1.1.5.2 Klaas Jakobus BIJLSMA is geboren in Ruigzand (Gr), zoon van Jakobus Hendriks BIJLSMA en Geertruida Dirks Zantinga. Hij is gedoopt op zondag 23 september 1810 in Oldehove (Gr). Klaas Jakobus is overleden op dinsdag 28 november 1893 in Kollumerland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1893. Klaas Jakobus trouwde op vrijdag 13 januari 1837 in Kollumerland met Akke Rinzes Rispens, 21 jaar oud. Akke Rinzes is geboren op vrijdag 5 januari 1816 in Burum (Kollumerland), dochter van Rinze Klazes Rispens en Trijntje Alberts Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1816. Akke Rinzes is overleden op woensdag 20 mei 1857 in Burum (Kollumerland), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1857.

Kinderen van Klaas Jakobus en Akke Rinzes:

1 Trijntje Klazes BIJLSMA, geboren op donderdag 13 april 1837 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1837. Trijntje Klazes is overleden op maandag 19 juni 1837 in Kollumerland, 2 maanden oud.
2 Rinze Klazes BIJLSMA, geboren op maandag 25 november 1839 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1839. Rinze Klazes is overleden op maandag 24 augustus 1874 in Kollumerland, 34 jaar oud. Rinze Klazes bleef ongehuwd.
3 Sjieuke Klazes BIJLSMA, geboren op zaterdag 2 april 1842 in Burum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.2.1.
4 Geertruida Klazes BIJLSMA, geboren op zaterdag 18 januari 1845 in Burum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.2.2.
5 Jacobus Klazes BIJLSMA, geboren op zaterdag 16 december 1848 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1848. Jacobus Klazes is overleden op zaterdag 29 februari 1936 in Achtkarspelen, 87 jaar oud. Jacobus Klazes bleef ongehuwd.
6 Hendrik Klazes BIJLSMA, geboren op zaterdag 10 augustus 1850 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1850. Hendrik Klazes is overleden op donderdag 6 augustus 1857 in Kollumerland, 6 jaar oud.
7 Albert Klazes BIJLSMA, geboren op vrijdag 20 februari 1852 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1852. Albert Klazes is overleden op woensdag 1 juli 1868 in Kollumerland, 16 jaar oud.
8 Trijntje Klazes BIJLSMA, geboren op maandag 17 maart 1856 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1856. Trijntje Klazes is overleden op dinsdag 8 april 1856 in Kollumerland, 22 dagen oud.


1.1.1.1.5.3 Hilje Jakobus BIJLSMA is geboren op maandag 26 oktober 1818 in Munnekezijl (Kollumerland), dochter van Jakobus Hendriks BIJLSMA en Geertruida Dirks Zantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1818. Hilje Jakobus is overleden op zaterdag 16 mei 1891 in Niezijl (Grijpskerk), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1891. Hilje Jakobus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1845 in Kollumerland met Sipke Sybes Sipkens, 28 jaar oud. Sipke Sybes is geboren op donderdag 23 mei 1816 in Aduard (Gr), zoon van Sijbe Sipkes Sipkens en Geertje Meijer. Sipke Sybes is overleden op zaterdag 2 januari 1892 in Niezijl (Grijpskerk), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1892.

Kinderen van Hilje Jakobus en Sipke Sybes:

1 Jacobus Sipkens, geboren omstreeks 1846 in Niehove (Oldehove) Volgt 1.1.1.1.5.3.1.
2 Sijbertus Sipkens, geboren omstreeks 1850 in Niehove (Oldehove). Sijbertus is overleden op donderdag 2 juni 1870 in Niehove (Oldehove), ongeveer 20 jaar oud. Sijbertus bleef ongehuwd.
3 Geertruida Sipkens, geboren omstreeks 1858 in Niehove (Oldehove) Volgt 1.1.1.1.5.3.2.


1.1.1.1.5.4 Emke Jakobus BIJLSMA is geboren op zaterdag 25 november 1820 in Munnekezijl (Kollumerland), dochter van Jakobus Hendriks BIJLSMA en Geertruida Dirks Zantinga. Emke Jakobus is overleden op zaterdag 18 juli 1908 in Waarden (Grijpskerk), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1908. Zij is begraven te Munnekezijl (Kollumerland).
Notitie bij overlijden van Emke Jakobus: weduwe
Emke Jakobus trouwde, 28 jaar oud, op maandag 16 april 1849 in Kollumerland met Alle Jans Nicolai, 31 jaar oud. Alle Jans is geboren op vrijdag 5 september 1817 in Grootegast (Gr). Alle Jans is overleden op donderdag 18 december 1902 in Munnekezijl (Kollumerland), 85 jaar oud. Hij is begraven te Munnekezijl (Kollumerland).

Kinderen van Emke Jakobus en Alle Jans:

1 Geertruida Alles Nicolai, geboren op zaterdag 5 januari 1850 in Munnekezijl (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1850. Geertruida Alles is overleden op maandag 13 augustus 1923 in Kollumerpomp (Kollumerland), 73 jaar oud. Zij is begraven te Munnekezijl (Kollumerland).
2 Jan Alles Nicolai, geboren op donderdag 3 juli 1851 in Burum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.4.1.
3 Fokkola Alles Nicolai, geboren op zondag 24 april 1853 in Burum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.4.2.
4 Jacobus Alles Nicolai, geboren op vrijdag 26 oktober 1855 in Burum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.4.3.
5 Hiltje Alles Nicolai, geboren op donderdag 29 juli 1858 in Burum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.4.4.
6 Mindert Alles Nicolai, geboren op vrijdag 5 juni 1863 in Munnekezijl (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.4.5.


1.1.1.1.6.1 Ymkje Jacobs Bekkema is geboren op woensdag 4 november 1812 in Surhuizum (Achtkarspelen), dochter van Jacobus Pieters Bekkema en Antje Hendriks BIJLSMA. Ymkje Jacobs is overleden op maandag 9 februari 1891 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), 78 jaar oud. Ymkje Jacobs trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 23 oktober 1832 in Achtkarspelen met Pieter Jans de Meer, 19 jaar oud. Pieter Jans is geboren op woensdag 10 februari 1813 in Surhuisterveen (Achtkarspelen). Pieter Jans is overleden op zaterdag 10 augustus 1895 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), 82 jaar oud.

1.1.1.2.1.1 Klaasje Dirks BIJLSMA is geboren op vrijdag 18 februari 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Dirk Ysacs BIJLSMA en Berber Pieters Haagsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 februari 1820.
Notitie bij de geboorte van Klaasje Dirks: aangever erkend de vader te zijn
Klaasje Dirks is overleden op maandag 24 mei 1869 in Minnertsga (Barradeel), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1869. Klaasje Dirks:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 mei 1844 in Het Bildt met Hotze Pieters Wielinga, 27 jaar oud. Hotze Pieters is geboren op dinsdag 4 juni 1816 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Hotzes Wielinga en Antje Jentjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 5 juni 1814. Hotze Pieters is overleden op zondag 6 februari 1848 in Het Bildt, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1848.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 20 maart 1856 in Het Bildt met Beert Jacobs Kuiken, 33 jaar oud. Beert Jacobs is geboren op donderdag 16 januari 1823 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), zoon van Jacob Beerts Kuiken en Lysbert Lazes van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1823. Beert Jacobs is overleden op vrijdag 23 juni 1899 in Harlingen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1899.
Notitie bij overlijden van Beert Jacobs: weduwnaar

Kind van Klaasje Dirks en Hotze Pieters:

1 Pieter Hotzes Wielinga, geboren op vrijdag 25 oktober 1844 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.1.1.1. Kind van Klaasje Dirks en Beert Jacobs: 1 Lijsbert Beerts Kuiken, geboren op maandag 25 januari 1858 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.1.1.2.


1.1.1.2.1.2 Jeltje Dirks BIJLSMA is geboren op zaterdag 6 maart 1824 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Dirk Ysacs BIJLSMA en Berber Pieters Haagsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1824. Jeltje Dirks is overleden op donderdag 9 augustus 1906 in Het Bildt, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1906. Jeltje Dirks trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 2 mei 1844 in Het Bildt met Wymer Paulus Braaksma, 22 jaar oud. Wymer Paulus is geboren op donderdag 15 november 1821 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Paulus Johannes Braaksma en Jantje Wymers Schilder. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1821. Wymer Paulus is overleden op donderdag 26 december 1895 in Het Bildt, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1895.

Kinderen van Jeltje Dirks en Wymer Paulus:

1 Jantje Wymers Braaksma, geboren op dinsdag 1 april 1845 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1845. Jantje Wymers is overleden op zaterdag 21 november 1846 in Het Bildt, 1 jaar oud.
2 Jantje Wymers Braaksma, geboren op vrijdag 1 december 1848 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1848.
3 Dirk Wymers Braaksma, geboren op dinsdag 13 juli 1852 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1852.
4 Berber Wymers Braaksma, geboren op maandag 30 juli 1855 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1855. Berber Wymers is overleden op donderdag 10 april 1856 in Het Bildt, 8 maanden oud.


1.1.1.2.2.1 Gerben Doekes BIJLSMA is geboren op donderdag 12 juli 1804 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Doeke Ysacs BIJLSMA en Jetske Gerbens Jonk. Hij is gedoopt op zondag 29 juli 1804 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Gerben Doekes is overleden op zaterdag 16 juli 1870 in Leeuwarderadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1870. Gerben Doekes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 mei 1830 in Het Bildt met Antje Cornelis de Boer, 21 jaar oud. Antje Cornelis is geboren op vrijdag 12 augustus 1808 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Cornelis Johannes de Boer en Trijntje Jans. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1808 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Antje Cornelis is overleden op vrijdag 22 januari 1847 in Leeuwarderadeel, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1847.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 18 juli 1850 in Leeuwarderadeel met Tjitske Tjeerds HIEMSTRA, ongeveer 41 jaar oud. Tjitske Tjeerds is geboren omstreeks 1809 in Hijum (Leeuwarderadeel), dochter van Tjeerd Fokes HIEMSTRA en Rinske Doekes Zijlstra. Tjitske Tjeerds is overleden op vrijdag 23 januari 1880 in Leeuwarderadeel, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1880.

Kinderen van Gerben Doekes en Antje Cornelis:

1 Cornelis Gerbens BIJLSMA, geboren op woensdag 4 mei 1831 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1831. Cornelis Gerbens is overleden op maandag 29 september 1834 in Leeuwarderadeel, 3 jaar oud.
2 Jetske Gerbens BIJLSMA, geboren op maandag 24 september 1832 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1832. Jetske Gerbens is overleden op zaterdag 14 februari 1835 in Leeuwarderadeel, 2 jaar oud.
3 Kornelis Gerbens BIJLSMA, geboren op woensdag 18 februari 1835 in Finkum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.1.
4 Doeke Gerbens BIJLSMA, geboren op maandag 12 december 1836 in Finkum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.2.
5 Jetske Gerbens BIJLSMA, geboren op donderdag 13 december 1838 in Finkum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.3.
6 Jan Gerbens BIJLSMA, geboren op woensdag 30 december 1840 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1841. Jan Gerbens is overleden op zaterdag 31 juli 1841 in Leeuwarderadeel, 7 maanden oud.
7 Jan Gerbens BIJLSMA, geboren op vrijdag 20 mei 1842 in Finkum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.4.
8 Trijntje Gerbens BIJLSMA, geboren op vrijdag 27 oktober 1843 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1843. Trijntje Gerbens is overleden op vrijdag 24 maart 1848 in Leeuwarderadeel, 4 jaar oud. Kinderen van Gerben Doekes en Tjitske Tjeerds: 1 Rinske Gerbens BIJLSMA, geboren op zondag 24 november 1850 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1850. Rinske Gerbens is overleden op dinsdag 22 september 1857 in Leeuwarderadeel, 6 jaar oud.
2 Klaasje Gerbens BIJLSMA, geboren op woensdag 6 juni 1855 in Finkum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.5.


1.1.1.2.2.2 Klaas Doekes BIJLSMA is geboren op maandag 15 februari 1808 in Menaldum (Menaldumadeel), zoon van Doeke Ysacs BIJLSMA en Jetske Gerbens Jonk. Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1808 in Menaldum (Menaldumadeel). Klaas Doekes is overleden op zondag 2 oktober 1859 in Het Bildt, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1859. Klaas Doekes trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1830 in Leeuwarderadeel met Dirkje Berends Wagenaar, ongeveer 25 jaar oud. Dirkje Berends is geboren omstreeks 1805 in Hallum (Ferwerderadeel), dochter van Berend Jacobs Wagenaar en Luutske Jans. Dirkje Berends is overleden op maandag 5 augustus 1839 in Het Bildt, ongeveer 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1839.

Kinderen van Klaas Doekes en Dirkje Berends:

1 Doeke Klazes BIJLSMA, geboren op maandag 21 februari 1831 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1831. Doeke Klazes is overleden op zondag 3 juli 1831 in Leeuwarderadeel, 4 maanden oud.
2 Doeke Klazes BIJLSMA, geboren op dinsdag 20 november 1832 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.
3 Luurtske Klazes BIJLSMA, geboren op vrijdag 12 december 1834 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.2.
4 Jan Klazes BIJLSMA, geboren op donderdag 21 september 1837 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1837. Jan Klazes is overleden op vrijdag 13 juli 1838 in Het Bildt, 9 maanden oud.


1.1.1.2.2.3 Gosse Doekes BIJLSMA is geboren op maandag 8 april 1811 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Doeke Ysacs BIJLSMA en Jetske Gerbens Jonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1811. Gosse Doekes is overleden op vrijdag 30 september 1892 in Het Bildt, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1892. Gosse Doekes trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 3 mei 1849 in Het Bildt met Antje Jans Aning, 30 jaar oud. Antje Jans is geboren op zondag 10 januari 1819 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Jan Hendriks Aning en Trijntje Memmeler. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1819. Antje Jans is overleden op zaterdag 27 juni 1885 in Het Bildt, 66 jaar oud.

Kinderen van Gosse Doekes en Antje Jans:

1 Jan Gosses BIJLSMA, geboren op woensdag 26 december 1849 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.1.
2 Doeke Gosses BIJLSMA, geboren op zondag 22 mei 1853 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.2.
3 Klaas Gosses BIJLSMA, geboren op maandag 25 oktober 1858 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.3.


1.1.1.2.2.4 Klasje Doekes BIJLSMA is geboren op dinsdag 10 juli 1821 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Doeke Ysacs BIJLSMA en Jetske Gerbens Jonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 juli 1821. Klasje Doekes is overleden op dinsdag 2 juli 1889 in Het Bildt, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1889. Klasje Doekes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 mei 1848 in Het Bildt met Sjouke Pieters van der Pol, 25 jaar oud. Sjouke Pieters is geboren op maandag 27 januari 1823 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Lieuwes van der Pol en Marijke Willems de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1823. Sjouke Pieters is overleden op vrijdag 1 september 1905 in Het Bildt, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1905.

Kinderen van Klasje Doekes en Sjouke Pieters:

1 Marijke Sjoukes van der Pol, geboren op vrijdag 13 april 1849 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1849.
2 Pieter Sjoukes van der Pol, geboren op dinsdag 5 november 1850 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1850.
3 Jetske Sjoukes van der Pol, geboren op woensdag 24 mei 1854 in Sint Annaparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1854.
4 Doeke Sjoukes van der Pol, geboren op zaterdag 25 april 1857 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1857.
5 Grietje Sjoukes van der Pol, geboren op zondag 20 januari 1861 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1861. Kind van Klasje Doekes uit onbekende relatie: 1 Sjoukje BIJLSMA, geboren op vrijdag 31 december 1847 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1848. Sjoukje is overleden op zondag 23 juli 1848 in Het Bildt, 6 maanden oud.


1.1.1.2.3.1 Gerrit Jacobs Bosma is geboren op vrijdag 9 mei 1823 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jacob Gerrits Bosma en Tjitske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 mei 1823. Gerrit Jacobs is overleden op zondag 31 juli 1887 in Het Bildt, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1887. Gerrit Jacobs trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1844 in Het Bildt met Tjeerdtje Formers Molenaar, 30 jaar oud. Tjeerdtje Formers is geboren op dinsdag 5 juli 1814 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Former Pieters Molenaar en Saapke Tijsses Rienks. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1814. Tjeerdtje Formers is overleden op zondag 27 november 1898 in Het Bildt, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1898.

Kinderen van Gerrit Jacobs en Tjeerdtje Formers:

1 Tjitske Gerrits Bosma, geboren op zondag 5 april 1846 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1846. Tjitske Gerrits is overleden op zondag 16 augustus 1846 in Het Bildt, 4 maanden oud.
2 Tjitske Gerrits Bosma, geboren op zondag 6 februari 1848 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 februari 1848.
3 Jacob Gerrits Bosma, geboren op woensdag 14 februari 1849 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1849.
4 Former Gerrits Bosma, geboren op dinsdag 25 juni 1850 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1850.
5 Pieter Gerrits Bosma, geboren op donderdag 11 maart 1852 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1852.
6 Saapke Gerrits Bosma, geboren op vrijdag 25 maart 1853 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1853. Saapke Gerrits is overleden op zaterdag 26 maart 1853 in Het Bildt, 1 dag oud.
7 Thijs Gerrits Bosma, geboren op zaterdag 7 april 1855 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1855.
8 Saapke Gerrits Bosma, geboren op zondag 10 augustus 1856 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1856. Saapke Gerrits is overleden op dinsdag 16 september 1856 in Het Bildt, 1 maand oud.

1.1.1.2.4.1 Harmen Taekes BIJLSMA is geboren op zondag 22 december 1816 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Taeke Ysacs BIJLSMA en Trijntje Harmens van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 december 1816. Harmen Taekes is overleden op donderdag 16 november 1876 in Menaldumadeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1876. Harmen Taekes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1841 in Het Bildt met Rinske Hotzes Scheltema, ongeveer 31 jaar oud. Rinske Hotzes is geboren omstreeks 1810 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Hotze Scheltus Scheltema en Feikje Cornelis Dijkstra. Rinske Hotzes is overleden op woensdag 10 februari 1864 in Menaldumadeel, ongeveer 54 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op zaterdag 15 april 1865 in Menaldumadeel met Antje Dirks Berkenpas, 34 jaar oud. Antje Dirks is geboren op donderdag 7 april 1831 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Dirk Tyles Berkenpas en Antje Meiles Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1831. Antje Dirks is overleden op vrijdag 3 augustus 1906 in Menaldumadeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1906.

Kinderen van Harmen Taekes en Rinske Hotzes:

1 Trijntje Harmens BIJLSMA, geboren op dinsdag 7 december 1841 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1841. Trijntje Harmens is overleden op zondag 5 mei 1844 in Menaldumadeel, 2 jaar oud.
2 Taeke Harmens BIJLSMA, geboren op vrijdag 11 augustus 1843 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.1.
3 Trijntje Harmens BIJLSMA, geboren op zaterdag 16 mei 1846 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1846.
4 Hotze Harmens BIJLSMA, geboren op vrijdag 28 januari 1848 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.2.1.1.1.2.4.2 Klaasje Taekes BIJLSMA is geboren op woensdag 19 april 1826 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Taeke Ysacs BIJLSMA en Trijntje Harmens van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1826. Klaasje Taekes is overleden op zaterdag 22 januari 1910 in Het Bildt, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1910. Klaasje Taekes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 17 maart 1853 in Het Bildt met Sybrand Martens Koopal, 29 jaar oud. Sybrand Martens is geboren op zondag 26 oktober 1823 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Marten Cornelis Koopal en Maaike Sybrands Ynema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1823. Sybrand Martens is overleden op vrijdag 7 maart 1902 in Het Bildt, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1902.

Kinderen van Klaasje Taekes en Sybrand Martens:

1 Trijntje Sybrands Koopal, geboren op donderdag 2 maart 1854 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1854. Trijntje Sybrands is overleden op woensdag 22 maart 1854 in Het Bildt, 20 dagen oud.
2 Trijntje Sybrands Koopal, geboren op zaterdag 21 juli 1855 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1855. Trijntje Sybrands is overleden op zaterdag 20 september 1890 in Het Bildt, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje Sybrands: gehuwd
3 Maaike Sybrands Koopal, geboren op zondag 26 april 1857 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1857. Maaike Sybrands is overleden op zaterdag 24 februari 1894 in Het Bildt, 36 jaar oud. Maaike Sybrands bleef ongehuwd.
4 Taeke Sybrands Koopal, geboren op maandag 7 november 1859 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 november 1859. Taeke Sybrands is overleden op zondag 3 januari 1937 in Het Bildt, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Taeke Sybrands: gehuwd1.1.1.2.4.3 Ysaäk Taekes BIJLSMA is geboren op woensdag 6 april 1831 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Taeke Ysacs BIJLSMA en Trijntje Harmens van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1831. Ysaäk Taekes is overleden op zaterdag 4 maart 1876 in Het Bildt, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1876. Ysaäk Taekes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 februari 1855 in Het Bildt met Tjitske Heins Nieuwsma, 22 jaar oud. Tjitske Heins is geboren op vrijdag 27 april 1832 in Hijum (Leeuwarderadeel), dochter van Hein Rinzes Nieuwsma en Trijntje Bokkes Osinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1832. Tjitske Heins is overleden op donderdag 13 augustus 1914 in Ferwerderadeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1914.

Kinderen van Ysaäk Taekes en Tjitske Heins:

1 Trijntje Ysaaks BIJLSMA, geboren op donderdag 17 mei 1855 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.1.
2 Klaasje Ysaaks BIJLSMA, geboren op donderdag 25 september 1856 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.2.
3 Taeke Ysaaks BIJLSMA, geboren op zaterdag 10 september 1859 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.3.
4 Hein Ysaaks BIJLSMA, geboren op zondag 29 november 1863 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.4.
5 Harmen Ysaaks BIJLSMA, geboren op vrijdag 30 maart 1866 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.5.
6 Neeltje Ysaaks BIJLSMA, geboren op zondag 15 maart 1868 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.6.

1.1.1.2.5.1 Klaasje Abes van der Vlag is geboren op donderdag 14 juli 1814 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Abe Klazes van der Vlag en Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 juli 1814. Klaasje Abes is overleden op vrijdag 6 mei 1898 in Het Bildt, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1898.
Notitie bij overlijden van Klaasje Abes: weduwe
Klaasje Abes trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 27 november 1834 in Het Bildt met Gerben Heerts Dokter, ongeveer 24 jaar oud. Gerben Heerts is geboren omstreeks 1810 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Heert Gerbens Dokter en Ariaantje Arjens Slim.

1.1.1.2.5.2 Maartje Abes van der Vlag is geboren op zondag 14 december 1817 in Het Bildt, dochter van Abe Klazes van der Vlag en Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1817. Maartje Abes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 mei 1842 in Het Bildt met Wytze Jans van der Weit, ongeveer 23 jaar oud. Wytze Jans is geboren omstreeks 1819 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jan Wytzes van der Weit en Tietje Pieters de Boer.

1.1.1.2.5.3 Lijsbert Abes van der Vlag is geboren op woensdag 6 september 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Abe Klazes van der Vlag en Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1820. Lijsbert Abes is overleden op woensdag 31 december 1919 in Het Bildt, 99 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1920.
Notitie bij overlijden van Lijsbert Abes: weduwe
Lijsbert Abes trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 april 1842 in Het Bildt met Pieter Pieters Bloembergen, ongeveer 18 jaar oud. Pieter Pieters is geboren omstreeks 1824 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Bloembergen en Janke Bakker.

1.1.1.2.5.4 Klaas Abes van der Vlag is geboren op donderdag 15 augustus 1822 in Het Bildt, zoon van Abe Klazes van der Vlag en Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1822. Klaas Abes is overleden op woensdag 15 juni 1864 in Menaldumadeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1864.
Notitie bij overlijden van Klaas Abes: gehuwd
Klaas Abes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 juni 1848 in Het Bildt met Beitske Gjalts van der Meer, ongeveer 19 jaar oud. Beitske Gjalts is geboren omstreeks 1829 in Warga (Idaarderadeel), dochter van Gjalt Annes van der Meer en Andrieske Lodewijks Beyerman.

Kind van Klaas Abes en Beitske Gjalts:

1 Andrieske Klazes van der Vlag, geboren op dinsdag 20 maart 1849 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.5.4.1.

1.1.1.2.5.5 Tjitske Abes van der Vlag is geboren op dinsdag 28 december 1824 in Het Bildt, dochter van Abe Klazes van der Vlag en Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1824. Tjitske Abes is overleden op vrijdag 3 oktober 1902 in Het Bildt, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 oktober 1902.
Notitie bij overlijden van Tjitske Abes: weduwe
Tjitske Abes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 4 april 1850 in Het Bildt met Klaas Siedses Krol, ongeveer 29 jaar oud. Klaas Siedses is geboren omstreeks 1821 in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Sieds Alberts Krol en Antje Klazes Zwart.

1.1.1.2.5.6 Saapke Abes van der Vlag is geboren op maandag 13 augustus 1827 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Abe Klazes van der Vlag en Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1827. Saapke Abes trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 december 1852 in Menaldumadeel met Hendrik Annes van der Ploeg, ongeveer 35 jaar oud. Hendrik Annes is geboren omstreeks 1817 in Garnwerd (Gr), zoon van Anne Johannes van der Ploeg en Etje Klasens Stort.

1.1.1.2.5.7 Grietje Abes van der Vlag is geboren op donderdag 15 oktober 1829 in Het Bildt, dochter van Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1829. Grietje Abes is overleden op maandag 21 juni 1875 in Het Bildt, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1875.
Notitie bij overlijden van Grietje Abes: gehuwd
Grietje Abes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 mei 1856 in Het Bildt met Marten Everts Siderius, ongeveer 25 jaar oud. Marten Everts is geboren omstreeks 1831 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Evert Dirks Siderius en Janke Martens Bokma.

1.1.1.2.5.8 Sijke Abes van der Vlag is geboren op donderdag 15 oktober 1829 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Abe Klazes van der Vlag en Klaaske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1829. Sijke Abes is overleden op vrijdag 18 december 1903 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 december 1903.
Notitie bij overlijden van Sijke Abes: gehuwd
Sijke Abes trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1866 in Menaldumadeel met Sybren Dirks Posthumus, ongeveer 29 jaar oud. Sybren Dirks is geboren omstreeks 1837 in Wommels (Hennaarderadeel), zoon van Dirk Hendriks Posthumus en Pietje Baukes Bakker.

1.1.1.2.6.1 Jacob Pieters Stap is geboren op donderdag 12 september 1811 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1811. Jacob Pieters is overleden op zondag 6 januari 1867 in Het Bildt, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1867. Jacob Pieters trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 15 mei 1845 in Het Bildt met Marijke Tjerks van der Schaaf, 27 jaar oud. Marijke Tjerks is geboren op donderdag 12 februari 1818 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Tjerk Hendriks van der Schaaf en Berber Dirks Palstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1818. Marijke Tjerks is overleden op vrijdag 13 november 1857 in Het Bildt, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1857.

1.1.1.2.6.2 Klaaske Pieters Stap is geboren op woensdag 6 januari 1813 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1813. Klaaske Pieters is overleden op zaterdag 28 februari 1885 in Het Bildt, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1885. Klaaske Pieters trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 2 februari 1843 in Het Bildt met Douwe Teunis Wassenaar, 28 jaar oud. Douwe Teunis is geboren op dinsdag 1 november 1814 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Teunis Mennes Wassenaar en Hyke Folkerts Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1814. Douwe Teunis is overleden op dinsdag 1 februari 1881 in Het Bildt, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1881.

1.1.1.2.6.3 Yzaak Pieters Stap is geboren op zondag 27 augustus 1815 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1815. Yzaak Pieters is overleden op maandag 4 september 1865 in Het Bildt, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1865. Yzaak Pieters trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 mei 1844 in Het Bildt met Rixtje Martens Bokma, 28 jaar oud. Rixtje Martens is geboren op woensdag 5 juli 1815 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Marten Jans Bokma en Ariaantje Jacobs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1815. Rixtje Martens is overleden op donderdag 4 april 1878 in Het Bildt, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1878.

1.1.1.2.6.4 Abraham Pieters Stap is geboren op zaterdag 31 januari 1818 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1818. Abraham Pieters is overleden op dinsdag 14 augustus 1855 in Het Bildt, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1855. Abraham Pieters trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 17 mei 1849 in Het Bildt met Renske Sybes Schaaf, 23 jaar oud. Renske Sybes is geboren op vrijdag 19 augustus 1825 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Sybe Sjoerds Schaaf en Baukje Dirks Kunst. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1825. Renske Sybes is overleden op vrijdag 1 augustus 1884 in Het Bildt, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1884.

1.1.1.2.6.5 Janke Pieters Stap is geboren op vrijdag 9 juni 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1820. Janke Pieters is overleden op vrijdag 23 september 1864 in Het Bildt, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1864. Janke Pieters trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 9 juli 1846 in Het Bildt met Cornelis Tjepkes Tjepkema, 24 jaar oud. Cornelis Tjepkes is geboren op vrijdag 19 april 1822 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Tjepke Cornelis Tjepkema en Antje Jans van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1822. Cornelis Tjepkes is overleden op zondag 7 januari 1877 in Het Bildt, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1877.

1.1.1.2.6.6 Hein Pieters Stap is geboren op donderdag 6 oktober 1825 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1825.
Notitie bij Hein Pieters: zoon David Hernry huwde met Ella Levtzow, hun zoon was Ralph Stapp die weer huwde met Fanny Wickey, die een dochter Myrna Stapp kregen; uit het huwelijk van Myrna met Marvin Olsen werd Roberta Olsen geboren, de verstrekker van al de info
Hein Pieters trouwde met Belinda Jane Forsyth.

Kind van Hein Pieters en Belinda Jane:

1 David Henry Stapp.

1.1.1.2.6.7 Arjaantje Pieters Stap is geboren op woensdag 24 oktober 1827 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1827. Arjaantje Pieters is overleden op zaterdag 4 maart 1899 in Het Bildt, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1899. Arjaantje Pieters trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 5 mei 1853 in Het Bildt met Jan Wybes Buurstra, 29 jaar oud. Jan Wybes is geboren op zaterdag 13 september 1823 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Wybe Gerrits Buurstra en Hendrikje Thijssens de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1823. Jan Wybes is overleden op woensdag 1 juni 1904 in Het Bildt, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1904.

1.1.1.2.6.8 Jan Pieters Stap is geboren op woensdag 13 januari 1830 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1830. Jan Pieters trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 20 mei 1858 in Het Bildt met Janke Frederiks Sment, 25 jaar oud. Janke Frederiks is geboren op maandag 4 februari 1833 in Ferwerd (Ferwerderadeel), dochter van Frederik Allardus Sment en Wypkje Jans van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1833.

1.1.1.2.6.9 Dirkje Pieters Stap is geboren op zaterdag 1 november 1834 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Pieter Jacobs Stap en Zijke Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1834. Dirkje Pieters is overleden op maandag 5 oktober 1908 in Het Bildt, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1908. Dirkje Pieters trouwde, 22 jaar oud, op maandag 19 oktober 1857 in Het Bildt met Sjoerd Jacobs van Sloten, 23 jaar oud. Sjoerd Jacobs is geboren op dinsdag 12 augustus 1834 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jacob Sjoerds Sloten en Fokeltje Klazes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1834. Sjoerd Jacobs is overleden op donderdag 9 augustus 1906 in Het Bildt, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1906.

1.1.1.2.7.1 Ysac Jacobs BIJLSMA is geboren op donderdag 27 juli 1820 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jacobus Ysacs BIJLSMA en Berber Harmens van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juli 1820. Ysac Jacobs is overleden op woensdag 8 augustus 1877 in Het Bildt, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1877. Ysac Jacobs trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 mei 1850 in Het Bildt met Trijntje Jans Groninger (Bronger), 24 jaar oud. Trijntje Jans is geboren op dinsdag 28 februari 1826 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Jan Gerrits Groninger (Bronger) en Taetske Jeppes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1826. Trijntje Jans is overleden op woensdag 1 mei 1872 in Leeuwarderadeel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1872.
Notitie bij Trijntje Jans: Trijntje heet in de geboorteakte en de huwelijksakte Groninger, maar later Bronger.

Kinderen van Ysac Jacobs en Trijntje Jans: 1 Jacob Ysacs BIJLSMA, geboren op vrijdag 15 november 1850 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1850. Jacob Ysacs is overleden op dinsdag 26 november 1850 in Het Bildt, 11 dagen oud.
2 Jacob Ysacs BIJLSMA, geboren op zaterdag 25 oktober 1851 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.1.
3 Jan Ysacs BIJLSMA, geboren op dinsdag 13 september 1853 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.2.
4 Berber Ysacs BIJLSMA, geboren op zaterdag 19 mei 1855 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1855. Berber Ysacs is overleden op donderdag 25 december 1856 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.
5 Taetske Ysacs BIJLSMA, geboren op maandag 27 oktober 1856 in Britsum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.3.
6 Berber Ysacs BIJLSMA, geboren op maandag 15 maart 1858 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.4.
7 Trijntje Ysacs BIJLSMA, geboren op woensdag 3 augustus 1859 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 augustus 1859. Trijntje Ysacs is overleden op maandag 31 oktober 1859 in Leeuwarderadeel, 2 maanden oud.
8 Trijntje Ysacs BIJLSMA, geboren op woensdag 1 mei 1861 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.5.
9 Lieuwe Ysacs BIJLSMA, geboren op maandag 6 april 1863 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 april 1863. Lieuwe Ysacs is overleden op zondag 24 mei 1863 in Menaldumadeel, 1 maand oud.
10 Antje Ysacs BIJLSMA, geboren op zaterdag 25 februari 1865 in Menaldum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.6.
11 Klaaske Ysacs BIJLSMA, geboren op maandag 4 februari 1867 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.7.
1.1.1.2.7.2 Antje Jacobs BIJLSMA is geboren op maandag 13 januari 1823 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Jacobus Ysacs BIJLSMA en Berber Harmens van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1823. Antje Jacobs trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1847 in Het Bildt met Sjoerd Jans Groninger (Bronger), 30 jaar oud. Sjoerd Jans is geboren op dinsdag 18 februari 1817 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jan Gerrits Groninger (Bronger) en Taetske Jeppes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1817.
Notitie bij Sjoerd Jans: heet in geboorteakte Groninger en in huwelijksakte Bronger

Kinderen van Antje Jacobs en Sjoerd Jans: 1 Jan Sjoerds Bronger, geboren op zondag 16 april 1848 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.2.1.
2 Jacob Sjoerds Bronger, geboren op maandag 24 december 1849 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.2.2.
3 Berber Sjoerds Brongers, geboren op donderdag 17 augustus 1854 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.2.3.
4 Jeppe Sjoerds Bronger, geboren op dinsdag 3 mei 1859 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 mei 1859.
1.1.1.2.7.3 Klaasje Jacobs BIJLSMA is geboren op woensdag 18 maart 1829 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Jacobus Ysacs BIJLSMA en Berber Harmens van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1829. Klaasje Jacobs is overleden op dinsdag 23 juli 1907 in Het Bildt, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1907.
Notitie bij overlijden van Klaasje Jacobs: weduwe
Klaasje Jacobs trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 maart 1857 in Het Bildt met Klaas Feikes van Schepen, 23 jaar oud. Klaas Feikes is geboren op vrijdag 23 augustus 1833 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Feike Hendriks van Schepen en Trijntje Pieters Hak. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1833. Klaas Feikes is overleden op zaterdag 28 juli 1883 in Het Bildt, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1883.

Kinderen van Klaasje Jacobs en Klaas Feikes: 1 Feike Klazes van Schepen, geboren op maandag 13 april 1857 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1857.
2 Berber Klazes van Schepen, geboren op dinsdag 22 november 1859 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1859. Berber Klazes is overleden op zaterdag 11 februari 1860 in Het Bildt, 2 maanden oud.
3 Berber Klazes van Schepen, geboren op dinsdag 1 april 1862 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1862.
4 Trijntje Klazes van Schepen, geboren op maandag 14 december 1863 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1863.
5 Jacob Klazes van Schepen, geboren op dinsdag 29 augustus 1865 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1865.
6 Maartje Klazes van Schepen, geboren op zaterdag 18 januari 1868 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1868.
7 Antje Klazes van Schepen, geboren op donderdag 9 juni 1870 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1870. Antje Klazes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 februari 1896 in Het Bildt met Ruurd Gerrits Eisinga, ongeveer 29 jaar oud. Ruurd Gerrits is geboren omstreeks 1867 in Marum (Gr), zoon van Gerrit Eisinga en Trientje van der Tand.
8 Hendrikje Klazes van Schepen, geboren op zaterdag 10 augustus 1872 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1872. Hendrikje Klazes is overleden op maandag 7 juli 1873 in Het Bildt, 10 maanden oud.
1.1.1.2.7.4 Trijntje Jacobs BIJLSMA is geboren op donderdag 18 juli 1833 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Jacobus Ysacs BIJLSMA en Berber Harmens van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1833. Trijntje Jacobs is overleden op donderdag 4 mei 1899 in Het Bildt, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1899. Trijntje Jacobs trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1858 in Het Bildt met Arjen Wopkes Molenaar, 29 jaar oud. Arjen Wopkes is geboren op woensdag 11 februari 1829 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Wopke Pieters Molenaar en Rinske Arjens Santhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1829. Arjen Wopkes is overleden op maandag 21 januari 1895 in Het Bildt, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1895.

Kinderen van Trijntje Jacobs en Arjen Wopkes: 1 Jacob Arjens Molenaar, geboren op donderdag 21 maart 1861 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1861. Jacob Arjens is overleden op dinsdag 16 juni 1863 in Het Bildt, 2 jaar oud.
2 Jakob Arjens Molenaar, geboren op zaterdag 2 april 1864 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.4.1.
3 Wopke Arjens Molenaar, geboren op dinsdag 4 juni 1867 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1867.
1.1.1.1.1.1.1 Klaas Meinderts de Haan is geboren op woensdag 25 mei 1831 in Marrum (Ferwerderadeel), zoon van Meindert Klases de Haan en Antje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 mei 1831. Klaas Meinderts is overleden op zondag 21 januari 1883 in Ferwerderadeel, 51 jaar oud. Klaas Meinderts trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 16 mei 1866 in Tietjerksteradeel met Antje Hendriks Veenstra.

1.1.1.1.1.1.2 Jarig Meinderts de Haan is geboren op vrijdag 27 december 1833 in Marrum (Ferwerderadeel), zoon van Meindert Klases de Haan en Antje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1833. Jarig Meinderts is overleden op zondag 18 maart 1894 in Ferwerderadeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1894. Jarig Meinderts trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 14 juni 1866 in Ferwerderadeel met Lysbert Willems van der Zaag, 39 jaar oud. Lysbert Willems is geboren op zaterdag 25 november 1826 in Marrum (Ferwerderadeel), dochter van Willem Piers van der Zaag en Froukje AElzes de Roo. Lysbert Willems is overleden op woensdag 27 juli 1892 in Marrum (Ferwerderadeel), 65 jaar oud.

Kind van Jarig Meinderts en Lysbert Willems: 1 Meindert Jarigs de Haan, geboren op zaterdag 4 mei 1867 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1867.
1.1.1.1.1.1.3 Rienk Meinderts de Haan is geboren op vrijdag 26 januari 1838 in Marrum (Ferwerderadeel), zoon van Meindert Klases de Haan en Antje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1838. Rienk Meinderts is overleden op woensdag 2 oktober 1912 in Ferwerderadeel, 74 jaar oud. Rienk Meinderts trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 22 mei 1884 in Ferwerderadeel met Froukje Wiersma, 40 jaar oud. Froukje is geboren op donderdag 25 april 1844 in Wirdum (Leeuwarderadeel). Froukje is overleden op donderdag 28 oktober 1920 in Westdongeradeel, 76 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.4 Hendrik Meinderts de Haan is geboren op zondag 4 april 1841 in Marrum (Ferwerderadeel), zoon van Meindert Klases de Haan en Antje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1841. Hendrik Meinderts is overleden op dinsdag 5 januari 1892 in Westdongeradeel, 50 jaar oud. Hendrik Meinderts trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 11 november 1869 in Ferwerderadeel met Dedtje Jans Hoogland, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: hadden 10 kinderen
Dedtje Jans is geboren op maandag 19 oktober 1846 in Ferwerderadeel, dochter van Jan Watzes Hoogland en Riemke Heins Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1846. Dedtje Jans is overleden op zondag 17 maart 1929 in Westdongeradeel, 82 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.1 Albert BIJLSMA is geboren op donderdag 10 december 1829 om 15:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), zoon van Ymkje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1829. Hij is gedoopt in Donkerbroek (Ooststellingwerf).
Notitie bij de geboorte van Albert: De aangifte van de geboorte werd gedaan door Hartman Smit, vroed en heelmeester te Makkinga, oud 50 jaar. De laatste zin van de akte luidt: En hebben de Vader en de Getuigen deze akte van geboorte na voorlesinge nevens vertekent. Er was echter geen vader bekend en alleen de Officier van den Burgerlijken Stand, twee getuigen en de vroed en heelmeester getekend.
Albert is overleden op zaterdag 6 juli 1895 in Kloosterveen (Assen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1895.
Notitie bij Albert: Albert moest voor de rechtbank verschijnen omdat hij op 24 februari 1850 ´s avonds moedwillig de ruiten bij Willem Moens in Smilde insloeg. Verder duwde hij met een kruiwagen zo hard tegen de afgesloten deur dat hiervan het slotplaatje en de klink afbrak. Omdat in beide gevallen niet overtuigend bewezen kon worden dat Albert de dader was, volgde vrijspraak.
Op 26 februari 1850 werd Albert in het veld aangetroffen met een geladen jachtgeweer. Hij was in overtreding omdat het jachtseizoen gesloten was. De rechtbank legde een boete op van één gulden.

Albert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 12 april 1857 in Assen met Eertje Bakker, 33 jaar oud. Eertje is geboren op dinsdag 6 januari 1824 in Leek (Gr), dochter van Klaas Lamberts Bakker en Aafke Jans Pruim. Eertje is overleden op zaterdag 12 maart 1864 om 02:00 in Kloosterveen (Smilde), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1864.

Kinderen van Albert en Eertje: 1 Iemkje BIJLSMA, geboren op donderdag 8 juli 1858 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1858. Iemkje is overleden op maandag 19 september 1864 om 02:00 in Kloosterveen (Smilde), 6 jaar oud.
2 Klaas BIJLSMA, geboren op donderdag 4 april 1861 in Smilde Volgt 1.1.1.1.1.2.1.1. Kinderen van Albert uit onbekende relatie: 1 Jan BIJLSMA, geboren op vrijdag 23 november 1866 in Kloosterveen (Smilde) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.
2 Egbert BIJLSMA, geboren op woensdag 30 augustus 1871 in Kloosterveen (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1871. Egbert is overleden op zaterdag 15 maart 1873 in Kloosterveen (Assen), 1 jaar oud.
1.1.1.1.1.2.2 Antje Immes BIJLSMA is geboren op zondag 22 februari 1835 om 16:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), dochter van Ymkje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1835. Zij is gedoopt in Donkerbroek (Ooststellingwerf).
Notitie bij de geboorte van Antje Immes: De aangifte van geboorte werd gedaan door Harmanus Smit, vroed en heelmeester te Makkinga.
Antje Immes is overleden op maandag 1 april 1895 in Kloosterveen (Assen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1895. Antje Immes trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 12 juni 1857 in Norg met Reinder Jans Vos, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: heet in huwelijksakte: Aukje Immes
Reinder Jans is geboren op zondag 7 december 1834 in Smilde, zoon van Jan Sierts Vos en Hendrikje Reinders Banding. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1834. Reinder Jans is overleden op donderdag 4 februari 1909 in Assen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1909.

Kinderen van Antje Immes en Reinder Jans: 1 Hendrikje Vos, geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1858. Hendrikje is overleden op zaterdag 26 november 1870 in Bovensmilde (Smilde), 12 jaar oud.
2 Albert Vos, geboren op donderdag 17 januari 1861 in Kloosterveen (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 januari 1861. Albert is overleden vóór 1869, ten hoogste 8 jaar oud.
3 Jakob Vos, geboren op een onbekende dag in februari 1861 in Assen. Jakob is overleden op zaterdag 2 november 1861 in Smilde, 9 maanden oud.
4 Imigje Vos, geboren op vrijdag 28 november 1862 in Bovensmilde (Smilde) Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.
5 Jan Vos, geboren op zaterdag 25 november 1865 in Bovensmilde (Smilde). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1865. Jan is overleden op donderdag 1 december 1870 in Bovensmilde (Smilde), 5 jaar oud.
6 Albert Vos, geboren op zondag 18 april 1869 in Bovensmilde (Smilde) Volgt 1.1.1.1.1.2.2.2.
7 Hendrik Vos, geboren op donderdag 22 augustus 1872 in Bovensmilde (Smilde) Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.
8 Jantien Vos, geboren op maandag 4 oktober 1875 in Bovensmilde (Smilde) Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.
9 Janna Vos, geboren op woensdag 5 juni 1878 in Bovensmilde (Smilde) Volgt 1.1.1.1.1.2.2.5.
1.1.1.1.1.2.3 Jan BIJLSMA is geboren op vrijdag 17 april 1840 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), zoon van [waarschijnlijk] Jan Jans Mettens en Ymkje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1840.
Notitie bij de geboorte van Jan: De vader is zeer waarschijnlijk Jan Jans Mettens (ook Martens) die ook de aangifte van geboorte heeft gedaan. Ymkje Jarigs leefde met hem op hetzelfde adres, Haulerwijk 72. Jan Jans Mettens is in 1841 gehuwd met Ymkje Jarigs.
Jan is overleden op donderdag 17 november 1910 in Erica (Emmen), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1910.
Notitie bij Jan: Jan Bijlsma heette volgens het bewoners register van de woning Haule nr. 224 eerst Jan Jans Martens. Hij woonde daar samen met zijn moeder en Ymkje Jarigs Bijlsma en (half)zus Antje Immes Bijlsma.
Jan is met zijn kinderen Iemkje, Hendrikje en Albert op 11-04-1883 vertrokken van Smilde naar Emmen.

Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16 april 1868 in Smilde met Geertje Gerkes Middel, 26 jaar oud. Geertje Gerkes is geboren op dinsdag 28 december 1841 in Marum (Gr), dochter van Gerke Jans Middel en Hendrikje Alberts Hummel. Zij is gedoopt in Nuis (Gr). Geertje Gerkes is overleden op vrijdag 7 januari 1876 in Laaghalerveen (Beilen), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1876.
Notitie bij overlijden van Geertje Gerkes: overleden bij de geboorte van zoon Gerke

(2) trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 29 mei 1883 in Emmen met Nienke Fokkes van der Veen, 47 jaar oud. Nienke Fokkes is geboren op vrijdag 6 mei 1836 in Grootegast (Gr), dochter van Fokke Volkerts van der Veen en Trientje Rieuwerts Veening. Nienke Fokkes is overleden op zaterdag 20 maart 1897 in Erica (Emmen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1897.

Kinderen van Jan en Geertje Gerkes: 1 Iemkje BIJLSMA, geboren op maandag 4 oktober 1869 om 10:00 in Halerveen (Beilen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.
2 Hendrikje BIJLSMA, geboren op woensdag 30 november 1870 om 08:00 in Laaghalerveen (Beilen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.
3 Albert BIJLSMA, geboren op woensdag 23 juli 1873 om 19:00 in Laaghalerveld (Beilen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.3.
4 Gerke BIJLSMA, geboren op vrijdag 7 januari 1876 in Laaghalerveen (Beilen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1876. Gerke is overleden op dinsdag 9 maart 1880 in Bovensmilde (Smilde), 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerke: Gerke is verdronken


1.1.1.1.1.4.1 Antje Jans Zwart is geboren op donderdag 19 februari 1829 in Drachten (Smallingerland), dochter van Jan Jans Zwart en Trijntje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1829. Antje Jans is overleden op woensdag 18 maart 1908 in Slappeterp (Menaldumadeel), 79 jaar oud. Antje Jans:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 29 april 1857 in Menaldumadeel met Tjibbe Thijsses Zijlstra, 45 jaar oud. Tjibbe Thijsses is geboren op dinsdag 5 november 1811 in Herbaijum (Franekeradeel). Tjibbe Thijsses is overleden op woensdag 18 april 1860 in Slappeterp (Menaldumadeel), 48 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 11 maart 1865 in Menaldumadeel met Gerben Sytzes Frank, 26 jaar oud. Gerben Sytzes is geboren op zaterdag 1 december 1838 in Franeker, zoon van Sytse Willems Frank en Johanna Frederika Weber. Gerben Sytzes is overleden op maandag 18 oktober 1920 in Slappeterp (Menaldumadeel), 81 jaar oud.

1.1.1.1.1.4.2 Marten Jans Zwart is geboren op vrijdag 6 mei 1831 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jan Jans Zwart en Trijntje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1831. Marten Jans trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 4 mei 1864 in Franekeradeel met Attje Sytzes Rienstra, 25 jaar oud. Attje Sytzes is geboren op zondag 3 maart 1839 in Midlum (Franekeradeel), dochter van Sytze Sytzes Rienstra en Attje Sjoukes Donjema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1839.

1.1.1.1.1.4.3 Jeltje Jans Zwart is geboren op maandag 13 november 1837 in Franeker, dochter van Jan Jans Zwart en Trijntje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1837. Jeltje Jans is overleden op vrijdag 11 november 1921 in Franeker, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1921. Jeltje Jans trouwde, 38 jaar oud, op zondag 21 mei 1876 in Franeker met Sybren Faber, 37 jaar oud. Sybren is geboren op maandag 12 november 1838 in Berlikum (Menaldumadeel). Sybren is overleden op vrijdag 20 november 1925 in Franeker, 87 jaar oud.

1.1.1.1.1.4.4 Hendrikje Jans Zwart is geboren op dinsdag 1 november 1842 in Franeker, dochter van Jan Jans Zwart en Trijntje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1842. Hendrikje Jans is overleden op vrijdag 14 december 1888 in Franeker, 46 jaar oud. Hendrikje Jans trouwde, 23 jaar oud, op zondag 19 november 1865 in Franeker met Sjouke Pieters BIJLSMA, 27 jaar oud. Sjouke Pieters is geboren op zaterdag 8 september 1838 in Franeker, zoon van Pieter Gerrits BIJLSMA en Hiske Klazes Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1838. Sjouke Pieters is overleden op zondag 10 april 1892 in Franeker, 53 jaar oud.

Kind van Hendrikje Jans en Sjouke Pieters: 1 Jelle Sjoukes BIJLSMA, geboren omstreeks 1879 in Franeker Volgt 1.1.1.1.1.4.4.1.
1.1.1.1.1.4.5 Klaaske Jans Zwart is geboren op zondag 26 oktober 1845 in Franeker, dochter van Jan Jans Zwart en Trijntje Jarigs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1845. Klaaske Jans trouwde, 22 jaar oud, op zondag 14 juni 1868 in Franeker met Andries Bos, 25 jaar oud. Andries is geboren op zondag 9 april 1843 in Harlingen.

1.1.1.1.2.1.1 Jacob Hendriks Haak is geboren omstreeks 1837 in Marum (Gr), zoon van Hendrik Jacobs Haak en Ymkje Izaaks BIJLSMA. Jacob Hendriks trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 31 maart 1867 in Marum (Gr) met Annechien Ploeg, ongeveer 36 jaar oud. Annechien is geboren omstreeks 1831 in Marum (Gr), dochter van Steven Jans Ploeg en Antje Siegers de Groot.

1.1.1.1.2.1.2 Jantje Hendriks Haak is geboren omstreeks 1839 in Marum (Gr), dochter van Hendrik Jacobs Haak en Ymkje Izaaks BIJLSMA. Jantje Hendriks trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Marum (Gr) met Gooitzen Hendriks Poelman, ongeveer 32 jaar oud. Gooitzen Hendriks is geboren omstreeks 1829 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), zoon van Hendrik Eits Poelman en Gooitske Gooitzens Loonstra. Gooitzen Hendriks is overleden.

1.1.1.1.2.1.3 Izaak Hendriks Haak is geboren omstreeks 1842 in Marum (Gr), zoon van Hendrik Jacobs Haak en Ymkje Izaaks BIJLSMA. Izaak Hendriks trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1873 in Marum (Gr) met Anna Catharina Ploeg, ongeveer 28 jaar oud. Anna Catharina is geboren omstreeks 1845 in Marum (Gr), dochter van Steven Jans Ploeg en Antje Siegers de Groot.

1.1.1.1.2.1.4 Harm Hendriks Haak is geboren omstreeks 1845 in Marum (Gr), zoon van Hendrik Jacobs Haak en Ymkje Izaaks BIJLSMA. Harm Hendriks:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 24 juli 1869 in Marum (Gr) met Aaltje Visser, ongeveer 24 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1845 in Marum (Gr), dochter van Bernardus Roelfs Visser en Lamke Klazes van der Wal.
(2) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op donderdag 30 april 1903 in Marum (Gr) met Aukje Freerks Pruik, ongeveer 50 jaar oud. Aukje Freerks is geboren omstreeks 1853 in De Wilp (Marum, Gr.), dochter van Freerk Johannes Pruik en Antje Jans Sterkenboer.

1.1.1.1.2.1.5 Freerk Hendriks Haak is geboren omstreeks 1849 in De Wilp (Marum, Gr.), zoon van Hendrik Jacobs Haak en Ymkje Izaaks BIJLSMA. Freerk Hendriks trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1877 in Marum (Gr) met Grietje Bron, ongeveer 24 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1853 in De Wilp (Marum, Gr.), dochter van Arend Hanzes Bron en Gebke Wietzes Boersma.

1.1.1.1.2.3.1 Izaak Gerrits Haak is geboren omstreeks 1837 in Marum (Gr), zoon van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Izaak Gerrits trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 7 juli 1861 in Marum (Gr) met Hendriktje Venema, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: een kind gewettigd
Hendriktje is geboren omstreeks 1837 in Marum (Gr), dochter van Sweitse Jans Venema en Frouktje Popkes Boerema.

1.1.1.1.2.3.2 Saapke Gerrits Haak is geboren omstreeks 1840 in Marum (Gr), dochter van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Saapke Gerrits trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 7 juli 1861 in Marum (Gr) met Arent Nonkes, ongeveer 23 jaar oud. Arent is geboren omstreeks 1838 in Marum (Gr), zoon van Jan Gosses Nonkes en Jeltje Arents Bron.

1.1.1.1.2.3.3 Jacob Gerrits Haak is geboren omstreeks 1842 in Marum (Gr), zoon van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Jacob Gerrits trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 30 maart 1872 in Marum (Gr) met Antje Hoogeveen, ongeveer 25 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1847 in Doezum (Grootegast, Gr), dochter van Lebbe Alberts Hoogeveen en Martje Bartelds Beereboom.

1.1.1.1.2.3.4 Jantje Gerrits Haak is geboren omstreeks 1845 in Marum (Gr), dochter van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Jantje Gerrits trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 17 januari 1869 in Marum (Gr) met Jeen Wiebrens Nijhof, 25 jaar oud. Jeen Wiebrens is geboren op vrijdag 28 juli 1843 in Ureterp (Opsterland), zoon van Wiebren Jeens Nijhof en Grietje Hinkes Annema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juli 1843.

1.1.1.1.2.3.5 Grietje Gerrits Haak is geboren omstreeks 1846 in Marum (Gr), dochter van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Grietje Gerrits trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 23 september 1871 in Marum (Gr) met Tjidsger Theunis Boelens, ongeveer 36 jaar oud. Tjidsger Theunis is geboren omstreeks 1835 in Drachten (Smallingerland), zoon van Theunis Egberts Boelens en Ludger Tjidsgers Meetsma.

1.1.1.1.2.3.6 Freerk Gerrits Haak is geboren omstreeks 1852 in De Wilp (Marum, Gr.), zoon van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Freerk Gerrits trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 3 maart 1877 in Marum (Gr) met Hendrikje Krol, ongeveer 28 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1849 in Tolbert, dochter van Roelf Krol en Martje Hijmersma.

1.1.1.1.2.3.7 Harm Gerrits Haak is geboren omstreeks 1854 in De Wilp (Marum, Gr.), zoon van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Harm Gerrits trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 25 april 1885 in Marum (Gr) met Anke Veen, ongeveer 34 jaar oud. Anke is geboren omstreeks 1851 in Marum (Gr), dochter van Pieter Wijers Veen en Roelfke Pieters van der Scheer.

1.1.1.1.2.3.8 Iemkje Gerrits Haak is geboren omstreeks 1857 in De Wilp (Marum, Gr.), dochter van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Iemkje Gerrits trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1877 in Marum (Gr) met Johannes Pieters Boonstra, ongeveer 19 jaar oud. Johannes Pieters is geboren omstreeks 1858 in Ureterp (Opsterland), zoon van Pieter Jans Boonstra en Hendrikje Harmens Hietkamp.

1.1.1.1.2.3.9 Hendrik Gerrits Haak is geboren omstreeks 1859 in De Wilp (Marum, Gr.), zoon van Gerrit Jacobs Haak en Iebeltje Izaaks BIJLSMA. Hendrik Gerrits trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 28 oktober 1882 in Marum (Gr) met Wobbina Ausma, ongeveer 25 jaar oud. Wobbina is geboren omstreeks 1857 in De Wilp (Marum, Gr.), dochter van Ale Wobbes Ausma en Jeltje Alberts Renkema.

1.1.1.1.3.2.1 Lubbert Jans Boersma is geboren op zaterdag 6 november 1847 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Jan Lubberts Boersma en Trijntje Annes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1847. Lubbert Jans is overleden op donderdag 2 april 1925 in Waarden (Grijpskerk), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1925.
Notitie bij overlijden van Lubbert Jans: weduwnaar
Lubbert Jans trouwde met Jantje van der Molen.

1.1.1.1.5.1.1 Jacobus Dirks BIJLSMA is geboren op zondag 6 juni 1852 in Kollumerland, zoon van Dirk Jakobus BIJLSMA en Antje Gooitzens Vaatstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1852. Jacobus Dirks is overleden op zaterdag 15 maart 1902 in Kollumerland, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1902. Jacobus Dirks trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 mei 1879 in Kollumerland met Martha Bijma, ongeveer 26 jaar oud. Martha is geboren omstreeks 1853. Martha is overleden op dinsdag 10 mei 1932 in Kollumerland, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1932.

Kinderen van Jacobus Dirks en Martha: 1 Antje Jacobus BIJLSMA, geboren op maandag 19 april 1880 in Kollumerpomp (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.1.1.1.
2 Dirk Jacobus BIJLSMA, geboren op maandag 2 oktober 1882 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1882.
3 Foppe Jacobus BIJLSMA, geboren op zaterdag 29 november 1884 in Kollumerland Volgt 1.1.1.1.5.1.1.2.
1.1.1.1.5.1.2 Gooitzen Dirks BIJLSMA is geboren op donderdag 12 oktober 1854 in Kollum (Kollumerland), zoon van Dirk Jakobus BIJLSMA en Antje Gooitzens Vaatstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 oktober 1854. Gooitzen Dirks is overleden op donderdag 11 februari 1937 in Warfstermolen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1937. Hij is begraven te Kollum (Kollumerland). Gooitzen Dirks:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1883 in Kollumerland met Detje Reinders Bokstra, 34 jaar oud. Detje Reinders is geboren op zondag 1 april 1849 in Kollum (Kollumerland), dochter van Reinder Roelofs Bokstra en Gaatske Rinzes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1849. Detje Reinders is overleden op dinsdag 10 augustus 1897 in Kollumerland, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1897.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 13 oktober 1900 in Kollumerland met Neeltje Sippes Katsma, 33 jaar oud. Neeltje Sippes is geboren op zaterdag 5 oktober 1867 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Sippe Botes Katsma en Antje Jans van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1867. Neeltje Sippes is overleden op woensdag 17 september 1941 in Burum (Kollumerland), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1941. Zij is begraven te Kollum (Kollumerland).

Kinderen van Gooitzen Dirks en Detje Reinders: 1 Gaatske Gooitzens BIJLSMA, geboren op zaterdag 29 november 1884 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1884.
2 Antje Gooitzens BIJLSMA, geboren op vrijdag 4 december 1885 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1885.
3 Geeske Gooitzens (Geesje) BIJLSMA, geboren op maandag 28 februari 1887 in Kollumerland Volgt 1.1.1.1.5.1.2.1.
4 Dirk Gooitzens BIJLSMA, geboren op maandag 23 januari 1888 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1888. Dirk Gooitzens is overleden op zaterdag 13 juni 1981 in Kollum (Kollumerland), 93 jaar oud. Hij is begraven te Kollum (Kollumerland).
5 Reinder Gooitzens BIJLSMA, geboren op maandag 18 maart 1889 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1889.
6 Jacobus Gooitzens BIJLSMA, geboren op zondag 25 mei 1890 in Kollumerpomp (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1890. Jacobus Gooitzens is overleden op maandag 1 december 1952 in Kollumerpomp (Kollumerland), 62 jaar oud. Hij is begraven te Kollum (Kollumerland). Kind van Gooitzen Dirks en Neeltje Sippes: 1 Sippe Gooitzens BIJLSMA, geboren op donderdag 21 maart 1901 in Kollumerland Volgt 1.1.1.1.5.1.2.2.
1.1.1.1.5.2.1 Sjieuke Klazes BIJLSMA is geboren op zaterdag 2 april 1842 in Burum (Kollumerland), dochter van Klaas Jakobus BIJLSMA en Akke Rinzes Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1842. Sjieuke Klazes is overleden op zaterdag 3 januari 1931 in Niezijl (Zuidhorn), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1931. Sjieuke Klazes trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1869 in Kollumerland met Pier Jans Tilma, ongeveer 27 jaar oud. Pier Jans is geboren omstreeks 1842 in Oostdongeradeel, zoon van Fopke Piers Tilma en Fokeltje Klazes van der Ploeg. Pier Jans is overleden op maandag 22 mei 1916 in Oldehove (Gr), ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1916.

Kinderen van Sjieuke Klazes en Pier Jans: 1 Fopke Piers Tilma, geboren omstreeks 1870 in Niehove (Oldehove) Volgt 1.1.1.1.5.2.1.1.
2 Akke Piers Tilma, geboren omstreeks 1871 in Niehove (Oldehove). Akke Piers is overleden op zaterdag 29 april 1876 in Niehove (Oldehove), ongeveer 5 jaar oud.
3 Akke Piers Tilma, geboren omstreeks 1881 in Niehove (Oldehove) Volgt 1.1.1.1.5.2.1.2.
1.1.1.1.5.2.2 Geertruida Klazes BIJLSMA is geboren op zaterdag 18 januari 1845 in Burum (Kollumerland), dochter van Klaas Jakobus BIJLSMA en Akke Rinzes Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1845. Geertruida Klazes is overleden op vrijdag 28 april 1933 in Lauwerzijl (Oldehove), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1933. Zij is begraven te Burum (Kollumerland). Geertruida Klazes trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 9 mei 1877 in Kollumerland met Jan Klazes Luinstra, 32 jaar oud. Jan Klazes is geboren op zaterdag 28 december 1844 in Kollum (Kollumerland), zoon van Klaas Egberts Luinstra en Tietje Jans Kiestra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1844. Jan Klazes is overleden op zondag 4 december 1921 in Kollumerland, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1921. Hij is begraven te Burum (Kollumerland).

Kinderen van Geertruida Klazes en Jan Klazes: 1 NN Luinstra, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 12 april 1878 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1878.
2 Klaas Jans Luinstra, geboren op donderdag 22 januari 1880 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1880.
3 Jacobus Jans Luinstra, geboren op vrijdag 28 april 1882 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1882.
4 Egbert Jans Luinstra, geboren op zaterdag 23 juni 1883 in Kollum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.2.2.1.
5 Tietje Jans Luinstra, geboren op zondag 11 januari 1885 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1885.
6 Akke Jans Luinstra, geboren op dinsdag 8 mei 1888 in Burum (Kollumerland) Volgt 1.1.1.1.5.2.2.2.
1.1.1.1.5.3.1 Jacobus Sipkens is geboren omstreeks 1846 in Niehove (Oldehove), zoon van Sipke Sybes Sipkens en Hilje Jakobus BIJLSMA. Jacobus is overleden op maandag 20 december 1937 in Noordhorn (Gr), ongeveer 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1937. Jacobus trouwde, ongeveer 62 jaar oud, op donderdag 26 november 1908 in Grijpskerk (Gr) met Katharina Boswijk, ongeveer 54 jaar oud. Katharina is geboren omstreeks 1854 in Niehove (Oldehove), dochter van Geert Derks Boswijk en Trijntje Jans van der Meij.

1.1.1.1.5.3.2 Geertruida Sipkens is geboren omstreeks 1858 in Niehove (Oldehove), dochter van Sipke Sybes Sipkens en Hilje Jakobus BIJLSMA. Geertruida is overleden op donderdag 22 februari 1945 in Noordhorn (Gr), ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1945.
Notitie bij overlijden van Geertruida: weduwe
Geertruida trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op vrijdag 5 januari 1900 in Oldehove (Gr) met Aike Frederiks Dorenbos, ongeveer 46 jaar oud. Aike Frederiks is geboren omstreeks 1854 in Stedum, zoon van Frederik Freerks Dorenbos en Biefke Freerks Wichgers.

1.1.1.1.5.4.1 Jan Alles Nicolai is geboren op donderdag 3 juli 1851 in Burum (Kollumerland), zoon van Alle Jans Nicolai en Emke Jakobus BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1851. Jan Alles is overleden op dinsdag 14 september 1926 in Grijpskerk (Gr), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1926.
Notitie bij overlijden van Jan Alles: gehuwd
Jan Alles trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1890 in Grijpskerk (Gr) met Trientje Veldman, ongeveer 38 jaar oud. Trientje is geboren omstreeks 1852 in Grijpskerk (Gr), dochter van Geert Ruurds Veltman en Antje Tjeerds Fops.

1.1.1.1.5.4.2 Fokkola Alles Nicolai is geboren op zondag 24 april 1853 in Burum (Kollumerland), dochter van Alle Jans Nicolai en Emke Jakobus BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 april 1853. Fokkola Alles is overleden op maandag 11 april 1927 in Visvliet (Grijpskerk), 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fokkola Alles: weduwe
Fokkola Alles trouwde met Pieter van der Ploeg.

1.1.1.1.5.4.3 Jacobus Alles Nicolai is geboren op vrijdag 26 oktober 1855 in Burum (Kollumerland), zoon van Alle Jans Nicolai en Emke Jakobus BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1855. Jacobus Alles is overleden op woensdag 31 januari 1923 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1923. Jacobus Alles trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Kollumerland met Rinske Boonstra.

1.1.1.1.5.4.4 Hiltje Alles Nicolai is geboren op donderdag 29 juli 1858 in Burum (Kollumerland), dochter van Alle Jans Nicolai en Emke Jakobus BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 juli 1858. Hiltje Alles is overleden op maandag 18 maart 1935 in Kommerzijl (Grijpskerk), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1935.
Notitie bij overlijden van Hiltje Alles: gehuwd
Hiltje Alles trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1883 in Grijpskerk (Gr) met Hindrik de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Hindrik is geboren omstreeks 1858 in Kommerzijl (Grijpskerk), zoon van Geert de Vries en Rijpke Kremer.

1.1.1.1.5.4.5 Mindert Alles Nicolai is geboren op vrijdag 5 juni 1863 in Munnekezijl (Kollumerland), zoon van Alle Jans Nicolai en Emke Jakobus BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1863. Mindert Alles is overleden op woensdag 21 november 1906 in Munnekezijl (Kollumerland), 43 jaar oud. Hij is begraven te Munnekezijl (Kollumerland). Mindert Alles trouwde met Martje Smit. Martje is geboren op zondag 14 februari 1869 in Zeerijp. Martje is overleden op zaterdag 12 mei 1928 in Munnekezijl (Kollumerland), 59 jaar oud. Zij is begraven te Munnekezijl (Kollumerland).

1.1.1.2.1.1.1 Pieter Hotzes Wielinga is geboren op vrijdag 25 oktober 1844 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Hotze Pieters Wielinga en Klaasje Dirks BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1844.
Notitie bij Pieter Hotzes: 4 kinderen
Pieter Hotzes trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 januari 1870 in Menaldumadeel met Maaike Jacobs Grovestein, 20 jaar oud. Maaike Jacobs is geboren op maandag 17 december 1849 in Berlikum (Menaldumadeel), dochter van Jacob Cornelis Grovestein en Geertje Baukes Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1849.

1.1.1.2.1.1.2 Lijsbert Beerts Kuiken is geboren op maandag 25 januari 1858 in Het Bildt, dochter van Beert Jacobs Kuiken en Klaasje Dirks BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1858. Lijsbert Beerts is overleden op vrijdag 4 mei 1934 in Het Bildt, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 mei 1934.
Notitie bij overlijden van Lijsbert Beerts: gehuwd
Lijsbert Beerts trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 november 1881 in Het Bildt met Gerrit Jans Schottmans, 25 jaar oud. Gerrit Jans is geboren op zondag 16 november 1856 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan Gerrits Schottmans en Geertje Douwes Stapert. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1856.

1.1.1.2.2.1.1 Kornelis Gerbens BIJLSMA is geboren op woensdag 18 februari 1835 in Finkum (Leeuwarderadeel), zoon van Gerben Doekes BIJLSMA en Antje Cornelis de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1835. Kornelis Gerbens is overleden op vrijdag 18 januari 1901 in Ferwerderadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1901. Kornelis Gerbens trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 13 mei 1863 in Leeuwarderadeel met Simkje Dirks Dijkstra, 23 jaar oud. Simkje Dirks is geboren op woensdag 11 december 1839 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Dirk Meinderts Dijkstra en Eke Pieters Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1839. Simkje Dirks is overleden op woensdag 8 oktober 1890 in Ferwerderadeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 oktober 1890.

Kinderen van Kornelis Gerbens en Simkje Dirks: 1 Antje Kornelis BIJLSMA, geboren op dinsdag 5 april 1864 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1864.
2 Eeke Kornelis BIJLSMA, geboren op zaterdag 13 mei 1865 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1865. Eeke Kornelis is overleden op maandag 23 juli 1866 in Leeuwarderadeel, 1 jaar oud.
3 Gerben Kornelis BIJLSMA, geboren op vrijdag 16 november 1866 in Finkum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.1.1.
4 Dirk Kornelis BIJLSMA, geboren op maandag 8 november 1869 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1869.
5 Eke Kornelis BIJLSMA, geboren op zaterdag 8 juni 1872 in Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.2.2.1.1.2.
6 Hein Kornelis BIJLSMA, geboren op dinsdag 16 februari 1875 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1875. Hein Kornelis is overleden op zondag 25 juli 1875 in Ferwerderadeel, 5 maanden oud.
7 Hein Kornelis BIJLSMA, geboren op vrijdag 25 augustus 1876 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1876. Hein Kornelis is overleden op dinsdag 2 januari 1877 in Ferwerderadeel, 4 maanden oud.
8 Hein Kornelis BIJLSMA, geboren op maandag 26 november 1877 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1877. Hein Kornelis is overleden op zondag 17 februari 1878 in Ferwerderadeel, 2 maanden oud.
9 Doeke Kornelis BIJLSMA, geboren op woensdag 23 juni 1880 in Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.2.2.1.1.3.
1.1.1.2.2.1.2 Doeke Gerbens BIJLSMA is geboren op maandag 12 december 1836 in Finkum (Leeuwarderadeel), zoon van Gerben Doekes BIJLSMA en Antje Cornelis de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1836. Doeke Gerbens is overleden op zondag 10 juni 1900 in Het Bildt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1900. Doeke Gerbens trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 10 mei 1866 in Het Bildt met Gelske Arjens Hoitsma, 23 jaar oud. Gelske Arjens is geboren op zaterdag 1 april 1843 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Arjen Willems Hoitsma en Mintje Tjallings de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1843. Gelske Arjens is overleden op zaterdag 3 december 1898 in Het Bildt, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1898.

Kinderen van Doeke Gerbens en Gelske Arjens: 1 Arjen Doekes BIJLSMA, geboren op zondag 26 augustus 1866 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.2.1.
2 Antje Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 15 februari 1869 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1869.
3 Mintje Doekes BIJLSMA, geboren op zondag 2 april 1871 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1871. Mintje Doekes is overleden in Franeker.
Notitie bij overlijden van Mintje Doekes: vermoedelijk overleden in een psychiatrisch ziekenhuis
4 Gerben Doekes BIJLSMA, geboren op zondag 13 juli 1873 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.2.2.
5 Idske Doekes BIJLSMA, geboren op vrijdag 12 maart 1875 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.2.3.
6 Jan Doekes BIJLSMA, geboren op woensdag 5 september 1877 in Leeuwarderadeel Volgt 1.1.1.2.2.1.2.4.
1.1.1.2.2.1.3 Jetske Gerbens BIJLSMA is geboren op donderdag 13 december 1838 in Finkum (Leeuwarderadeel), dochter van Gerben Doekes BIJLSMA en Antje Cornelis de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1838. Jetske Gerbens is overleden op maandag 12 mei 1919 in Het Bildt, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1919. Jetske Gerbens trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 12 mei 1864 in Leeuwarderadeel met Jacob Jitzes Smits, 24 jaar oud. Jacob Jitzes is geboren op donderdag 5 maart 1840 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jitze Wybes Smits en Jantje Lieuwes Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1840. Jacob Jitzes is overleden op zondag 27 november 1921 in Het Bildt, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1921.

Kinderen van Jetske Gerbens en Jacob Jitzes: 1 Jantje Jacobs Smits, geboren op woensdag 15 maart 1865 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.3.1.
2 Gerben Jacobs Smits, geboren op woensdag 21 juli 1869 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1869.
3 Jitske Jacobs Smits, geboren op maandag 5 augustus 1872 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1872.
1.1.1.2.2.1.4 Jan Gerbens BIJLSMA is geboren op vrijdag 20 mei 1842 in Finkum (Leeuwarderadeel), zoon van Gerben Doekes BIJLSMA en Antje Cornelis de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1842. Jan Gerbens is overleden op vrijdag 16 juli 1909 in Leeuwarderadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1909. Jan Gerbens trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 13 mei 1875 in Leeuwarderadeel met Janke Joukes Elsenga, 28 jaar oud. Janke Joukes is geboren op dinsdag 18 augustus 1846 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Jouke Sakes Elsenga en Hiltje Ypes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1846. Janke Joukes is overleden op woensdag 30 maart 1892 in Leeuwarderadeel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1892.

Kind van Jan Gerbens en Janke Joukes: 1 Gerben Jans BIJLSMA, geboren op zaterdag 25 december 1875 in Stiens (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.4.1.
1.1.1.2.2.1.5 Klaasje Gerbens BIJLSMA is geboren op woensdag 6 juni 1855 in Finkum (Leeuwarderadeel), dochter van Gerben Doekes BIJLSMA en Tjitske Tjeerds HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juni 1855. Klaasje Gerbens trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 november 1876 in Leeuwarderadeel met Hillebrand Engelbertus Carsjens, 33 jaar oud. Hillebrand Engelbertus is geboren op zondag 14 mei 1843 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Engelbertus Carsjens en Jeltje Oeges Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1843. Hillebrand Engelbertus is overleden op zaterdag 6 oktober 1894 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1894.
Notitie bij overlijden van Hillebrand Engelbertus: gehuwd

Kinderen van Klaasje Gerbens en Hillebrand Engelbertus: 1 Tjitske Hillebrands Carsjens, geboren op vrijdag 15 december 1876 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1876. Tjitske Hillebrands is overleden op maandag 11 november 1918 in Leeuwarden, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tjitske Hillebrands: gehuwd
2 Jeltje Hillebrands Carsjens, geboren op woensdag 4 juni 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juni 1879.
3 Engelbertus Hillebrands Carsjens, geboren op dinsdag 8 juli 1884 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 juli 1884. Engelbertus Hillebrands is overleden op maandag 4 augustus 1884 in Leeuwarden, 27 dagen oud.
4 Anna Hillebrands Carsjens, geboren op zondag 28 februari 1886 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1886. Anna Hillebrands is overleden op vrijdag 22 juni 1888 in Leeuwarden, 2 jaar oud.
5 Engelbertus Hillebrands Carsjens, geboren op zondag 29 oktober 1893 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.2.2.1.5.1.
1.1.1.2.2.2.1 Doeke Klazes BIJLSMA is geboren op dinsdag 20 november 1832 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Klaas Doekes BIJLSMA en Dirkje Berends Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 november 1832. Doeke Klazes is overleden op maandag 19 april 1926 in Het Bildt, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1926. Doeke Klazes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 mei 1859 in Het Bildt met Trijntje Jans Poortman, 23 jaar oud. Trijntje Jans is geboren op vrijdag 1 januari 1836 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Jan Dirks Poortman en Trijntje Sakes Elsinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1836. Trijntje Jans is overleden op zondag 1 mei 1904 in Het Bildt, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1904.

Kinderen van Doeke Klazes en Trijntje Jans: 1 Trijntje Doekes BIJLSMA, geboren op zondag 6 mei 1860 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.1.
2 Klaas Doekes BIJLSMA, geboren op zaterdag 16 november 1861 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.2.
3 Sake Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 27 juli 1863 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1863. Sake Doekes is overleden op donderdag 10 december 1863 in Het Bildt, 4 maanden oud.
4 Dirkje Doekes BIJLSMA, geboren op vrijdag 9 juni 1865 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.3.
5 Sake Doekes BIJLSMA, geboren op zondag 10 november 1867 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.4.
6 Jantje Doekes BIJLSMA, geboren op woensdag 20 januari 1869 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.5.
7 Luurtske Doekes BIJLSMA, geboren op donderdag 2 januari 1873 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1873. Luurtske Doekes is overleden op woensdag 7 juli 1875 in Het Bildt, 2 jaar oud.
8 Luutske Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 25 oktober 1875 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.6.
1.1.1.2.2.2.2 Luurtske Klazes BIJLSMA is geboren op vrijdag 12 december 1834 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Klaas Doekes BIJLSMA en Dirkje Berends Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1834.
Notitie bij Luurtske Klazes: 2 april 1884 vertrokken naar onbekende plaats in USA
Luurtske Klazes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 13 mei 1858 in Het Bildt met Hendrik Pieters Leistra, 25 jaar oud. Hendrik Pieters is geboren op vrijdag 12 oktober 1832 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Pieter Klazes Leistra en Grietje Hendriks van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1832.
Notitie bij Hendrik Pieters: 2 april 1884 vertrokken naar onbekende plaats in USA

Kinderen van Luurtske Klazes en Hendrik Pieters: 1 Pieter Hendriks Leistra, geboren op zondag 3 april 1859 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.2.1.
2 Dirkje Hendriks Leistra, geboren op zondag 3 april 1859 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1859.
Notitie bij Dirkje Hendriks: 2 april 1884 vertrokken naar onbekende plaats in USA
3 Klaas Hendriks Leistra, geboren op zaterdag 14 november 1868 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1868.
Notitie bij Klaas Hendriks: 2 april 1884 vertrokken naar onbekende plaats in USA
4 Doeke Hendriks Leistra, geboren op dinsdag 19 juni 1877 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1877. Doeke Hendriks is overleden op vrijdag 11 november 1881 in Het Bildt, 4 jaar oud.
1.1.1.2.2.3.1 Jan Gosses BIJLSMA is geboren op woensdag 26 december 1849 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Gosse Doekes BIJLSMA en Antje Jans Aning. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1849. Jan Gosses is overleden op dinsdag 19 augustus 1919 in Het Bildt, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1919. Jan Gosses trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 april 1873 in Het Bildt met Marijke Sjoukes Wierda, 19 jaar oud. Marijke Sjoukes is geboren op zaterdag 26 november 1853 in Finkum (Leeuwarderadeel), dochter van Sjouke Tjipkes Wierda en Grietje Jacobs Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 november 1853. Marijke Sjoukes is overleden op maandag 20 november 1933 in Harlingen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1933.

Kinderen van Jan Gosses en Marijke Sjoukes: 1 Antje Jans BIJLSMA, geboren op vrijdag 12 mei 1876 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.1.1.
2 Sjouke Jans BIJLSMA, geboren op zondag 4 juli 1880 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.1.2.
3 Grietje Jans BIJLSMA, geboren op maandag 22 augustus 1881 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1881. Grietje Jans is overleden op zondag 2 oktober 1881 in Het Bildt, 1 maand oud.
1.1.1.2.2.3.2 Doeke Gosses BIJLSMA is geboren op zondag 22 mei 1853 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Gosse Doekes BIJLSMA en Antje Jans Aning. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1853. Doeke Gosses is overleden op zaterdag 13 januari 1940 in Het Bildt, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1940. Doeke Gosses trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 november 1876 in Het Bildt met Taetske Sybrens Werkhoven, 27 jaar oud. Taetske Sybrens is geboren op woensdag 16 mei 1849 in Berlikum (Menaldumadeel), dochter van Sybren Annes Werkhoven en Feikje Klazes Schiphof. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1849. Taetske Sybrens is overleden op woensdag 22 januari 1908 in Het Bildt, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1908.

Kinderen van Doeke Gosses en Taetske Sybrens: 1 Gosse Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 19 maart 1877 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.2.1.
2 Klaas Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 27 mei 1878 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 mei 1878. Klaas Doekes is overleden op maandag 2 september 1878 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 3 maanden oud.
3 Feikje Doekes BIJLSMA, geboren op donderdag 17 maart 1881 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.3.2.2.
4 Klaas Doekes BIJLSMA, geboren op maandag 18 augustus 1884 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 augustus 1884. Klaas Doekes is overleden op dinsdag 2 september 1884 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 15 dagen oud.
5 Klaas Doekes BIJLSMA, geboren op donderdag 16 juni 1887 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1887. Klaas Doekes is overleden op zaterdag 23 juli 1887 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 1 maand oud.
1.1.1.2.2.3.3 Klaas Gosses BIJLSMA is geboren op maandag 25 oktober 1858 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Gosse Doekes BIJLSMA en Antje Jans Aning. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1858. Klaas Gosses trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1881 in Het Bildt met Pleuntje Klazes Dankert, 23 jaar oud. Pleuntje Klazes is geboren op maandag 25 januari 1858 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Klaas Jans Dankert en Akke Annes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1858.

Kinderen van Klaas Gosses en Pleuntje Klazes: 1 Akke Klazes BIJLSMA, geboren op zondag 22 januari 1882 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1882.
2 Antje Klazes BIJLSMA, geboren op woensdag 8 juni 1887 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1887.
3 Gosse Klazes BIJLSMA, geboren op zaterdag 9 november 1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1889.
1.1.1.2.4.1.1 Taeke Harmens BIJLSMA is geboren op vrijdag 11 augustus 1843 in Beetgum (Menaldumadeel), zoon van Harmen Taekes BIJLSMA en Rinske Hotzes Scheltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1843. Taeke Harmens is overleden op vrijdag 7 december 1894 in Menaldumadeel, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1894. Taeke Harmens:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 mei 1868 in Menaldumadeel met Andrieske Klazes van der Vlag, 19 jaar oud. Andrieske Klazes is geboren op dinsdag 20 maart 1849 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Klaas Abes van der Vlag en Beitske Gjalts van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1849. Andrieske Klazes is overleden op donderdag 4 april 1872 in Menaldumadeel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1872.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 8 mei 1879 in Menaldumadeel met Antje Jelles Fierstra, 22 jaar oud. Antje Jelles is geboren op maandag 17 november 1856 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Jelle Ritskes Fierstra en Antje Meiles van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1856. Antje Jelles is overleden op woensdag 2 maart 1938 in Franeker, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1938.
Notitie bij overlijden van Antje Jelles: woonde te Berlikum

Kinderen van Taeke Harmens en Andrieske Klazes: 1 NN BIJLSMA, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 29 juni 1869 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1869.
2 Beitske Taekes BIJLSMA, geboren op donderdag 30 maart 1871 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.1.1.
3 Andrieske Taekes BIJLSMA, geboren op donderdag 4 april 1872 in Menaldumadeel Volgt 1.1.1.2.4.1.1.2. Kinderen van Taeke Harmens en Antje Jelles: 1 Antje Taekes BIJLSMA, geboren op zaterdag 15 mei 1880 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1880. Antje Taekes is overleden op woensdag 25 december 1901 in Menaldumadeel, 21 jaar oud. Antje Taekes bleef ongehuwd.
2 Rinske Taekes BIJLSMA, geboren op donderdag 7 april 1881 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.1.3.
3 Harmen Taekes BIJLSMA, geboren op dinsdag 13 juni 1882 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.1.4.
4 Pietje Taekes BIJLSMA, geboren op dinsdag 9 oktober 1883 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1883. Pietje Taekes is overleden op zondag 25 oktober 1885 in Menaldumadeel, 2 jaar oud.
5 NN BIJLSMA, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 24 augustus 1885 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 augustus 1885.
6 Pietje Taekes BIJLSMA, geboren op zondag 8 augustus 1886 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1886. Pietje Taekes is overleden op maandag 4 december 1899 in Menaldumadeel, 13 jaar oud.
7 Trijntje Taekes BIJLSMA, geboren op dinsdag 22 november 1887 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1887.
8 Jeltje Taekes BIJLSMA, geboren op maandag 17 februari 1890 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1890. Jeltje Taekes is overleden op zondag 26 maart 1939 in Leeuwarden, 49 jaar oud. Jeltje Taekes bleef ongehuwd.
9 Jelle Taekes BIJLSMA, geboren op vrijdag 8 mei 1891 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1891. Jelle Taekes is overleden op donderdag 27 augustus 1891 in Menaldumadeel, 3 maanden oud.
10 Jelle Taekes BIJLSMA, geboren op maandag 28 maart 1892 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1892. Jelle Taekes is overleden op donderdag 18 augustus 1892 in Menaldumadeel, 4 maanden oud.
11 Tietje Taekes BIJLSMA, geboren op woensdag 25 april 1894 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1894. Tietje Taekes is overleden op maandag 31 december 1894 in Menaldumadeel, 8 maanden oud.
1.1.1.2.4.1.2 Hotze Harmens BIJLSMA is geboren op vrijdag 28 januari 1848 in Beetgum (Menaldumadeel), zoon van Harmen Taekes BIJLSMA en Rinske Hotzes Scheltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1848. Hotze Harmens is overleden op zaterdag 11 februari 1911 in Menaldumadeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1911. Hotze Harmens trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 mei 1877 in Menaldumadeel met Wytske Joukes Miedema, 23 jaar oud. Wytske Joukes is geboren op donderdag 6 oktober 1853 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Jouke Ydes Miedema en Aukje Pielgers Wiedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1853. Wytske Joukes is overleden op maandag 12 november 1894 in Menaldumadeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1894.

Kinderen van Hotze Harmens en Wytske Joukes: 1 Aukje Hotzes BIJLSMA, geboren op dinsdag 17 december 1878 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.2.1.
2 Rinske Hotzes BIJLSMA, geboren op zondag 19 juni 1881 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1881. Rinske Hotzes is overleden op dinsdag 28 september 1886 in Menaldumadeel, 5 jaar oud.
3 Joukje Hotzes BIJLSMA, geboren op dinsdag 23 oktober 1883 in Menaldum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.2.2.
4 Rinske Hotzes (Rensche) BIJLSMA, geboren op dinsdag 12 juni 1894 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1894. Rensche is overleden op dinsdag 2 februari 1909 in Leeuwarden, 14 jaar oud.
1.1.1.2.4.3.1 Trijntje Ysaaks BIJLSMA is geboren op donderdag 17 mei 1855 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Ysaäk Taekes BIJLSMA en Tjitske Heins Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1855. Trijntje Ysaaks trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 mei 1877 in Het Bildt met Johannes Willems Dijkstra, 23 jaar oud. Johannes Willems is geboren op dinsdag 12 juli 1853 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Willem Johannes Dijkstra en Gerbrigje Jacobs Dokter. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1853. Johannes Willems is overleden op maandag 25 oktober 1920 in Het Bildt, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1920.
Notitie bij overlijden van Johannes Willems: gehuwd

Kinderen van Trijntje Ysaaks en Johannes Willems: 1 Willem Johannes Dijkstra, geboren op donderdag 23 mei 1878 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1878. Willem Johannes is overleden op zondag 1 september 1878 in Het Bildt, 3 maanden oud.
2 Willem Johannes Dijkstra, geboren op vrijdag 5 november 1880 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.1.1.
3 Yzaak Johannes Dijkstra, geboren op dinsdag 8 augustus 1882 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1882. Yzaak Johannes is overleden op donderdag 21 juni 1883 in Het Bildt, 10 maanden oud.
4 Yzaak Johannes Dijkstra, geboren op zondag 13 april 1884 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.1.2.
5 Gelbrigje Johannes Dijkstra, geboren op donderdag 31 december 1885 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1886. Gelbrigje Johannes is overleden op zaterdag 17 april 1886 in Het Bildt, 3 maanden oud.
6 Taeke Johannes Dijkstra, geboren op zondag 15 mei 1887 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1887.
7 Gerben Johannes Dijkstra, geboren op woensdag 20 november 1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1889.
8 Tjitske Johannes Dijkstra, geboren op donderdag 15 januari 1891 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.1.3.
9 Hein Johannes Dijkstra, geboren op woensdag 6 december 1893 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.1.4.
1.1.1.2.4.3.2 Klaasje Ysaaks BIJLSMA is geboren op donderdag 25 september 1856 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Ysaäk Taekes BIJLSMA en Tjitske Heins Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1856. Klaasje Ysaaks is overleden op donderdag 29 november 1934 in Het Bildt, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1934. Klaasje Ysaaks trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 mei 1878 in Het Bildt met Tjepke Lieuwes van Schepen, 25 jaar oud. Tjepke Lieuwes is geboren op dinsdag 2 november 1852 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Lieuwe Hendriks van Schepen en Neeltje Tjepkes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1852. Tjepke Lieuwes is overleden op zondag 12 mei 1940 in Het Bildt, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1940.

Kinderen van Klaasje Ysaaks en Tjepke Lieuwes: 1 Tjitske Tjepkes van Schepen, geboren op maandag 24 februari 1879 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1879. Tjitske Tjepkes is overleden op vrijdag 23 mei 1879 in Het Bildt, 2 maanden oud.
2 Lieuwe Tjepkes van Schepen, geboren op zaterdag 3 maart 1883 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1883.
3 Yzaak Tjepkes van Schepen, geboren op zondag 1 mei 1887 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1887.
4 Tjitske Tjepkes van Schepen, geboren op maandag 16 januari 1893 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.2.1.
5 Neeltje Tjepkes van Schepen, geboren op vrijdag 28 juni 1895 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1895.
1.1.1.2.4.3.3 Taeke Ysaaks BIJLSMA is geboren op zaterdag 10 september 1859 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysaäk Taekes BIJLSMA en Tjitske Heins Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1859. Taeke Ysaaks is overleden op donderdag 12 mei 1932 in Het Bildt, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1932. Taeke Ysaaks trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 mei 1883 in Het Bildt met Jeltje Teunis Boersma, 21 jaar oud. Jeltje Teunis is geboren op zaterdag 11 mei 1861 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Teunis Botes Boersma en Rinske Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1861. Jeltje Teunis is overleden op maandag 4 juni 1934 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1934.

Kinderen van Taeke Ysaaks en Jeltje Teunis: 1 NN BIJLSMA, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 15 juni 1887 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1887.
2 Renske Taekes BIJLSMA, geboren op donderdag 2 mei 1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1889.
3 Renske Taekes BIJLSMA, geboren op zondag 9 oktober 1892 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1892.
4 Isaak Taekes BIJLSMA, geboren op woensdag 25 juli 1894 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.3.1.
5 Teunis Taekes BIJLSMA, geboren op woensdag 30 januari 1901 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.3.2. 1.1.1.2.4.3.4 Hein Ysaaks BIJLSMA is geboren op zondag 29 november 1863 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysaäk Taekes BIJLSMA en Tjitske Heins Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1863. Hein Ysaaks is overleden op maandag 22 mei 1944, 80 jaar oud. Hij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt). Hein Ysaaks trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 5 april 1888 in Het Bildt met Janke Pieters Visser, 23 jaar oud. Janke Pieters is geboren op woensdag 28 september 1864 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Pieter Visser en Tetje Schaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1864. Janke Pieters is overleden op zaterdag 1 augustus 1953, 88 jaar oud. Zij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt).

Kinderen van Hein Ysaaks en Janke Pieters: 1 Tetje Heins BIJLSMA, geboren op zondag 17 februari 1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1889. Tetje Heins is overleden op zaterdag 29 juni 1889 in Het Bildt, 4 maanden oud.
2 Tetje Heins BIJLSMA, geboren op maandag 10 februari 1890 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.4.3.4.1.
3 NN BIJLSMA, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 2 november 1891 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1891.
4 Tjitske Heins BIJLSMA, geboren op maandag 2 november 1891 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.4.3.4.2.
5 Trijntje Heins BIJLSMA, geboren op zondag 5 maart 1893 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1893.
6 Baukje Heins BIJLSMA, geboren op donderdag 21 november 1895 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 november 1895.
7 Izaak Heins BIJLSMA, geboren op vrijdag 23 april 1897 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1897. Izaak Heins is overleden op woensdag 16 april 1919 in Leeuwarden, 21 jaar oud. Hij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt). Izaak Heins bleef ongehuwd.
1.1.1.2.4.3.5 Harmen Ysaaks BIJLSMA is geboren op vrijdag 30 maart 1866 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysaäk Taekes BIJLSMA en Tjitske Heins Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1866. Harmen Ysaaks is overleden op dinsdag 24 januari 1928 in Het Bildt, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1928. Harmen Ysaaks trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 5 mei 1898 in Het Bildt met Akke Jacobs Kuiken, 26 jaar oud. Akke Jacobs is geboren op zondag 19 november 1871 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Jacob Kuiken en Lijsbert Kuiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 november 1871. Akke Jacobs is overleden op donderdag 14 september 1899 in Het Bildt, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1899.

Kind van Harmen Ysaaks en Akke Jacobs: 1 Jacob Harmens BIJLSMA, geboren op donderdag 14 september 1899 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1899. Jacob Harmens is overleden op zondag 3 december 1899 in Het Bildt, 2 maanden oud.
1.1.1.2.4.3.6 Neeltje Ysaaks BIJLSMA is geboren op zondag 15 maart 1868 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Ysaäk Taekes BIJLSMA en Tjitske Heins Nieuwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 maart 1868. Neeltje Ysaaks trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 mei 1894 in Het Bildt met Jan Eizes Koehoorn, 29 jaar oud. Jan Eizes is geboren op vrijdag 13 januari 1865 in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Eize Jans Koehoorn en Trijntje Jans Tangsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1865. Jan Eizes is overleden op woensdag 16 juni 1915 in Ferwerderadeel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1915.
Notitie bij overlijden van Jan Eizes: gehuwd

Kinderen van Neeltje Ysaaks en Jan Eizes: 1 Tjitske Jans Koehoorn, geboren op vrijdag 5 april 1895 in Hallum (Ferwerderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1895. Tjitske Jans is overleden op vrijdag 12 juli 1895 in Ferwerderadeel, 3 maanden oud.
2 Trijntje Jans Koehoorn, geboren op vrijdag 14 mei 1897 in Hallum (Ferwerderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1897.
1.1.1.2.5.4.1 Andrieske Klazes van der Vlag is geboren op dinsdag 20 maart 1849 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Klaas Abes van der Vlag en Beitske Gjalts van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1849. Andrieske Klazes is overleden op donderdag 4 april 1872 in Menaldumadeel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1872. Andrieske Klazes trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 13 mei 1868 in Menaldumadeel met Taeke Harmens BIJLSMA, 24 jaar oud. Taeke Harmens is geboren op vrijdag 11 augustus 1843 in Beetgum (Menaldumadeel), zoon van Harmen Taekes BIJLSMA en Rinske Hotzes Scheltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1843. Taeke Harmens is overleden op vrijdag 7 december 1894 in Menaldumadeel, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1894.

Kinderen van Andrieske Klazes en Taeke Harmens: 1 NN BIJLSMA, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 29 juni 1869 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1869.
2 Beitske Taekes BIJLSMA, geboren op donderdag 30 maart 1871 in Beetgum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.4.1.1.1.
3 Andrieske Taekes BIJLSMA, geboren op donderdag 4 april 1872 in Menaldumadeel Volgt 1.1.1.2.4.1.1.2.
1.1.1.2.7.1.1 Jacob Ysacs BIJLSMA is geboren op zaterdag 25 oktober 1851 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysac Jacobs BIJLSMA en Trijntje Jans Groninger (Bronger). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1851. Jacob Ysacs is overleden op maandag 21 september 1885 in Het Bildt, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1885. Jacob Ysacs trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 14 februari 1878 in Leeuwarderadeel met Nieske Wopkes Tasma, 24 jaar oud. Nieske Wopkes is geboren op maandag 7 november 1853 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Wopke Tjipkes Tasma en Hinke Doekes Koetstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 november 1853.

Kinderen van Jacob Ysacs en Nieske Wopkes: 1 Wopke Jacobs BIJLSMA, geboren op vrijdag 27 december 1878 in Dronrijp (Menaldumadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.1.1.
2 Izaak Jacobs BIJLSMA, geboren op zondag 24 oktober 1880 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1880. Izaak Jacobs is overleden vóór 1883, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Reinske Jacobs BIJLSMA, geboren op zondag 10 december 1882 in Oosterwijtwerd (Gr) Volgt 1.1.1.2.7.1.1.2.
4 Jacobje Jacobs BIJLSMA, geboren op zaterdag 31 oktober 1885 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.1.3.
1.1.1.2.7.1.2 Jan Ysacs BIJLSMA is geboren op dinsdag 13 september 1853 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Ysac Jacobs BIJLSMA en Trijntje Jans Groninger (Bronger). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1853. Jan Ysacs is overleden op maandag 15 april 1918 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1918. Jan Ysacs trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1878 in Leeuwarderadeel met Aaltje Wopkes Tasma, 22 jaar oud. Aaltje Wopkes is geboren op zaterdag 19 april 1856 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Wopke Tjipkes Tasma en Hinke Doekes Koetstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1856. Aaltje Wopkes is overleden op zaterdag 19 juli 1913 in Leeuwarderadeel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1913.

Kinderen van Jan Ysacs en Aaltje Wopkes: 1 Izaak Jans BIJLSMA, geboren op dinsdag 17 juni 1879 in Hijum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.2.1.
2 Wopke Jans BIJLSMA, geboren op maandag 19 september 1881 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1881.
3 Jacob Jans BIJLSMA, geboren op vrijdag 17 oktober 1884 in Britsum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.2.2.
4 Doeke Jans BIJLSMA, geboren op zaterdag 23 oktober 1886 in Britsum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.2.3.
5 Trijntje Jans BIJLSMA, geboren op zondag 15 januari 1888 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1888.
6 Hendrik Jans BIJLSMA, geboren op donderdag 3 juli 1890 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1890.
7 Hinke Jans BIJLSMA, geboren op dinsdag 19 december 1893 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1893.
8 Hendrik Jans BIJLSMA, geboren op zondag 30 juni 1895 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1895.
9 Eelke Jans BIJLSMA, geboren op zaterdag 14 november 1896 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 november 1896.
10 Anne Jans BIJLSMA, geboren op maandag 20 augustus 1900 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1900.
1.1.1.2.7.1.3 Taetske Ysacs BIJLSMA is geboren op maandag 27 oktober 1856 in Britsum (Leeuwarderadeel), dochter van Ysac Jacobs BIJLSMA en Trijntje Jans Groninger (Bronger). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1856. Taetske Ysacs is overleden op zondag 4 februari 1906 in Het Bildt, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1906. Taetske Ysacs trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 6 november 1879 in Het Bildt met Jan Jans Haarsma, 23 jaar oud. Jan Jans is geboren op zaterdag 19 januari 1856 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan Pieters Haarsma en Elske Jans Stambergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1856.

Kinderen van Taetske Ysacs en Jan Jans: 1 Pieter Jans Haarsma, geboren op donderdag 8 januari 1880 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1880. Pieter Jans is overleden op woensdag 28 september 1881 in Het Bildt, 1 jaar oud.
2 Trijntje Jans Haarsma, geboren op donderdag 12 mei 1881 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1881. Trijntje Jans is overleden op donderdag 19 mei 1898 in Het Bildt, 17 jaar oud.
3 Elske Jans Haarsma, geboren op donderdag 3 augustus 1882 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1882. Elske Jans is overleden op woensdag 2 september 1885 in Het Bildt, 3 jaar oud.
4 Pietje Jans Haarsma, geboren op maandag 6 augustus 1883 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.3.1.
5 Pieter Jans Haarsma, geboren op zaterdag 4 december 1886 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.3.2.
6 Elske Jans Haarsma, geboren op zondag 18 maart 1888 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.3.3.
7 Klaasje Jans Haarsma, geboren op woensdag 20 maart 1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1889. Klaasje Jans is overleden op donderdag 11 juli 1889 in Het Bildt, 3 maanden oud.
8 Klaaske Jans Haarsma, geboren op zaterdag 18 juni 1892 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1892. Klaaske Jans is overleden op maandag 24 april 1893 in Het Bildt, 10 maanden oud.
9 Klaaske Jans Haarsma, geboren op dinsdag 8 mei 1894 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1894.
10 Izaak Jans Haarsma, geboren op woensdag 22 september 1897 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.3.4.
11 Jansje Jans Haarsma, geboren op woensdag 22 september 1897 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1897. Jansje Jans is overleden op woensdag 11 mei 1927 in Ooststellingwerf, 29 jaar oud.
1.1.1.2.7.1.4 Berber Ysacs BIJLSMA is geboren op maandag 15 maart 1858 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Ysac Jacobs BIJLSMA en Trijntje Jans Groninger (Bronger). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1858. Berber Ysacs is overleden op maandag 4 mei 1936 in Het Bildt, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1936. Berber Ysacs:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 juli 1887 in Het Bildt met Johannes Douwes Smidt, 57 jaar oud. Johannes Douwes is geboren op maandag 21 september 1829 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Douwe Johannes Smidt en Hiltje Johannes Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1829. Johannes Douwes is overleden op zondag 24 november 1907 in Het Bildt, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1907.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op zaterdag 21 september 1912 in Franekeradeel met Jan Jans Haarsma, 56 jaar oud. Jan Jans is geboren op zaterdag 19 januari 1856 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan Pieters Haarsma en Elske Jans Stambergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1856.

Kinderen van Berber Ysacs en Johannes Douwes: 1 Isaac Johannes Smidt, geboren op woensdag 11 januari 1888 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1888. Isaac Johannes is overleden op maandag 19 maart 1888 in Het Bildt, 2 maanden oud.
2 Isaac Johannes Smidt, geboren op maandag 30 september 1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1889. Isaac Johannes is overleden op donderdag 21 november 1889 in Het Bildt, 1 maand oud.
3 Isaac Johannes Smidt, geboren op vrijdag 2 maart 1894 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.4.1.

1.1.1.2.7.1.5 Trijntje Ysacs BIJLSMA is geboren op woensdag 1 mei 1861 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Ysac Jacobs BIJLSMA en Trijntje Jans Groninger (Bronger). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1861. Trijntje Ysacs is overleden op donderdag 19 april 1917 in Het Bildt, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1917. Trijntje Ysacs trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 22 november 1879 in Leeuwarderadeel met Doeke Wopkes Tasma, 28 jaar oud. Doeke Wopkes is geboren op woensdag 4 juni 1851 in Drachten (Smallingerland), zoon van Wopke Tjipkes Tasma en Hinke Doekes Koetstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1851. Doeke Wopkes is overleden op donderdag 29 april 1937 in Het Bildt, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1937.

Kinderen van Trijntje Ysacs en Doeke Wopkes: 1 Wopke Doekes Tasma, geboren op donderdag 20 januari 1881 in Hijum (Leeuwarderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1881.
2 Izaak Doekes Tasma, geboren op zondag 30 april 1882 in Hijum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.7.1.5.1.
3 Jakob Doekes Tasma, geboren op zaterdag 2 juni 1883 in Tjamsweer (Appingedam). Jakob Doekes is overleden op dinsdag 17 juli 1883 in Tjamsweer (Appingedam), 1 maand oud.
4 Jakob Doekes Tasma, geboren op dinsdag 28 oktober 1884 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1884. Jakob Doekes is overleden op maandag 2 maart 1885 in Het Bildt, 4 maanden oud.
5 Hinke Doekes Tasma, geboren op donderdag 7 januari 1886 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.7.1.5.2.
6 Jacob Doekes Tasma, geboren op zondag 19 juni 1887 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1887.
7 Jan Doekes Tasma, geboren op zondag 20 januari 1889 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1889. Jan Doekes is overleden op maandag 22 december 1890 in Het Bildt, 1 jaar oud.
8 Aldert Doekes Tasma, geboren op dinsdag 23 september 1890 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1890. Aldert Doekes is overleden op zaterdag 27 december 1890 in Het Bildt, 3 maanden oud.
9 Trijntje Doekes Tasma, geboren op maandag 9 november 1891 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1891. Trijntje Doekes is overleden op woensdag 10 oktober 1923 in Het Bildt, 31 jaar oud. Trijntje Doekes bleef ongehuwd.
10 Jan Doekes Tasma, geboren op maandag 2 januari 1893 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1893. Jan Doekes is overleden op zaterdag 9 september 1893 in Het Bildt, 8 maanden oud.
1.1.1.2.7.1.6 Antje Ysacs BIJLSMA is geboren op zaterdag 25 februari 1865 in Menaldum (Menaldumadeel), dochter van Ysac Jacobs BIJLSMA en Trijntje Jans Groninger (Bronger). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1865. Antje Ysacs is overleden op donderdag 18 maart 1943 in Menaldumadeel, 78 jaar oud. Zij is begraven te Deinum (Menaldumadeel). Antje Ysacs trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 mei 1888 in Menaldumadeel met Eelke Annes de Boer, 23 jaar oud. Eelke Annes is geboren op dinsdag 3 januari 1865 in Rauwerd (Rauwerderhem), zoon van Anne de Boer en Dieuwke Gerbens de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1865. Eelke Annes is overleden op donderdag 3 december 1942 in Menaldumadeel, 77 jaar oud. Hij is begraven te Deinum (Menaldumadeel).

Kinderen van Antje Ysacs en Eelke Annes: 1 Anne Eelkes de Boer, geboren op zondag 13 juli 1890 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1890. Anne Eelkes is overleden op dinsdag 14 maart 1893 in Menaldumadeel, 2 jaar oud.
2 Anne Eelkes de Boer, geboren op woensdag 13 december 1893 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1893. Anne Eelkes is overleden op zaterdag 4 augustus 1894 in Menaldumadeel, 7 maanden oud.
3 Anne Eelkes de Boer, geboren op dinsdag 29 oktober 1895 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1895.
4 Catharynus Izaak Eelkes de Boer, geboren op zaterdag 19 januari 1901 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1901.
1.1.1.2.7.1.7 Klaaske Ysacs BIJLSMA is geboren op maandag 4 februari 1867 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Ysac Jacobs BIJLSMA en Trijntje Jans Groninger (Bronger). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1867. Klaaske Ysacs trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 mei 1894 in Baarderadeel met Bote Tjitses Bootsma, 29 jaar oud. Bote Tjitses is geboren op zondag 7 mei 1865 in Bozum (Baarderadeel), zoon van Tjitse Aukes Bootsma en Lijsbeth Tjipkes Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1865.

Kinderen van Klaaske Ysacs en Bote Tjitses: 1 Bote Botes Bootsma, geboren op maandag 16 maart 1896 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1896.
2 Bertus Botes Bootsma, geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Baarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1899.
1.1.1.2.7.2.1 Jan Sjoerds Bronger is geboren op zondag 16 april 1848 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Sjoerd Jans Groninger (Bronger) en Antje Jacobs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1848. Jan Sjoerds trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 30 april 1874 in Het Bildt met Adriaantje Sjoerds Zittema, ongeveer 21 jaar oud. Adriaantje Sjoerds is geboren omstreeks 1853 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Sjoerd Lykeles Zittema en Lijsbert Pieters Bokma.

1.1.1.2.7.2.2 Jacob Sjoerds Bronger is geboren op maandag 24 december 1849 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Sjoerd Jans Groninger (Bronger) en Antje Jacobs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1849. Jacob Sjoerds trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 mei 1875 in Het Bildt met Antje Renzes Postma, ongeveer 22 jaar oud. Antje Renzes is geboren omstreeks 1853 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Renze AEdes Postma en Fintje Pieters Landman.

1.1.1.2.7.2.3 Berber Sjoerds Brongers is geboren op donderdag 17 augustus 1854 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Sjoerd Jans Groninger (Bronger) en Antje Jacobs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1854. Berber Sjoerds trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 2 september 1875 in Het Bildt met Sybe Rintjes Swart, 23 jaar oud. Sybe Rintjes is geboren op dinsdag 18 mei 1852 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Rintje Pieters Swart en Jannigje Sybes van Huizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1852.

1.1.1.2.7.4.1 Jakob Arjens Molenaar is geboren op zaterdag 2 april 1864 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Arjen Wopkes Molenaar en Trijntje Jacobs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1864. Jakob Arjens is overleden op woensdag 9 januari 1929 in Het Bildt, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 januari 1929. Jakob Arjens trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1900 in Het Bildt met Aafke Nammens Stuivinga, 23 jaar oud. Aafke Nammens is geboren op woensdag 6 december 1876 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Nammen Stuivinga en Tetje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1876. Aafke Nammens is overleden op donderdag 2 augustus 1934 in Het Bildt, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1934.

1.1.1.1.1.2.1.1 Klaas BIJLSMA is geboren op donderdag 4 april 1861 in Smilde, zoon van Albert BIJLSMA en Eertje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1861. Klaas is overleden op donderdag 18 oktober 1923 in Assen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1923. Klaas trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 11 maart 1896 in Assen met Aafje de Vries, 23 jaar oud. Aafje is geboren op zaterdag 11 mei 1872 in Assen, dochter van Frans de Vries en Harmke Blomsma. Aafje is overleden op zondag 4 december 1949 in Assen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1949.

Kinderen van Klaas en Aafje: 1 NN BIJLSMA, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 10 april 1896 in Kloosterveen (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1896.
2 NN BIJLSMA, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 26 december 1896 in Kloosterveen (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1896.
3 NN BIJLSMA, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 7 december 1897 in Kloosterveen (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1897.
4 Albert BIJLSMA, geboren op dinsdag 23 mei 1899 in Kloosterveen (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1899. Albert is overleden op woensdag 5 juli 1899 in Kloosterveen (Assen), 1 maand oud.
5 Frans BIJLSMA, geboren op zondag 10 juni 1900 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.1.1.
6 Eertje BIJLSMA, geboren op maandag 22 september 1902 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.1.2.
7 Albert BIJLSMA, geboren op woensdag 17 augustus 1904 in Assen. Albert is overleden op donderdag 11 november 1943 in Zuidlaren, 39 jaar oud.
Notitie bij Albert: van 06-02-1937 tot zijn overlijden patient geweest in Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord, Zuidlaren
Albert bleef ongehuwd.
8 Harmke BIJLSMA, geboren op zaterdag 25 augustus 1906 in Assen. Harmke is overleden op donderdag 1 augustus 1907 in Assen, 11 maanden oud.
9 Harmke BIJLSMA, geboren op vrijdag 10 juli 1908 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.1.3.
1.1.1.1.1.2.1.2 Jan BIJLSMA is geboren op vrijdag 23 november 1866 in Kloosterveen (Smilde), zoon van Albert BIJLSMA en Vroukje Egberts Veenhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1866. Jan is overleden op donderdag 12 augustus 1943 in Assen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1943. Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 mei 1892 in Assen met Kunje Jeens Emmens, 26 jaar oud. Kunje Jeens is geboren op donderdag 5 oktober 1865 in Kloosterveen (Assen), dochter van Jeen Willems Emmens en Hendrikje Feikes Pruim. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1865. Kunje Jeens is overleden op zaterdag 1 december 1917 in Assen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 december 1917.

Kinderen van Jan en Kunje Jeens: 1 Vroukje BIJLSMA, geboren op vrijdag 28 oktober 1892 in Bovensmilde (Smilde) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.1.
2 Jeen BIJLSMA, geboren op zondag 26 augustus 1894 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.
3 Albert BIJLSMA, geboren op donderdag 26 maart 1896 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.
4 Willem BIJLSMA, geboren op zondag 5 februari 1899 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.
5 Klaas BIJLSMA, geboren op vrijdag 25 januari 1901 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.5.
6 Hendrikje BIJLSMA, geboren op woensdag 30 april 1902 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.6.
7 Kunje BIJLSMA, geboren op vrijdag 27 mei 1904 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.7.
8 NN BIJLSMA, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 22 april 1909 in Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1909.
9 NN BIJLSMA, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 10 november 1911 in Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1911.
1.1.1.1.1.2.2.1 Imigje Vos is geboren op vrijdag 28 november 1862 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Reinder Jans Vos en Antje Immes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1862. Imigje is overleden op vrijdag 21 augustus 1936 in Assen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1936. Imigje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 april 1890 in Assen met Jacob Popken, 30 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 13 augustus 1859 in Vries, zoon van Jan Popken en Jantien Tissingh. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1859. Jacob is overleden op woensdag 25 november 1931 in ´s Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1931.

1.1.1.1.1.2.2.2 Albert Vos is geboren op zondag 18 april 1869 in Bovensmilde (Smilde), zoon van Reinder Jans Vos en Antje Immes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 april 1869. Albert is overleden op zondag 12 februari 1905 in Rolde, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1905. Albert trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 8 mei 1895 in Assen met Aaltje Enting, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: een kind gewettigd
Aaltje is geboren op woensdag 19 juni 1867 in Assen, dochter van Hendrik Enting en Trientien Philips. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1867. Aaltje is overleden op donderdag 14 augustus 1952 in Assen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 augustus 1952.

1.1.1.1.1.2.2.3 Hendrik Vos is geboren op donderdag 22 augustus 1872 in Bovensmilde (Smilde), zoon van Reinder Jans Vos en Antje Immes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1872. Hendrik is overleden op dinsdag 28 oktober 1952 in Assen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1952. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 17 oktober 1894 in Assen met Hendrikje Dolfing, 20 jaar oud. Hendrikje is geboren op donderdag 15 januari 1874 in Elp (Westerbork), dochter van Geert Dolfing en Margje van Steenwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1874. Hendrikje is overleden op woensdag 17 april 1946 in Assen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1946.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: gehuwd, in de overlijdensakte staat dat haar vader Reinder Dolfing zou zijn, maar hier heeft de ambtenaar de voornaam verward met die van haar schoonvader (bron: archiefbeheerder Drenlias)

Kind van Hendrik en Hendrikje: 1 Antinus Vos, geboren op zondag 1 april 1900 in Kloosterveen (Assen) Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.1.
1.1.1.1.1.2.2.4 Jantien Vos is geboren op maandag 4 oktober 1875 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Reinder Jans Vos en Antje Immes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1875. Jantien trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 mei 1900 in Assen met Hendrik Naber, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1874 in Hoogeveen, zoon van Hendrik Naber en Jantje Zwier. Hendrik is overleden.

1.1.1.1.1.2.2.5 Janna Vos is geboren op woensdag 5 juni 1878 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Reinder Jans Vos en Antje Immes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1878. Janna trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 5 september 1906 in Assen met Johannes Siegers, ongeveer 22 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1884 in Zuidhorn, zoon van Jakob Siegers en Finje Pot. Johannes is overleden.

1.1.1.1.1.2.3.1 Iemkje BIJLSMA is geboren op maandag 4 oktober 1869 om 10:00 in Halerveen (Beilen), dochter van Jan BIJLSMA en Geertje Gerkes Middel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1869. Iemkje is overleden op woensdag 30 juli 1947 in Almelo, 77 jaar oud. Iemkje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 8 april 1892 in Emmen met Wiebe Marcus Lautenbach, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 20 november 1899 (echtscheiding). Wiebe Marcus is geboren op woensdag 2 maart 1870 in Utrecht, zoon van Marcus Lautenbach en Trijntje Steenstra. Wiebe Marcus is overleden op woensdag 8 juli 1908 in Wanne (D), 38 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 2 november 1900 in Emmen met Wobbe IJles de Vos, 37 jaar oud. Wobbe IJles is geboren op maandag 12 januari 1863 in Smilde, zoon van IJle Geerts Kanninga en Trijntje Klazes de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1863. Wobbe IJles is overleden op zaterdag 8 maart 1902 in Erica (Emmen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1902.
Notitie bij Wobbe IJles: Wobbe is verdronken

(3) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 19 februari 1903 in Emmen met Klaas Jennes Buist, 40 jaar oud. Klaas Jennes is geboren op donderdag 28 augustus 1862 in Ooststellingwerf, zoon van Jenne Jans Buist en Jinke Libbes Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 augustus 1862. Klaas Jennes is overleden op woensdag 6 maart 1929 in Almelo, 66 jaar oud.
(4) trouwde, 62 jaar oud, op donderdag 26 november 1931 in Tubbergen (Ov) met Roelof Verenjans, 64 jaar oud. Roelof is geboren op donderdag 4 april 1867 in Vriezenveen (Ov). Roelof is overleden op donderdag 11 april 1946 in Almelo, 79 jaar oud.

Kind van Iemkje en Wiebe Marcus: 1 Trijntje Lautenbach, geboren op woensdag 1 juni 1892 in Dalerveen (Dalen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.1. Kind van Iemkje en Wobbe IJles: 1 Catharina de Vos, geboren op dinsdag 4 december 1900 in Erica (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.2. Kinderen van Iemkje en Klaas Jennes: 1 Hillechien Buist, geboren op een onbekende dag in maart 1903 in Emmen. Hillechien is overleden op dinsdag 15 december 1903 in Emmen, 9 maanden oud.
2 Gertin Buist, geboren op zondag 10 juli 1904 in Schóninghsdorf (D).
3 Jan Buist, geboren op vrijdag 13 juli 1906 in Emmen.
4 Sietze Buist, geboren op dinsdag 18 februari 1908 in Emmen. Sietze is overleden op dinsdag 20 juni 1916 in Emmen, 8 jaar oud.
5 Albert Buist, geboren op vrijdag 18 februari 1910 in Emmen. Albert is overleden op dinsdag 16 februari 1993 in Emmen, 82 jaar oud.
6 Jenke Buist, geboren op zaterdag 25 januari 1913 in Venhüs (D). Jenke is overleden op donderdag 4 oktober 2001 in Enschede, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd te Usselo.
7 Klaas Buist, geboren op maandag 2 augustus 1915 in Emmen.

1.1.1.1.1.2.3.2 Hendrikje BIJLSMA is geboren op woensdag 30 november 1870 om 08:00 in Laaghalerveen (Beilen), dochter van Jan BIJLSMA en Geertje Gerkes Middel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1870. Hendrikje is overleden op zondag 21 maart 1954 in Amsterdamseveld (Emmen), 83 jaar oud. Zij is begraven te Klazienaveen (Emmen), algemene begraafplaats. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 24 april 1896 in Emmen met Lammert Arends Kort, 22 jaar oud. Lammert Arends is geboren op donderdag 25 december 1873 in Exloërmond (Odoorn), zoon van Arend Kort en Kornelia Brommer. Lammert Arends is overleden op maandag 14 juni 1965 in Klazienaveen (Emmen), 91 jaar oud. Hij is begraven te Klazienaveen (Emmen), algemene begraafplaats.

Kinderen van Hendrikje en Lammert Arends: 1 Kornelia Kort, geboren op zaterdag 10 oktober 1896 in Nieuw Amsterdam (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.1.
2 Jan Kort, geboren op zondag 15 augustus 1897 in Nieuw Amsterdam (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.2.
3 Arend Kort, geboren op maandag 13 november 1899 in Barger-Oosterveen (Emmen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1899. Arend is overleden op zondag 17 december 1899 in Barger-Oosterveen (Emmen), 1 maand oud.
4 Geertje Kort, geboren op maandag 8 april 1901 in Erica (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.3.
5 Arendje Kort, geboren op maandag 15 september 1902 in Erica (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.4.
6 Gesina Kort, geboren op zondag 4 juni 1905 in Erica (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.5.
7 Hendrikje Kort, geboren op vrijdag 17 januari 1908 in Erica (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.6.
8 Maaike Kort, geboren op maandag 28 november 1910 in Erica (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.7.
9 Albert Kort, geboren op zaterdag 7 juni 1913 in Erica (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.8.
1.1.1.1.1.2.3.3 Albert BIJLSMA is geboren op woensdag 23 juli 1873 om 19:00 in Laaghalerveld (Beilen), zoon van Jan BIJLSMA en Geertje Gerkes Middel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1873. Albert is overleden op woensdag 2 juli 1941 in Almelo, 67 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 5 juli 1941 te Almelo.
Notitie bij overlijden van Albert: verongelukt
Notitie bij Albert: vertrekt samen met Antje Wisman en zijn kinderen Harm, Albert en Tjiske op 10-12-1928 van Emmen naar Almelo
Albert trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24 april 1902 in Emmen met Antje Wisman, 23 jaar oud. Antje is geboren op maandag 14 oktober 1878 in Emmen, dochter van Harm Wisman en Tjiske Guit. Antje is overleden op donderdag 30 mei 1946 in Almelo, 67 jaar oud. Zij is begraven op maandag 3 juni 1946 te Almelo.

Kinderen van Albert en Antje: 1 Geertje BIJLSMA, geboren op zondag 28 december 1902 in Erica (Emmen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1902. Geertje is overleden op zaterdag 16 februari 1991 in Emmen, 88 jaar oud. Zij is begraven te Klazienaveen (Emmen), algemene begraafplaats.
2 Harm BIJLSMA, geboren op donderdag 24 maart 1904 in Barger-Oosterveen (Emmen). Harm is overleden omstreeks 1992 in Emmen, ongeveer 88 jaar oud.
Notitie bij Harm: in 1930 vertrokken naar Den Ham (Zuidhorn of Bellingwolde)
3 Jan BIJLSMA, geboren op zondag 4 maart 1906 in Barger-Oosterveen (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.3.1.
4 Tjiske BIJLSMA, geboren op donderdag 19 september 1907 in Barger-Oosterveen (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.3.2.
5 Albert BIJLSMA, geboren op zondag 21 maart 1909 in Barger-Oosterveen (Emmen). Albert is overleden op donderdag 2 oktober 1952 in Emmen, 43 jaar oud. Albert bleef ongehuwd.
6 Arend BIJLSMA, geboren op zondag 26 februari 1911 in Emmen. Arend is overleden op dinsdag 23 december 1913 in Barger-Oosterveen (Emmen), 2 jaar oud.
7 NN BIJLSMA, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 25 juni 1912 in Barger-Oosterveen (Emmen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1912.
8 Hendrikje BIJLSMA, geboren op woensdag 19 november 1913 in Barger-Oosterveen (Emmen). Hendrikje is overleden omstreeks 1970 in Wierden, ongeveer 57 jaar oud.
1.1.1.1.1.4.4.1 Jelle Sjoukes BIJLSMA is geboren omstreeks 1879 in Franeker, zoon van Sjouke Pieters BIJLSMA en Hendrikje Jans Zwart. Jelle Sjoukes is overleden op woensdag 7 mei 1941 in Barneveld, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1941.
Notitie bij overlijden van Jelle Sjoukes: weduwnaar
Jelle Sjoukes trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zaterdag 3 maart 1917 in Barneveld met Aartje van den Broek, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: een kind gewettigd
Aartje is geboren omstreeks 1872 in Barneveld, dochter van Gerrit van den Broek en Gerritje Woudenberg.

Kind van Jelle Sjoukes en Aartje: 1 Gerritje BIJLSMA, geboren omstreeks 1895 in Barneveld Volgt 1.1.1.1.1.4.4.1.1.
1.1.1.1.5.1.1.1 Antje Jacobus BIJLSMA is geboren op maandag 19 april 1880 in Kollumerpomp (Kollumerland), dochter van Jacobus Dirks BIJLSMA en Martha Bijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1880. Antje Jacobus is overleden op dinsdag 12 oktober 1971 in Kollum (Kollumerland), 91 jaar oud. Zij is begraven te Kollum (Kollumerland). Antje Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1902 in Kollumerland met Tjibbe Hendriks Wouda, 23 jaar oud. Tjibbe Hendriks is geboren op vrijdag 6 december 1878 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Hendrik Broers Wouda en Doutzen Tjibbes Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1878. Tjibbe Hendriks is overleden op zondag 8 november 1953 in Kollum (Kollumerland), 74 jaar oud. Hij is begraven te Kollum (Kollumerland).

1.1.1.1.5.1.1.2 Foppe Jacobus BIJLSMA is geboren op zaterdag 29 november 1884 in Kollumerland, zoon van Jacobus Dirks BIJLSMA en Martha Bijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1884. Foppe Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1912 in Nieuwe Pekela met Anna Elsina de Boer, ongeveer 26 jaar oud. Anna Elsina is geboren omstreeks 1886 in Nieuwe Pekela, dochter van Harmannus de Boer en Anna Mulder.

1.1.1.1.5.1.2.1 Geeske Gooitzens (Geesje) BIJLSMA is geboren op maandag 28 februari 1887 in Kollumerland, dochter van Gooitzen Dirks BIJLSMA en Detje Reinders Bokstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1887. Geesje is overleden op dinsdag 7 januari 1975, 87 jaar oud. Zij is begraven te Kollum (Kollumerland). Geesje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1914 in Kollumerland met Teerde Jans Scheepvaart, 29 jaar oud. Teerde Jans is geboren op woensdag 9 juli 1884 in Kollumerland, zoon van Jan Scheepvaart en Johanna Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1884. Teerde Jans is overleden op woensdag 2 oktober 1968, 84 jaar oud. Hij is begraven te Kollum (Kollumerland).

1.1.1.1.5.1.2.2 Sippe Gooitzens BIJLSMA is geboren op donderdag 21 maart 1901 in Kollumerland, zoon van Gooitzen Dirks BIJLSMA en Neeltje Sippes Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1901. Sippe Gooitzens is overleden op vrijdag 18 oktober 1974, 73 jaar oud. Hij is begraven te Kollum (Kollumerland). Sippe Gooitzens trouwde met Aaltje de Groot. Aaltje is geboren op donderdag 16 augustus 1900. Aaltje is overleden op maandag 5 augustus 1996, 95 jaar oud. Zij is begraven te Kollum (Kollumerland).

1.1.1.1.5.2.1.1 Fopke Piers Tilma is geboren omstreeks 1870 in Niehove (Oldehove), zoon van Pier Jans Tilma en Sjieuke Klazes BIJLSMA. Fopke Piers trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op donderdag 5 mei 1904 in Oldehove (Gr) met Annechien Emmelkamp, ongeveer 24 jaar oud. Annechien is geboren omstreeks 1880 in Niehove (Oldehove), dochter van Wiemer Emmelkamp en Grietje Leutscher.

1.1.1.1.5.2.1.2 Akke Piers Tilma is geboren omstreeks 1881 in Niehove (Oldehove), dochter van Pier Jans Tilma en Sjieuke Klazes BIJLSMA. Akke Piers:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1903 in Oldehove (Gr) met Pieter Binksma, ongeveer 24 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1879 in Lutjegast, zoon van Albertus Michiel Binksma en Jantje van der Wal.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op dinsdag 27 mei 1919 in Grootegast (Gr) met Freerk Bouwkamp, ongeveer 29 jaar oud. Freerk is geboren omstreeks 1890 in Stitswerd, dochter van Albert Bouwkamp en Gepke Berghuis.

1.1.1.1.5.2.2.1 Egbert Jans Luinstra is geboren op zaterdag 23 juni 1883 in Kollum (Kollumerland), zoon van Jan Klazes Luinstra en Geertruida Klazes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1883. Egbert Jans trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 11 mei 1921 in Marum (Gr) met Renske de Boer, ongeveer 28 jaar oud. Renske is geboren omstreeks 1893 in Noordwijk, dochter van Jakob de Boer en Maaike Veenstra. Renske is overleden.

1.1.1.1.5.2.2.2 Akke Jans Luinstra is geboren op dinsdag 8 mei 1888 in Burum (Kollumerland), dochter van Jan Klazes Luinstra en Geertruida Klazes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1888. Akke Jans is overleden op maandag 1 juni 1936 in Groningen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1936.
Notitie bij overlijden van Akke Jans: gehuwd
Akke Jans trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1920 in Kollumerland met Pieter Rispens.

1.1.1.2.2.1.1.1 Gerben Kornelis BIJLSMA is geboren op vrijdag 16 november 1866 in Finkum (Leeuwarderadeel), zoon van Kornelis Gerbens BIJLSMA en Simkje Dirks Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 november 1866. Gerben Kornelis:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1892 in Ferwerderadeel met Trijntje Hendriks Slot, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 10 juni 1896 in Het Bildt. Trijntje Hendriks is geboren op woensdag 29 april 1868 in Finkum (Leeuwarderadeel), dochter van Hendrik Gerrits Slot en Aukje Alberts Jasper. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 mei 1868.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25 juni 1896 in Het Bildt met Grietje Johannes Brolsma, 22 jaar oud. Grietje Johannes is geboren op dinsdag 22 juli 1873 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Johannes Martens Brolsma en Trijntje Jans van Huizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 juli 1873.

Kind van Gerben Kornelis en Grietje Johannes: 1 Johannes Gerbens BIJLSMA, geboren op vrijdag 17 juni 1898 in Hallum (Ferwerderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.1.1.1.
1.1.1.2.2.1.1.2 Eke Kornelis BIJLSMA is geboren op zaterdag 8 juni 1872 in Ferwerderadeel, dochter van Kornelis Gerbens BIJLSMA en Simkje Dirks Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1872. Eke Kornelis trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1892 in Ferwerderadeel met Eeltje Formers Riemersma, 21 jaar oud. Eeltje Formers is geboren op donderdag 5 januari 1871 in Leeuwarderadeel, zoon van Former Riemers Riemersma en Feikje Eeltjes Pasma. Eeltje Formers is overleden op zondag 12 maart 1916 in Leeuwarderadeel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1916.

Kinderen van Eke Kornelis en Eeltje Formers: 1 Simkje Eeltjes Riemersma, geboren op zaterdag 17 september 1892 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1892.
2 Former Eeltjes Riemersma, geboren op vrijdag 26 maart 1897 in Hallum (Ferwerderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1897.
3 NN Riemersma, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 24 januari 1904 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1904.
1.1.1.2.2.1.1.3 Doeke Kornelis BIJLSMA is geboren op woensdag 23 juni 1880 in Ferwerderadeel, zoon van Kornelis Gerbens BIJLSMA en Simkje Dirks Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1880. Doeke Kornelis is overleden op maandag 24 januari 1949 in Ferwerderadeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1949.
Notitie bij overlijden van Doeke Kornelis: gehuwd
Doeke Kornelis trouwde met Sjoukje Hoekstra.

1.1.1.2.2.1.2.1 Arjen Doekes BIJLSMA is geboren op zondag 26 augustus 1866 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Doeke Gerbens BIJLSMA en Gelske Arjens Hoitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1866. Arjen Doekes is overleden op vrijdag 24 april 1931 in Leeuwarderadeel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1931. Arjen Doekes trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Leeuwarderadeel met Wytske Jans van der Meulen, 21 jaar oud. Wytske Jans is geboren op vrijdag 26 april 1872 in Lekkum (Leeuwarderadeel), dochter van Jan Ages van der Meulen en Maaike Cornelis Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1872. Wytske Jans is overleden op woensdag 5 april 1950 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 april 1950 te Leeuwarden.

Kind van Arjen Doekes en Wytske Jans: 1 Doeke Arjens BIJLSMA, geboren op vrijdag 18 augustus 1893 in Lekkum (Leeuwarderadeel) Volgt 1.1.1.2.2.1.2.1.1.
1.1.1.2.2.1.2.2 Gerben Doekes BIJLSMA is geboren op zondag 13 juli 1873 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Doeke Gerbens BIJLSMA en Gelske Arjens Hoitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1873. Gerben Doekes trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 november 1895 in Het Bildt met Baukje Klazes van Tuinen, 20 jaar oud. Baukje Klazes is geboren op vrijdag 1 januari 1875 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Klaas Symons van Tuinen en Dieuwke Reiniers Borneman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1875.

Kinderen van Gerben Doekes en Baukje Klazes: 1 Gelske Gerbens BIJLSMA, geboren op maandag 30 maart 1896 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.2.1.2.2.1.
2 Doeke Gerbens BIJLSMA, geboren op zaterdag 10 september 1898 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.2.1.2.2.2.
3 Arjen Gerbens BIJLSMA, geboren op zaterdag 26 januari 1901 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.2.1.2.2.3.
4 Dieuwke Gerbens BIJLSMA, geboren op donderdag 10 februari 1910 in Snakkeburen Volgt 1.1.1.2.2.1.2.2.4.
1.1.1.2.2.1.2.3 Idske Doekes BIJLSMA is geboren op vrijdag 12 maart 1875 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Doeke Gerbens BIJLSMA en Gelske Arjens Hoitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1875. Idske Doekes trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 19 december 1895 in Menaldumadeel met Symon Klazes van Tuinen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: familie op 29 maart 1902 vertrokken naar Grand Rapids, Michigan, USA; ze hebben daar nog drie kinderen gekregen
Symon Klazes is geboren op woensdag 15 oktober 1873 in Beetgum (Menaldumadeel), zoon van Klaas Symons van Tuinen en Dieuwke Reiniers Borneman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1873.

Kinderen van Idske Doekes en Symon Klazes: 1 Klaas Symons van Tuinen, geboren op maandag 16 augustus 1897 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1897.
2 Gerlof Symons van Tuinen, geboren op vrijdag 18 augustus 1899 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1899.
3 Dieuwke Symons van Tuinen, geboren op vrijdag 25 oktober 1901 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1901.
1.1.1.2.2.1.2.4 Jan Doekes BIJLSMA is geboren op woensdag 5 september 1877 in Leeuwarderadeel, zoon van Doeke Gerbens BIJLSMA en Gelske Arjens Hoitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1877. Jan Doekes trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Leeuwarderadeel met Janke Hendriks de Haan, 21 jaar oud. Janke Hendriks is geboren op zondag 16 maart 1879 in Menaldumadeel, dochter van Hendrik Andries de Haan en Etje Klazes van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1879.

Kind van Jan Doekes en Janke Hendriks: 1 Doeke Jans BIJLSMA, geboren op zaterdag 30 maart 1901 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1901. Doeke Jans is overleden op vrijdag 16 februari 1940 in Leeuwarden, 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Doeke Jans: gehuwd

1.1.1.2.2.1.3.1 Jantje Jacobs Smits is geboren op woensdag 15 maart 1865 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Jacob Jitzes Smits en Jetske Gerbens BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1865. Jantje Jacobs trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 25 juni 1903 in Het Bildt met Ruurd Tönjes, 40 jaar oud. Ruurd is geboren op donderdag 16 april 1863 in Menaldum (Menaldumadeel), dochter van Georg Wilhelm Tönjes en Trijntje Ruurds Landman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1863.

1.1.1.2.2.1.4.1 Gerben Jans BIJLSMA is geboren op zaterdag 25 december 1875 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Jan Gerbens BIJLSMA en Janke Joukes Elsenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875. Gerben Jans is overleden op dinsdag 21 januari 1941 in Menaldumadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1941. Gerben Jans trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1899 in Leeuwarderadeel met Tettje Gerbens Ferwerda, 22 jaar oud. Tettje Gerbens is geboren op zaterdag 22 juli 1876 in Hijum (Leeuwarderadeel), dochter van Gerben Fokkes Ferwerda en Ytje Annes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1876. Tettje Gerbens is overleden op dinsdag 4 januari 1938 in Menaldumadeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1938.

1.1.1.2.2.1.5.1 Engelbertus Hillebrands Carsjens is geboren op zondag 29 oktober 1893 in Leeuwarden, zoon van Hillebrand Engelbertus Carsjens en Klaasje Gerbens BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1893. Engelbertus Hillebrands trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 18 mei 1921 in Rotterdam met Johanna Versnel, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1899 in Rotterdam, dochter van Arie Versnel en Maretje Masereeuw.

1.1.1.2.2.2.1.1 Trijntje Doekes BIJLSMA is geboren op zondag 6 mei 1860 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Doeke Klazes BIJLSMA en Trijntje Jans Poortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1860. Trijntje Doekes trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 mei 1881 in Het Bildt met Jan Teunis Boersma, 24 jaar oud. Jan Teunis is geboren op woensdag 5 november 1856 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Teunis Botes Boersma en Rinske Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1856. Jan Teunis is overleden op woensdag 17 mei 1933 in Het Bildt, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1933.
Notitie bij overlijden van Jan Teunis: gehuwd

Kinderen van Trijntje Doekes en Jan Teunis: 1 Doeke Jans Boersma, geboren op woensdag 15 februari 1882 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.1.1.
2 Teunis Jans Boersma, geboren op donderdag 23 september 1886 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1886.
3 NN Boersma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 10 december 1893 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1893.
1.1.1.2.2.2.1.2 Klaas Doekes BIJLSMA is geboren op zaterdag 16 november 1861 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Doeke Klazes BIJLSMA en Trijntje Jans Poortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1861. Klaas Doekes is overleden. Hij is begraven te Huizum (Leeuwarderadeel). Klaas Doekes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 mei 1888 in Het Bildt met Aafje Annes Kuipers, 24 jaar oud. Aafje Annes is geboren op zaterdag 17 oktober 1863 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Anne Kuipers en Maartje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1863. Aafje Annes is overleden op donderdag 3 september 1931 in Leeuwarderadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 september 1931.
Notitie bij overlijden van Aafje Annes: gehuwd

Kinderen van Klaas Doekes en Aafje Annes: 1 Anne Klazes BIJLSMA, geboren op woensdag 22 januari 1890 in Het Bildt Volgt 1.1.1.2.2.2.1.2.1.
2 Trijntje Klazes BIJLSMA, geboren op zaterdag 4 mei 1895 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.2.2.
1.1.1.2.2.2.1.3 Dirkje Doekes BIJLSMA is geboren op vrijdag 9 juni 1865 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Doeke Klazes BIJLSMA en Trijntje Jans Poortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1865. Dirkje Doekes is overleden op zondag 16 april 1939 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1939.
Notitie bij overlijden van Dirkje Doekes: gehuwd
Dirkje Doekes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 juli 1888 in Het Bildt met Sjoerd Kornelis Kuik, 26 jaar oud. Sjoerd Kornelis is geboren op vrijdag 20 september 1861 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Kornelis Kuik en Trijntje Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1861.

Kinderen van Dirkje Doekes en Sjoerd Kornelis: 1 Trijntje Sjoerds Kuik, geboren op zaterdag 4 mei 1889 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.3.1.
2 Cornelis Sjoerds Kuik, geboren op maandag 2 februari 1891 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1891.
3 Jantje Sjoerds Kuik, geboren op vrijdag 17 maart 1893 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1893. Jantje Sjoerds is overleden op maandag 25 september 1893 in Het Bildt, 6 maanden oud.
4 Jantje Sjoerds Kuik, geboren op zaterdag 21 juli 1894 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1894. Jantje Sjoerds is overleden op vrijdag 19 juli 1895 in Het Bildt, 11 maanden oud.
5 NN Kuik, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 5 juli 1898 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1898.
1.1.1.2.2.2.1.4 Sake Doekes BIJLSMA is geboren op zondag 10 november 1867 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Doeke Klazes BIJLSMA en Trijntje Jans Poortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1867. Sake Doekes trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 13 juni 1901 in Het Bildt met Trijntje Gerbens Plat, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: hele familie op 11 februari 1911 vertrokken naar Iowa, USA
Trijntje Gerbens is geboren op woensdag 6 juni 1877 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Gerben Jans Plat en Trijntje Ydes Andringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1877.

Kinderen van Sake Doekes en Trijntje Gerbens: 1 Gerben Sakes BIJLSMA, geboren op maandag 11 mei 1903 in Het Bildt.
2 Trijntje Sakes BIJLSMA, geboren op woensdag 18 augustus 1909 in Het Bildt.
1.1.1.2.2.2.1.5 Jantje Doekes BIJLSMA is geboren op woensdag 20 januari 1869 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Doeke Klazes BIJLSMA en Trijntje Jans Poortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1869. Jantje Doekes is overleden op dinsdag 8 februari 1944 in Ferwerderadeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1944. Zij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt). Jantje Doekes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 mei 1892 in Het Bildt met Sybe Jacobs Koelmans, 32 jaar oud. Sybe Jacobs is geboren op zondag 2 oktober 1859 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jacob Koelmans en Rinske Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1859. Sybe Jacobs is overleden op donderdag 16 november 1922, 63 jaar oud. Hij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt).

Kinderen van Jantje Doekes en Sybe Jacobs: 1 Jacob Sybes Koelmans, geboren op donderdag 28 juni 1894 in Vrouwenparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.1.2.2.2.1.5.1.
2 Trijntje Sybes Koelmans, geboren op zondag 23 augustus 1896 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1896.
3 Doeke Sybes Koelmans, geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1899.
4 Klaas Sybes Koelmans, geboren op donderdag 15 mei 1902 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1902.
1.1.1.2.2.2.1.6 Luutske Doekes BIJLSMA is geboren op maandag 25 oktober 1875 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Doeke Klazes BIJLSMA en Trijntje Jans Poortman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1875. Luutske Doekes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 mei 1901 in Het Bildt met Gerrit Lykeles Zittema, 25 jaar oud. Gerrit Lykeles is geboren op zondag 23 mei 1875 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Lykele Gerrits Zittema en Antje Sjoerds Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1875.
1.1.1.2.2.2.2.1 Pieter Hendriks Leistra is geboren op zondag 3 april 1859 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Hendrik Pieters Leistra en Luurtske Klazes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1859. Pieter Hendriks trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1883 in Het Bildt met Klaaske Symens Jansma, 23 jaar oud. Klaaske Symens is geboren op maandag 17 oktober 1859 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Symen Jansma en Geertje Kroodsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1859.

1.1.1.2.2.3.1.1 Antje Jans BIJLSMA is geboren op vrijdag 12 mei 1876 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Jan Gosses BIJLSMA en Marijke Sjoukes Wierda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 mei 1876. Antje Jans trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 13 mei 1897 in Het Bildt met Jan Jans van Dijk, 22 jaar oud. Jan Jans is geboren op zaterdag 4 juli 1874 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan van Dijk en Geertje Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1874.

Kinderen van Antje Jans en Jan Jans: 1 Jan Jans van Dijk, geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1899.
2 Tjerk Jans van Dijk, geboren op zondag 15 juli 1900 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1900.
3 Grietje Jans van Dijk, geboren op woensdag 20 november 1901 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1901.
4 Marijke Jans van Dijk, geboren op woensdag 3 december 1902 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1902.
1.1.1.2.2.3.1.2 Sjouke Jans BIJLSMA is geboren op zondag 4 juli 1880 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jan Gosses BIJLSMA en Marijke Sjoukes Wierda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1880. Sjouke Jans trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 7 mei 1903 in Het Bildt met Ybeltje Paulus Krottje, 23 jaar oud. Ybeltje Paulus is geboren op zaterdag 14 juni 1879 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Paulus Krottje en Doetje Rienks. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1879.

1.1.1.2.2.3.2.1 Gosse Doekes BIJLSMA is geboren op maandag 19 maart 1877 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Doeke Gosses BIJLSMA en Taetske Sybrens Werkhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1877. Gosse Doekes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 juni 1901 in Het Bildt met Tjitske Gaeles de Vries, 24 jaar oud. Tjitske Gaeles is geboren op donderdag 1 februari 1877 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Gaele Tabes de Vries en Lolkje Symens Westerhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1877.

1.1.1.2.2.3.2.2 Feikje Doekes BIJLSMA is geboren op donderdag 17 maart 1881 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Doeke Gosses BIJLSMA en Taetske Sybrens Werkhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 maart 1881. Feikje Doekes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 mei 1904 in Het Bildt met Geert Klazes Leystra, 27 jaar oud. Geert Klazes is geboren op zondag 18 februari 1877 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Klaas Leystra en Jetske de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1877.

1.1.1.2.4.1.1.1 Beitske Taekes BIJLSMA is geboren op donderdag 30 maart 1871 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Taeke Harmens BIJLSMA en Andrieske Klazes van der Vlag. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1871. Beitske Taekes is overleden op maandag 24 oktober 1927 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1927. Beitske Taekes trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1896 in Leeuwarden met Johannes Thomas van der Meulen, 26 jaar oud. Johannes Thomas is geboren op maandag 20 september 1869 in Drachten (Smallingerland), zoon van Thomas Tjeerds van der Meulen en Trijntje van der Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 september 1869. Johannes Thomas is overleden op dinsdag 29 december 1931 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1931.

Kinderen van Beitske Taekes en Johannes Thomas: 1 Thomas Johannes van der Meulen, geboren op zaterdag 6 februari 1897 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1897.
2 Trijntje Johannes van der Meulen, geboren op dinsdag 3 mei 1898 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 mei 1898.
3 Andrieske Johannes van der Meulen, geboren op dinsdag 3 juni 1902 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juni 1902.
4 NN van der Meulen, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 5 juli 1914 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1914.
1.1.1.2.4.1.1.2 Andrieske Taekes BIJLSMA is geboren op donderdag 4 april 1872 in Menaldumadeel, dochter van Taeke Harmens BIJLSMA en Andrieske Klazes van der Vlag. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1872. Andrieske Taekes trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1896 in Tietjerksteradeel met Bouwe Doekes Morrema, 26 jaar oud. Bouwe Doekes is geboren op zondag 23 mei 1869 in Het Bildt, zoon van Doeke Dirks Morrema en Antje Bouwes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1869.

1.1.1.2.4.1.1.3 Rinske Taekes BIJLSMA is geboren op donderdag 7 april 1881 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Taeke Harmens BIJLSMA en Antje Jelles Fierstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1881. Rinske Taekes is overleden op donderdag 22 februari 1940 in Menaldumadeel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1940. Rinske Taekes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 25 mei 1905 in Menaldumadeel met Abe Folkerts Werkhoven, 24 jaar oud. Abe Folkerts is geboren op zaterdag 7 mei 1881 in Berlikum (Menaldumadeel), zoon van Folkert Werkhoven en Antje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1881. Abe Folkerts is overleden op zaterdag 24 november 1973, 92 jaar oud. Hij is begraven te Berlikum (Menaldumadeel).
Notitie bij overlijden van Abe Folkerts: gehuwd

1.1.1.2.4.1.1.4 Harmen Taekes BIJLSMA is geboren op dinsdag 13 juni 1882 in Beetgum (Menaldumadeel), zoon van Taeke Harmens BIJLSMA en Antje Jelles Fierstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1882. Harmen Taekes is overleden op woensdag 11 april 1945 in Huizum (Leeuwarderadeel), 62 jaar oud. Hij is begraven te Huizum (Leeuwarderadeel). Harmen Taekes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 mei 1908 in Menaldumadeel met Sytske Ynzes Woudstra, 29 jaar oud. Sytske Ynzes is geboren op woensdag 6 november 1878 in Nijland (Wymbritseradeel), dochter van Ynze Woudstra en Jantje Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1878. Sytske Ynzes is overleden op zondag 17 augustus 1952 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Zij is begraven te Huizum (Leeuwarderadeel).

1.1.1.2.4.1.2.1 Aukje Hotzes BIJLSMA is geboren op dinsdag 17 december 1878 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Hotze Harmens BIJLSMA en Wytske Joukes Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1878. Aukje Hotzes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 maart 1904 in Menaldumadeel met Broer Ouwes van Dijk, 26 jaar oud. Broer Ouwes is geboren op donderdag 17 mei 1877 in Menaldum (Menaldumadeel), zoon van Ouwe Broers van Dijk en Janke Ebeles de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1877.

1.1.1.2.4.1.2.2 Joukje Hotzes BIJLSMA is geboren op dinsdag 23 oktober 1883 in Menaldum (Menaldumadeel), dochter van Hotze Harmens BIJLSMA en Wytske Joukes Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1883. Joukje Hotzes trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 mei 1906 in Menaldumadeel met Gerlof Egberts Struiksma, 27 jaar oud. Gerlof Egberts is geboren op woensdag 26 februari 1879 in Wommels (Hennaarderadeel), zoon van Egbert Ates Struiksma en Geertje Gerlofs Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1879.

1.1.1.2.4.3.1.1 Willem Johannes Dijkstra is geboren op vrijdag 5 november 1880 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Johannes Willems Dijkstra en Trijntje Ysaaks BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1880. Willem Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 mei 1904 in Het Bildt met Leentje Wytzes Sinnema, 23 jaar oud. Leentje Wytzes is geboren op woensdag 25 mei 1881 in Finkum (Leeuwarderadeel), dochter van Wytze Dirks Sinnema en Marijke Gerlofs Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1881.

1.1.1.2.4.3.1.2 Yzaak Johannes Dijkstra is geboren op zondag 13 april 1884 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Johannes Willems Dijkstra en Trijntje Ysaaks BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1884. Yzaak Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20 mei 1909 in Het Bildt met Trijntje Lykeles Zittema, 22 jaar oud. Trijntje Lykeles is geboren op dinsdag 15 februari 1887 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Lykele Jelles Zittema en Fetje Ritskes Stap. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1887.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 4 november 1920 in Het Bildt met Neeltje Lykeles Zittema, 35 jaar oud. Neeltje Lykeles is geboren op donderdag 25 december 1884 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Lykele Jelles Zittema en Fetje Ritskes Stap. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1884.

1.1.1.2.4.3.1.3 Tjitske Johannes Dijkstra is geboren op donderdag 15 januari 1891 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Johannes Willems Dijkstra en Trijntje Ysaaks BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1891. Tjitske Johannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16 mei 1918 in Het Bildt met Dirk Sjoerds Terpstra, 37 jaar oud. Dirk Sjoerds is geboren op vrijdag 28 januari 1881 in Menaldum (Menaldumadeel), zoon van Sjoerd Terpstra en Rinske Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1881.

1.1.1.2.4.3.1.4 Hein Johannes Dijkstra is geboren op woensdag 6 december 1893 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Johannes Willems Dijkstra en Trijntje Ysaaks BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1893. Hein Johannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 28 april 1921 in Het Bildt met Sipkje Jans Runia, 25 jaar oud. Sipkje Jans is geboren op woensdag 19 februari 1896 in Berlikum (Menaldumadeel), dochter van Jan Runia en Antje Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1896.

1.1.1.2.4.3.2.1 Tjitske Tjepkes van Schepen is geboren op maandag 16 januari 1893 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Tjepke Lieuwes van Schepen en Klaasje Ysaaks BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1893. Tjitske Tjepkes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 juli 1919 in Het Bildt met Jan Pieters Struiksma, 27 jaar oud. Jan Pieters is geboren op zaterdag 14 mei 1892 in Lichtaard (Ferwerderadeel), zoon van Pieter Willems Struiksma en Lijsbert Jans Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1892.

1.1.1.2.4.3.3.1 Isaak Taekes BIJLSMA is geboren op woensdag 25 juli 1894 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Taeke Ysaaks BIJLSMA en Jeltje Teunis Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juli 1894. Isaak Taekes is overleden op maandag 2 april 1956, 61 jaar oud. Hij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt). Isaak Taekes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 mei 1922 in Het Bildt met Froukje Jans Smidt, 26 jaar oud. Froukje Jans is geboren op woensdag 13 mei 1896 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Jan Hendriks Smidt en Sytske Pieters Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 mei 1896. Froukje Jans is overleden op maandag 8 november 1971, 75 jaar oud. Zij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt).

1.1.1.2.4.3.3.2 Teunis Taekes BIJLSMA is geboren op woensdag 30 januari 1901 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Taeke Ysaaks BIJLSMA en Jeltje Teunis Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1901. Teunis Taekes is overleden op dinsdag 5 maart 1968 in Sint Annaparochie (Het Bildt), 67 jaar oud. Hij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt). Teunis Taekes trouwde met Antje van der Wal. Antje is geboren op donderdag 19 februari 1903 in Marssum (Menaldumadeel). Antje is overleden op maandag 6 juni 1955 in Vrouwenparochie (Het Bildt), 52 jaar oud. Zij is begraven te Vrouwenparochie (Het Bildt).

1.1.1.2.4.3.4.1 Tetje Heins BIJLSMA is geboren op maandag 10 februari 1890 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Hein Ysaaks BIJLSMA en Janke Pieters Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1890. Tetje Heins trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15 juni 1917 in Wageningen met Teunis van IJzendoorn, ongeveer 22 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1895 in Wageningen, zoon van Adrianus van IJzendoorn en Hendrika Jacoba van den Brink.

1.1.1.2.4.3.4.2 Tjitske Heins BIJLSMA is geboren op maandag 2 november 1891 in Het Bildt, dochter van Hein Ysaaks BIJLSMA en Janke Pieters Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1891. Tjitske Heins is overleden op donderdag 23 maart 1972 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Tjitske Heins trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 september 1915 in Leeuwarden met Taeke Arjens Schat, 23 jaar oud. Taeke Arjens is geboren op vrijdag 22 juli 1892 in Leeuwarden. Taeke Arjens is overleden op dinsdag 3 december 1985 in Leeuwarden, 93 jaar oud.

Kinderen van Tjitske Heins en Taeke Arjens: 1 Grietje Schat, geboren op dinsdag 29 februari 1916 in Leeuwarden.
2 Arjen (Arie) Schat, geboren op donderdag 26 juli 1917 in Leeuwarden. Arie is overleden op een onbekende dag in maart 1999 in Arnhem, 81 jaar oud.
3 Hein Schat, geboren op maandag 10 maart 1919 in Leeuwarden. Hein is overleden op dinsdag 1 april 1919 in Leeuwarden, 22 dagen oud.
4 Janke Schat, geboren op donderdag 21 oktober 1920 in Leeuwarden. Janke is overleden op donderdag 31 januari 1991 in Terschelling, 70 jaar oud.
5 Annie Schat, geboren op woensdag 24 januari 1923 in Leeuwarden. Annie is overleden op zaterdag 6 september 2003 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), 80 jaar oud. Zij is begraven te Leeuwarden, Noorder begraafplaats.
6 Hein Schat, geboren op zondag 20 september 1925 in Leeuwarden.
Notitie bij Hein: 18 april 1958 geëmigreerd naar de USA
7 Johannes (Han) Schat, geboren op zondag 21 oktober 1928 in Leeuwarden.
8 Thea Schat, geboren op vrijdag 9 september 1932 in Leeuwarden.
9 Izak (Sjaak) Schat, geboren op maandag 18 april 1938 in Leeuwarden.
1.1.1.2.7.1.1.1 Wopke Jacobs BIJLSMA is geboren op vrijdag 27 december 1878 in Dronrijp (Menaldumadeel), zoon van Jacob Ysacs BIJLSMA en Nieske Wopkes Tasma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1878. Wopke Jacobs trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 mei 1902 in Menaldumadeel met Trijntje Gerbens Groeneveld, 27 jaar oud. Trijntje Gerbens is geboren op maandag 22 februari 1875 in Menaldumadeel, dochter van Gerben Jans Groeneveld en Jitske Eeltjes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1875.

Kinderen van Wopke Jacobs en Trijntje Gerbens: 1 Jacob Wopkes BIJLSMA, geboren omstreeks een onbekende dag in maart 1903. Jacob Wopkes is overleden op zondag 22 november 1903 in Het Bildt, ongeveer 8 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Jacob Wopkes: 8 maanden oud
2 NN BIJLSMA, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 26 oktober 1905 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1905.
1.1.1.2.7.1.1.2 Reinske Jacobs BIJLSMA is geboren op zondag 10 december 1882 in Oosterwijtwerd (Gr), dochter van Jacob Ysacs BIJLSMA en Nieske Wopkes Tasma. Reinske Jacobs is overleden op woensdag 9 augustus 1967, 84 jaar oud. Zij is begraven te Sint Jacobiparochie (Het Bildt). Reinske Jacobs:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 21 maart 1903 in Menaldumadeel met Freerk Keimpes de Lang, 29 jaar oud. Freerk Keimpes is geboren op maandag 12 januari 1874 in Berlikum (Menaldumadeel), zoon van Keimpe Freerks de Lang en Janke Wybrens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1874. Freerk Keimpes is overleden op donderdag 30 mei 1907 in Barradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 mei 1907.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 juli 1908 in Barradeel met Wybren Keimpes de Lang, 33 jaar oud. Wybren Keimpes is geboren op vrijdag 4 juni 1875 in Menaldumadeel, zoon van Keimpe Freerks de Lang en Janke Wybrens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1875. Wybren Keimpes is overleden op vrijdag 10 december 1926 in Het Bildt, 51 jaar oud.

1.1.1.2.7.1.1.3 Jacobje Jacobs BIJLSMA is geboren op zaterdag 31 oktober 1885 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jacob Ysacs BIJLSMA en Nieske Wopkes Tasma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1885. Jacobje Jacobs trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 15 september 1904 in Menaldumadeel met Johannes Gerrits Tigchelaar, 24 jaar oud. Johannes Gerrits is geboren op dinsdag 1 juni 1880 in Berlikum (Menaldumadeel), dochter van Gerrit Ruurds Tigchelaar en Pietje Johannes Strooisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1880.

1.1.1.2.7.1.2.1 Izaak Jans BIJLSMA is geboren op dinsdag 17 juni 1879 in Hijum (Leeuwarderadeel), zoon van Jan Ysacs BIJLSMA en Aaltje Wopkes Tasma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1879. Izaak Jans trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 mei 1906 in Het Bildt met Renske Klazes Krottje, 25 jaar oud. Renske Klazes is geboren op dinsdag 25 januari 1881 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Klaas Krottje en Maartje Spoelhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1881.

1.1.1.2.7.1.2.2 Jacob Jans BIJLSMA is geboren op vrijdag 17 oktober 1884 in Britsum (Leeuwarderadeel), zoon van Jan Ysacs BIJLSMA en Aaltje Wopkes Tasma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1884. Jacob Jans trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16 mei 1912 in Het Bildt met Minke Joukes Posthumus, 28 jaar oud. Minke Joukes is geboren op woensdag 5 maart 1884 in Berlikum (Menaldumadeel), dochter van Jouke Posthumus en Hendrikje Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1884.

1.1.1.2.7.1.2.3 Doeke Jans BIJLSMA is geboren op zaterdag 23 oktober 1886 in Britsum (Leeuwarderadeel), zoon van Jan Ysacs BIJLSMA en Aaltje Wopkes Tasma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1886. Doeke Jans trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 22 mei 1912 in Leeuwarderadeel met Neeltje Jacobs de Vries, 29 jaar oud. Neeltje Jacobs is geboren op maandag 4 december 1882 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Jacob de Vries en Neeltje Wenselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1882.
Notitie bij de geboorte van Neeltje Jacobs: erkend bij huwelijk ouders dd. 18-10-1883

1.1.1.2.7.1.3.1 Pietje Jans Haarsma is geboren op maandag 6 augustus 1883 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Jan Jans Haarsma en Taetske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 augustus 1883. Pietje Jans trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 18 mei 1905 in Het Bildt met Pieter Hendriks Herrema, 28 jaar oud. Pieter Hendriks is geboren op donderdag 9 november 1876 in Berlikum (Menaldumadeel), zoon van Hendrik Jans Herrema en Dirkje Engberts Roorda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1876.

1.1.1.2.7.1.3.2 Pieter Jans Haarsma is geboren op zaterdag 4 december 1886 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan Jans Haarsma en Taetske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1886. Pieter Jans trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 mei 1910 in Het Bildt met Jeltje Sybrens Schat, 22 jaar oud. Jeltje Sybrens is geboren op woensdag 7 september 1887 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Sybren Schat en Renske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 september 1887.

1.1.1.2.7.1.3.3 Elske Jans Haarsma is geboren op zondag 18 maart 1888 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan Jans Haarsma en Taetske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1888. Elske Jans trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1912 in Het Bildt met Reimer Roelofs Andrae, 25 jaar oud. Reimer Roelofs is geboren op maandag 14 maart 1887 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Roelof Andrae en Klaasje van Sloten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1887.

1.1.1.2.7.1.3.4 Izaak Jans Haarsma is geboren op woensdag 22 september 1897 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Jan Jans Haarsma en Taetske Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1897. Izaak Jans trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Het Bildt met Martentje Dirks Reitsma, 22 jaar oud. Martentje Dirks is geboren op zondag 11 juli 1897 in Beetgum (Menaldumadeel), dochter van Dirk Reitsma en Bintje van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1897.

1.1.1.2.7.1.4.1 Isaac Johannes Smidt is geboren op vrijdag 2 maart 1894 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Johannes Douwes Smidt en Berber Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1894. Isaac Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 mei 1919 in Het Bildt met Adriaantje IJsbrands Boonstra, ongeveer 25 jaar oud. Adriaantje IJsbrands is geboren omstreeks 1894 in Sint Annaparochie (Het Bildt).

1.1.1.2.7.1.5.1 Izaak Doekes Tasma is geboren op zondag 30 april 1882 in Hijum (Leeuwarderadeel), zoon van Doeke Wopkes Tasma en Trijntje Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1882. Izaak Doekes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 1 april 1909 in Het Bildt met Tetje Ruurds Reitsma, 23 jaar oud. Tetje Ruurds is geboren op zondag 1 november 1885 in Irnsum (Rauwerderhem), dochter van Ruurd Jans Reitsma en Maria Jacobs de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1885.

1.1.1.2.7.1.5.2 Hinke Doekes Tasma is geboren op donderdag 7 januari 1886 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Doeke Wopkes Tasma en Trijntje Ysacs BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1886. Hinke Doekes trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 mei 1907 in Het Bildt met Klaas Annes van Dijk, 24 jaar oud. Klaas Annes is geboren op vrijdag 9 februari 1883 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Anne van Dijk en Trijntje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1883.

1.1.1.1.1.2.1.1.1 Frans BIJLSMA is geboren op zondag 10 juni 1900 in Kloosterveen (Assen), zoon van Klaas BIJLSMA en Aafje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1900. Frans is overleden op donderdag 14 september 1961 in Assen, 61 jaar oud. Frans trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 7 oktober 1932 in Smilde met Harmtje Regtop, 22 jaar oud. Harmtje is geboren op zondag 7 augustus 1910 in Smilde.

Kinderen van Frans en Harmtje: 1 Klaas BIJLSMA, geboren op donderdag 29 december 1932 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.
2 Jan BIJLSMA, geboren op vrijdag 24 oktober 1941 in Assen.
3 Albert BIJLSMA, geboren op zaterdag 13 oktober 1945 in Assen.
1.1.1.1.1.2.1.1.2 Eertje BIJLSMA is geboren op maandag 22 september 1902 in Kloosterveen (Assen), dochter van Klaas BIJLSMA en Aafje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1902. Eertje trouwde, 18 jaar oud, op maandag 16 mei 1921 in Assen met Bertus Hazeveld, 20 jaar oud. Bertus is geboren op donderdag 16 augustus 1900 in Bovensmilde (Smilde), zoon van Willem Gerrit Hazeveld en Grietje Baas. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1900. Bertus is overleden op donderdag 28 oktober 1948 in Assen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1948.
Notitie bij overlijden van Bertus: gehuwd

Kinderen van Eertje en Bertus: 1 Grietje Hazeveld, geboren op een onbekende dag in oktober 1923 in Assen. Grietje is overleden op dinsdag 5 februari 1924 in Assen, 4 maanden oud.
2 Klaasje Hazeveld, geboren op een onbekende dag in augustus 1928 in Assen. Klaasje is overleden op zondag 30 september 1928 in Assen, 1 maand oud.
3 Grietje Hazeveld, geboren op een onbekende dag in april 1930 in Assen. Grietje is overleden op dinsdag 8 juli 1930 in Assen, 3 maanden oud.
1.1.1.1.1.2.1.1.3 Harmke BIJLSMA is geboren op vrijdag 10 juli 1908 in Assen, dochter van Klaas BIJLSMA en Aafje de Vries. Harmke trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 16 februari 1927 in Assen met Wisse Suurd.

1.1.1.1.1.2.1.2.1 Vroukje BIJLSMA is geboren op vrijdag 28 oktober 1892 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1892. Vroukje is overleden op zaterdag 12 februari 1972 in Assen, 79 jaar oud. Vroukje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 september 1916 in Assen met Geert Langeloo, 21 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 15 december 1894 in Peelo (Assen), zoon van Roelof Jannes Langeloo en Hendrikje Wekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1894. Geert is overleden op donderdag 17 oktober 1940 in Assen, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1940.

Kinderen van Vroukje en Geert: 1 Hendrikje Roelfina (Hennie) Langeloo, geboren op donderdag 1 maart 1917 in Assen.
2 Jan Langeloo, geboren op zondag 17 maart 1918 in Assen.
3 Roelof Jannes Langeloo, geboren op zaterdag 13 september 1919 in Assen.
4 Kunje Langeloo, geboren op maandag 27 oktober 1924 in Assen.
5 Geert Langeloo, geboren op woensdag 9 november 1927 in Assen.
1.1.1.1.1.2.1.2.2 Jeen BIJLSMA is geboren op zondag 26 augustus 1894 in Kloosterveen (Assen), zoon van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1894. Jeen is overleden op vrijdag 28 november 1975 in Assen, 81 jaar oud. Jeen trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 mei 1917 in Assen met Harmtien (Harmpje) Wassen, 22 jaar oud. Harmtien is geboren op woensdag 16 mei 1894 in Yde (Vries), dochter van Leffert Wassen en Harmtien Barkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1894. Harmpje is overleden op dinsdag 7 april 1981 in Leeuwarden, 86 jaar oud.

Kinderen van Jeen en Harmpje: 1 Jan BIJLSMA, geboren op woensdag 31 oktober 1917 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.
2 Harm Leffert BIJLSMA, geboren op woensdag 26 mei 1920 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.
3 Kunje BIJLSMA, geboren op maandag 28 juli 1930 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.3.
1.1.1.1.1.2.1.2.3 Albert BIJLSMA is geboren op donderdag 26 maart 1896 in Kloosterveen (Assen), zoon van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1896. Albert is overleden op zaterdag 8 september 1962 in Heerlen, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: overlijdensjaar niet geheel zeker
Albert trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14 mei 1919 in Assen met Barbara Sterken, 22 jaar oud. Barbara is geboren op maandag 13 juli 1896 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Albert Sterken en Hendrikje (Henderkien) Doek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1896. Barbara is overleden op woensdag 30 december 1981 in Heerlen, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op zondag 4 januari 1981 te Heerlen, Crematorium.

Kinderen van Albert en Barbara: 1 Kunje BIJLSMA, geboren op donderdag 21 augustus 1919 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.1.
2 Albert BIJLSMA, geboren op maandag 30 januari 1922 in Assen. Albert is overleden op maandag 1 april 1946 in Kampong Ampo (Ned. Indië), 24 jaar oud. Hij is begraven op maandag 1 april 1946 te Semarang (Ned. Indië).
Notitie bij overlijden van Albert: Gesneuveld tijdens een gevecht vlakbij Semarang op Java
Albert bleef ongehuwd.
3 Henderkien (Hennie) BIJLSMA, geboren op zaterdag 22 oktober 1927 in Hoensbroek Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.2.
4 Jan BIJLSMA, geboren op vrijdag 16 augustus 1929 in Hoensbroek Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.
5 Barbara BIJLSMA, geboren op dinsdag 12 juni 1934 in Hoensbroek Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.4.
1.1.1.1.1.2.1.2.4 Willem BIJLSMA is geboren op zondag 5 februari 1899 in Kloosterveen (Assen), zoon van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1899. Willem is overleden op donderdag 21 april 1966 in Henderson (Nieuw Zeeland), 67 jaar oud. Hij is gecremeerd te Henderson (Nieuw Zeeland).
Notitie bij Willem: op 14 januari 1966 per boot aangekomen in Nieuw Zeeland om daar een half jaar vakantie te houden bij zijn zoon Jan en schoondochter Rie, maar helaas daar overleden
Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15 oktober 1921 in Vries met Grietje Oosting, 22 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 16 april 1899 in Donderen (Vries), dochter van Hendrik Oosting en Dina Trip. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1899. Grietje is overleden op maandag 11 april 1927 in Assen, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1927.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 maart 1928 in Assen met Aaltje Kloeze, 38 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 4 maart 1890 in Weerwille (Ruinerwold), dochter van Frens Hendriks Kloeze en Annigje van de Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1890. Aaltje is overleden op vrijdag 25 mei 1973 in Assen, 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 30 mei 1973 te Groningen, Crematorium.

Kinderen van Willem en Grietje: 1 Kunje (Kunnie) BIJLSMA, geboren op zaterdag 1 april 1922 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.
2 Dina BIJLSMA, geboren op woensdag 4 april 1923 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.
3 Jantje (Janny) BIJLSMA, geboren op dinsdag 20 mei 1924 in Assen.
4 Hendrik (Henk) BIJLSMA, geboren op donderdag 4 november 1926 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3. Kinderen van Willem en Aaltje: 1 Jan BIJLSMA, geboren op vrijdag 31 december 1926 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.
2 Frens BIJLSMA, geboren op zondag 4 mei 1930 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.
3 Jeen BIJLSMA, geboren op zaterdag 17 september 1932 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.6.
1.1.1.1.1.2.1.2.5 Klaas BIJLSMA is geboren op vrijdag 25 januari 1901 in Kloosterveen (Assen), zoon van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1901. Klaas is overleden op woensdag 6 november 1940 in Assen, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1940.
Notitie bij overlijden van Klaas: gehuwd
Klaas trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 7 juli 1920 in Assen met Wijbergje van Dalfsen, 18 jaar oud. Wijbergje is geboren op dinsdag 24 december 1901 in Assen, dochter van Cornelis (Kees) van Dalfzen en Antje Strating. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 december 1901.

Kinderen van Klaas en Wijbergje: 1 Kunje BIJLSMA, geboren op donderdag 27 januari 1921 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.
2 Cornelis (Cees) BIJLSMA, geboren op donderdag 8 november 1923 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.5.2.
3 Jan BIJLSMA, geboren op dinsdag 26 oktober 1926 in Hoensbroek.
4 Antje (Akkie) BIJLSMA, geboren op woensdag 18 september 1929 in Hoensbroek.
Notitie bij Akkie: Tweelingzus van Jeen
5 Jeen (Bul) BIJLSMA, geboren op woensdag 18 september 1929 in Hoensbroek.
Notitie bij Bul: Tweelingbroer van Antje

1.1.1.1.1.2.1.2.6 Hendrikje BIJLSMA is geboren op woensdag 30 april 1902 in Kloosterveen (Assen), dochter van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1902. Hendrikje is overleden op vrijdag 13 augustus 1971 in Assen, 69 jaar oud. Hendrikje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22 maart 1922 in Assen met Albert Fekkes, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 17 april 1944 in Assen. Albert is geboren op maandag 16 juli 1900 in Assen, zoon van Jacobus Fekkes en Margaretha Sligter. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1900. Albert is overleden op vrijdag 13 april 1984 in Assen, 83 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 4 oktober 1950 in Assen met Antinus Vos, 50 jaar oud. Antinus is geboren op zondag 1 april 1900 in Kloosterveen (Assen), zoon van Hendrik Vos en Hendrikje Dolfing. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1900.

Kinderen van Hendrikje en Albert: 1 Margaretha (Greta) Fekkes, geboren op zondag 24 september 1922 in Assen.
2 Kunje Fekkes, geboren op woensdag 14 januari 1925 in Assen.
3 Jacobus (Koos) Fekkes, geboren op vrijdag 19 oktober 1928 in Assen.

1.1.1.1.1.2.1.2.7 Kunje BIJLSMA is geboren op vrijdag 27 mei 1904 in Assen, dochter van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Kunje is overleden op een onbekende dag in april 1932 in Assen, 27 jaar oud.
Notitie bij Kunje: Kunje en Dirk en de beide kinderen niet terug te vinden via Genlias.
Info komt van mam Bikkel en Jannie Bijlsma.

Kunje trouwde, 17 jaar oud, op een onbekende dag in juni 1921 in Assen met Dirk van Dalfsen.
Notitie bij het huwelijk: Hebben in Hoensbroek, Limburg gewoond. Kunje is daar overleden. Antje is toen bij haar oom Klaas opgegroeid en Kees bij zijn grootouders van Dalfsen
Hij is een zoon van Cornelis (Kees) van Dalfzen en Antje Strating.

Kinderen van Kunje en Dirk: 1 Kees van Dalfsen.
2 Antje van Dalfsen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.7.1.
1.1.1.1.1.2.2.3.1 Antinus Vos is geboren op zondag 1 april 1900 in Kloosterveen (Assen), zoon van Hendrik Vos en Hendrikje Dolfing. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1900. Antinus trouwde, 50 jaar oud, op woensdag 4 oktober 1950 in Assen met Hendrikje BIJLSMA, 48 jaar oud. Hendrikje is geboren op woensdag 30 april 1902 in Kloosterveen (Assen), dochter van Jan BIJLSMA en Kunje Jeens Emmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1902. Hendrikje is overleden op vrijdag 13 augustus 1971 in Assen, 69 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.3.1.1 Trijntje Lautenbach is geboren op woensdag 1 juni 1892 in Dalerveen (Dalen), dochter van Wiebe Marcus Lautenbach en Iemkje BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1892. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 10 september 1912 in Emmen met Johan Bernhard Robben, 21 jaar oud. Johan Bernhard is geboren op dinsdag 23 december 1890 in Barger-Compascuüm (Emmen).

Kinderen van Trijntje en Johan Bernhard: 1 Maria Gezina Robben, geboren op dinsdag 22 juli 1913 in Barger-Compascuüm (Emmen).
2 Iemina Gezina Robben, geboren op zondag 27 september 1914 in Barger-Compascuüm (Emmen).
3 Bernhard Joseph Robben, geboren op zaterdag 3 maart 1917 in Barger-Compascuüm (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.1.2 Catharina de Vos is geboren op dinsdag 4 december 1900 in Erica (Emmen), dochter van Wobbe IJles de Vos en Iemkje BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1900. Catharina trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1919 in Emmen met Hendrik Wijnholds, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 5 april 1950 in Almelo (echtscheiding). Hendrik is geboren op zondag 8 april 1900 in Emmen.

Kinderen van Catharina en Hendrik: 1 Annechien Wijnholds, geboren op dinsdag 30 maart 1920 in Barger-Oosterveen (Emmen).
2 Iemkje Wijnholds, geboren op woensdag 11 januari 1922 in Barger-Oosterveen (Emmen).
3 Rudolf Wijnholds, geboren op zaterdag 10 november 1923 in Barger-Oosterveen (Emmen).
4 Klaas Wijnholds, geboren op zaterdag 9 januari 1926 in Barger-Oosterveen (Emmen).
5 Geertje Wijnholds, geboren op maandag 9 januari 1928 in Barger-Oosterveen (Emmen).
6 Trijntje Wijnholds, geboren op dinsdag 24 juni 1930 in Barger-Oosterveen (Emmen).
7 Hinke Wijnholds, geboren op zaterdag 6 augustus 1932 in Barger-Oosterveen (Emmen).
8 Anna Geertina Wijnholds, geboren op zaterdag 3 november 1934 in Barger-Oosterveen (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.2.1 Kornelia Kort is geboren op zaterdag 10 oktober 1896 in Nieuw Amsterdam (Emmen), dochter van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1896. Kornelia is overleden op vrijdag 28 april 1967 in Emmen, 70 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 2 mei 1967 te Klazienaveen (Emmen), algemene begraafplaats. Kornelia:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1916 in Emmen met Jan Bosma, 25 jaar oud. Jan is geboren op maandag 12 oktober 1891 in Erica (Emmen). Jan is overleden op vrijdag 26 april 1940 in Klazienaveen (Emmen), 48 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 30 april 1940 te Erica (Emmen).
(2) trouwde, 48 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1945 in Emmen met Reinder Geerts, 50 jaar oud. Reinder is geboren op zaterdag 16 maart 1895 in Odoornerveen (Odoorn). Reinder is overleden op dinsdag 28 februari 1967 in Winschoten, 71 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 4 maart 1967 te Klazienaveen (Emmen), algemene begraafplaats.

Kinderen van Kornelia en Jan: 1 Hilligje Bosma, geboren op zondag 24 augustus 1919 in Klazienaveen (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.1.1.
2 Hendrikje Bosma, geboren op dinsdag 29 maart 1921 in Klazienaveen (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.1.2.
3 Anne Bosma, geboren op donderdag 1 juni 1922 in Klazienaveen (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3.
4 Lammert Bosma, geboren op dinsdag 4 november 1924 in Klazienaveen (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.1.4.
5 Brugt Bosma, geboren op zondag 30 mei 1926 in Klazienaveen (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5.
6 Andries Bosma, geboren op vrijdag 5 februari 1932 in Klazienaveen (Emmen).
7 Geertien Bosma, geboren op vrijdag 26 oktober 1934 in Klazienaveen (Emmen).

1.1.1.1.1.2.3.2.2 Jan Kort is geboren op zondag 15 augustus 1897 in Nieuw Amsterdam (Emmen), zoon van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 augustus 1897. Jan is overleden op donderdag 25 december 1975 in Brunssum, 78 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 30 december 1975 te Brunssum. Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1923 in Emmen met Geertje Veenstra, 22 jaar oud. Geertje is geboren op zaterdag 8 september 1900 in Nieuw Amsterdam (Emmen). Geertje is overleden op vrijdag 22 mei 1987 in Brunssum, 86 jaar oud.

Kinderen van Jan en Geertje: 1 Hendrikje (Henny) Kort, geboren op vrijdag 11 april 1924 in Erica (Emmen).
2 Sake Atzes (Sjaak) Kort, geboren op zaterdag 4 februari 1928 in Brunssum.
3 Lammert Kort, geboren op dinsdag 19 februari 1929 in Brunssum.
4 Albert Jantienus Kort, geboren op donderdag 20 oktober 1932 in Brunssum.
1.1.1.1.1.2.3.2.3 Geertje Kort is geboren op maandag 8 april 1901 in Erica (Emmen), dochter van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1901. Geertje is overleden op maandag 31 augustus 1992 in Schoonebeek, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 3 september 1992 te Emmen, Crematorium. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 november 1927 in Emmen met Ties de Roo, 24 jaar oud. Ties is geboren op zondag 27 september 1903 in Klazienaveen (Emmen). Ties is overleden op maandag 26 augustus 1985 in Klazienaveen (Emmen), 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 30 augustus 1985 te Meppel, Crematorium.

Kinderen van Geertje en Ties: 1 Hendrik de Roo, geboren op woensdag 22 februari 1928 in Barger-Compascuüm (Emmen).
2 Lammert de Roo, geboren op zondag 8 september 1929 in Barger-Compascuüm (Emmen).
3 Katrinus (Kees) de Roo, geboren op maandag 16 mei 1932 in Barger-Compascuüm (Emmen).
4 Hendrik (Hennie) de Roo, geboren op zaterdag 18 november 1933 in Barger-Compascuüm (Emmen).
5 Harm de Roo, geboren op zondag 19 mei 1935 in Barger-Compascuüm (Emmen) Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.3.1.
6 Jan de Roo, geboren op maandag 18 juli 1938 in Barger-Compascuüm (Emmen).
7 Geertje de Roo, geboren op zondag 7 juli 1940 in Barger-Compascuüm (Emmen).
8 Dina de Roo, geboren op dinsdag 14 september 1943 in Klazienaveen (Emmen).
9 Cornelia (Lia) de Roo, geboren op maandag 16 juni 1947 in Klazienaveen (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.2.4 Arendje Kort is geboren op maandag 15 september 1902 in Erica (Emmen), dochter van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 september 1902. Arendje is overleden op donderdag 2 december 1993 in Schoonebeek, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 7 december 1993 te Emmen, Crematorium. Arendje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1926 in Emmen met Harm ten Caat, 22 jaar oud. Harm is geboren op dinsdag 12 januari 1904 in Westerbork. Harm is overleden op maandag 6 december 1993 in Schoonebeek, 89 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 10 december 1993 te Emmen, Crematorium.

Kinderen van Arendje en Harm: 1 Harm ten Caat, geboren op vrijdag 12 november 1926 in Klazienaveen (Emmen).
2 Lammert ten Caat, geboren op zondag 4 maart 1928 in Klazienaveen (Emmen).
3 Betje ten Caat, geboren op maandag 18 mei 1931 in Klazienaveen (Emmen). Betje is overleden op vrijdag 11 november 1932 in Klazienaveen (Emmen), 1 jaar oud.
4 Hendrikje (Henny) ten Caat, geboren op dinsdag 25 april 1933 in Klazienaveen (Emmen).
5 Bertus ten Caat, geboren op zaterdag 14 mei 1938 in Klazienaveen (Emmen).
6 Cornelia (Corry) ten Caat, geboren op dinsdag 30 april 1940 in Klazienaveen (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.2.5 Gesina Kort is geboren op zondag 4 juni 1905 in Erica (Emmen), dochter van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Gesina is overleden op donderdag 18 april 1996 in Emmen, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 22 april 1996 te Emmen, Crematorium. Gesina trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 maart 1929 in Emmen met Jannes Feijen, 22 jaar oud. Jannes is geboren op zaterdag 8 september 1906 in Nieuw Amsterdam (Emmen). Jannes is overleden op vrijdag 19 oktober 1956 in Nieuw Amsterdam (Emmen), 50 jaar oud.

Kinderen van Gesina en Jannes: 1 Jentje Feijen, geboren op dinsdag 25 juni 1929 in Erica (Emmen).
2 Lammert Feijen, geboren op maandag 8 september 1930 in Erica (Emmen).
3 Hendrikje (Henny) Feijen, geboren op maandag 25 januari 1932 in Erica (Emmen). Henny is overleden op woensdag 9 februari 1938 in Nieuw Amsterdam (Emmen), 6 jaar oud.
4 Hendrikje (Henny) Feijen, geboren op zondag 17 juli 1938 in Nieuw Amsterdam (Emmen).
5 Aaltje Feijen, geboren op zondag 4 februari 1940 in Nieuw Amsterdam (Emmen). Aaltje is overleden op zondag 7 juli 1940 in Nieuw Amsterdam (Emmen), 5 maanden oud.
6 Aaldert Feijen, geboren op zondag 6 juli 1941 in Nieuw Amsterdam (Emmen).
7 Jannes Feijen, geboren op vrijdag 4 juli 1947 in Nieuw Amsterdam (Emmen).
8 Jan Feijen, geboren op vrijdag 14 januari 1949 in Nieuw Amsterdam (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.2.6 Hendrikje Kort is geboren op vrijdag 17 januari 1908 in Erica (Emmen), dochter van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Hendrikje is overleden op woensdag 7 april 1993 in Emmen, 85 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 10 april 1993 te Erica (Emmen). Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1932 in Emmen met Johannes Zwaantinus (Tinus) Schlüter, 22 jaar oud. Johannes Zwaantinus is geboren op donderdag 27 januari 1910 in Schoonebeek, zoon van Johannes Schlüter en Zwaantje Schreur. Tinus is overleden op zondag 22 december 1968 in Emmen, 58 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 27 december 1968 te Erica (Emmen).

Kinderen van Hendrikje en Tinus: 1 Johannes Schlüter, geboren op donderdag 28 mei 1936 in Emmen.
2 NN Schlüter, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 17 augustus 1947 in Erica (Emmen). Hij is begraven op woensdag 20 augustus 1947 te Erica (Emmen).
3 Lammert Schlüter, geboren op dinsdag 31 januari 1950 in Erica (Emmen). Lammert is overleden op vrijdag 3 februari 1950 in Erica (Emmen), 3 dagen oud. Hij is begraven op maandag 6 februari 1950 te Erica (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.2.7 Maaike Kort is geboren op maandag 28 november 1910 in Erica (Emmen), dochter van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Maaike is overleden op dinsdag 7 januari 1997 in Enschede, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 13 januari 1997 te Usselo, Crematorium. Maaike trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 maart 1934 in Emmen met Albert Schokker, 23 jaar oud. Albert is geboren op woensdag 3 augustus 1910 in Nieuw Amsterdam (Emmen), zoon van Hendrik Schokker en Antje Proem. Albert is overleden op vrijdag 15 april 1977 in Enschede, 66 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 19 april 1977 te Usselo, Crematorium.

Kinderen van Maaike en Albert: 1 Aukje Schokker, geboren op dinsdag 7 augustus 1934 in Erica (Emmen).
2 Lammert Schokker, geboren op maandag 18 mei 1936 in Erica (Emmen). Lammert is overleden op maandag 17 augustus 1992 in Enschede, 56 jaar oud. Hij is gecremeerd te Usselo.
3 Hendrikje Schokker, geboren op zondag 21 december 1947 in Hoogeveen.
4 Marijke Albertha (Marijke) Schokker, geboren op zaterdag 4 januari 1958 in Enschede. Marijke is overleden op zondag 27 november 1960 in Enschede, 2 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 1 december 1960 te Enschede.
1.1.1.1.1.2.3.2.8 Albert Kort is geboren op zaterdag 7 juni 1913 in Erica (Emmen), zoon van Lammert Arends Kort en Hendrikje BIJLSMA. Albert is overleden op zondag 16 juni 1985 in Bargeroosterveld (Emmen), 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 19 juni 1985 te Assen, Crematorium. Albert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 september 1939 in Emmen met Harmina van Ginkel, 18 jaar oud. Harmina is geboren op vrijdag 22 oktober 1920 in Nieuw Amsterdam (Emmen). Harmina is overleden op woensdag 28 juni 1995 in Bargeroosterveld (Emmen), 74 jaar oud. Zij is begraven op maandag 3 juli 1995 te Emmen, Crematorium.

Kinderen van Albert en Harmina: 1 Hendrikje Harmina Jantina (Henny) Kort, geboren op donderdag 18 april 1940 in Erica (Emmen).
2 Harmina Jantina Hendrikje (Mientje) Kort, geboren op dinsdag 3 november 1942 in Erica (Emmen). Mientje is overleden omstreeks 1985 in Emmer-Compascuüm (Emmen), ongeveer 43 jaar oud.
3 Lammert Kort, geboren op maandag 5 maart 1945 in Nieuw Dordrecht (Emmen).
4 Pieter Kort, geboren op donderdag 10 april 1947 in Nieuw Dordrecht (Emmen).
5 Albert Kort, geboren op zaterdag 23 maart 1963 in Nieuw Dordrecht (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.3.1 Jan BIJLSMA is geboren op zondag 4 maart 1906 in Barger-Oosterveen (Emmen), zoon van Albert BIJLSMA en Antje Wisman. Jan is overleden op zaterdag 25 oktober 1969 in Almelo, 63 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1930 in Almelo met Elisabeth Trzcenskij, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op vrijdag 22 november 1901 in Farienen (D).

Kinderen van Jan en Elisabeth: 1 Antje BIJLSMA, geboren op zaterdag 17 januari 1931 in Almelo Volgt 1.1.1.1.1.2.3.3.1.1.
2 Jan BIJLSMA, geboren op maandag 9 september 1935 in Almelo.
Notitie bij Jan: in januari 1959 vertrokken naar Australië

1.1.1.1.1.2.3.3.2 Tjiske BIJLSMA is geboren op donderdag 19 september 1907 in Barger-Oosterveen (Emmen), dochter van Albert BIJLSMA en Antje Wisman. Tjiske is overleden op woensdag 28 januari 1998 in Almelo, 90 jaar oud. Tjiske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 3 september 1932 in Almelo met Johannes Ruiter, 25 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 8 maart 1907 in Hoogezand. Johannes is overleden op dinsdag 6 september 1988 in Almelo, 81 jaar oud.

Kinderen van Tjiske en Johannes: 1 Margaretha Elisabetha Ruiter, geboren op donderdag 23 maart 1933 in Almelo.
2 Jan Ruiter, geboren op vrijdag 15 oktober 1948 in Almelo.
1.1.1.1.1.4.4.1.1 Gerritje BIJLSMA is geboren omstreeks 1895 in Barneveld, dochter van Jelle Sjoukes BIJLSMA en Aartje van den Broek.
Notitie bij Gerritje: erkend bij huwelijk ouders
Gerritje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 29 april 1921 in Barneveld met Hermanus Frederik Kelderman, ongeveer 30 jaar oud. Hermanus Frederik is geboren omstreeks 1891 in Arnhem, zoon van Rudolf Abraham Kelderman en Maria Gerritdina Klumpert.

1.1.1.2.2.1.1.1.1 Johannes Gerbens BIJLSMA is geboren op vrijdag 17 juni 1898 in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Gerben Kornelis BIJLSMA en Grietje Johannes Brolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1898. Johannes Gerbens trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 11 mei 1921 in Leeuwarderadeel met Dirkje Martens Hoogstra, 22 jaar oud. Dirkje Martens is geboren op maandag 26 december 1898 in Veenwouden (Dantumadeel), dochter van Marten Hendriks Hoogstra en Minke Aukes Nicolai. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1898.

1.1.1.2.2.1.2.1.1 Doeke Arjens BIJLSMA is geboren op vrijdag 18 augustus 1893 in Lekkum (Leeuwarderadeel), zoon van Arjen Doekes BIJLSMA en Wytske Jans van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1893. Doeke Arjens is overleden op zaterdag 21 maart 1959 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Doeke Arjens trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15 juni 1921 in Leeuwarden met Geertruida Ringenerus (Truke) Berndes, 26 jaar oud. Geertruida Ringenerus is geboren op maandag 27 mei 1895 in Leeuwarden, dochter van Ringenerus Petrus Berndes en Fransina Rinia. Truke is overleden op zaterdag 1 april 1967 in Leeuwarden, 71 jaar oud.

Kind van Doeke Arjens en Truke: 1 Wytske Doekes (Wieke) BIJLSMA, geboren op zondag 2 september 1923 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.2.2.1.2.1.1.1.
1.1.1.2.2.1.2.2.1 Gelske Gerbens BIJLSMA is geboren op maandag 30 maart 1896 in Het Bildt, dochter van Gerben Doekes BIJLSMA en Baukje Klazes van Tuinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1896. Gelske Gerbens:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 mei 1920 in Leeuwarderadeel met Eeltje Jans Berghuis, 32 jaar oud. Eeltje Jans is geboren op woensdag 7 maart 1888 in Oudkerk (Tietjerksteradeel), zoon van Jan Eeltjes Berghuis en Gerritje Berends Wedzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1888. Eeltje Jans is overleden op maandag 6 oktober 1924 in Birdaard (Dantumadeel), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 oktober 1924.
Notitie bij overlijden van Eeltje Jans: verdronken tijdens de redding van zijn zoontje

(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 17 april 1930 met Reinder Roelofs de Jong, 36 jaar oud. Reinder Roelofs is geboren op zaterdag 10 juni 1893 in Warga (Idaarderadeel), zoon van Roelof Reinders de Jong en Geertje Gerrits de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1893. Reinder Roelofs is overleden op woensdag 11 februari 1976 in Noordbergum, 82 jaar oud.

Kind van Gelske Gerbens en Eeltje Jans: 1 Jan Berghuis, geboren omstreeks 1921.
Notitie bij Jan: woont eind 2005 in Wartena, bron Baukje Tamminga
Kind van Gelske Gerbens en Reinder Roelofs: 1 Roelof de Jong, geboren op woensdag 14 oktober 1931 in Warga (Idaarderadeel). Roelof is overleden op zondag 21 april 1985 in Grouw (Idaarderadeel), 53 jaar oud.
1.1.1.2.2.1.2.2.2 Doeke Gerbens BIJLSMA is geboren op zaterdag 10 september 1898 in Het Bildt, zoon van Gerben Doekes BIJLSMA en Baukje Klazes van Tuinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1898. Doeke Gerbens is overleden op donderdag 2 april 1953 in Malta, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Doeke Gerbens: overleden bij een ongeluk op zee
Doeke Gerbens trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 2 mei 1928 in Leeuwarden met Lysbert Kooistra, 24 jaar oud. Lysbert is geboren op zaterdag 23 april 1904 in Leeuwarden.

Kinderen van Doeke Gerbens en Lysbert: 1 Akke BIJLSMA, geboren op zaterdag 10 mei 1930 in Amsterdam.
2 Baukje BIJLSMA, geboren op vrijdag 19 januari 1934 in Amsterdam.
1.1.1.2.2.1.2.2.3 Arjen Gerbens BIJLSMA is geboren op zaterdag 26 januari 1901 in Het Bildt, zoon van Gerben Doekes BIJLSMA en Baukje Klazes van Tuinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1901. Arjen Gerbens trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 december 1926 in Huizum (Leeuwarderadeel) met Wietske Span, 21 jaar oud. Wietske is geboren op dinsdag 28 maart 1905.

Kinderen van Arjen Gerbens en Wietske: 1 Anneke BIJLSMA, geboren op dinsdag 1 januari 1929 in Lekkum (Leeuwarderadeel).
2 Gerben BIJLSMA, geboren op maandag 5 juli 1937 in Lekkum (Leeuwarderadeel). Gerben is overleden op zaterdag 4 december 1982 in Leeuwarden, 45 jaar oud. Gerben bleef ongehuwd.
1.1.1.2.2.1.2.2.4 Dieuwke Gerbens BIJLSMA is geboren op donderdag 10 februari 1910 in Snakkeburen, dochter van Gerben Doekes BIJLSMA en Baukje Klazes van Tuinen. Dieuwke Gerbens is overleden op dinsdag 26 december 1995, 85 jaar oud. Zij is begraven te Sneek, Algemene begraafplaats. Dieuwke Gerbens:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1930 in Huizum (Leeuwarderadeel) met Pieter Damstra, 23 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 19 juni 1907 in Stiens (Leeuwarderadeel).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op maandag 29 september 1941 in Sneek met Meinte Tamminga, 36 jaar oud. Meinte is geboren op zondag 17 september 1905 in Deersum (Rauwerderhem). Meinte is overleden op zondag 23 augustus 1981, 75 jaar oud. Hij is begraven te Sneek, Algemene begraafplaats.

Kind van Dieuwke Gerbens en Pieter: 1 Jeltje Damstra, geboren op zondag 3 mei 1931 in Snakkeburen.
Notitie bij de geboorte van Jeltje: Is door de scheiding van haar ouders bij haar grootouders (Bijlsma) grootgebracht
Kinderen van Dieuwke Gerbens en Meinte: 1 Jacob BIJLSMA, geboren op zondag 6 april 1941 in Sneek Volgt 1.1.1.2.2.1.2.2.4.1.
2 Baukje Tamminga, geboren op woensdag 28 oktober 1942.
3 Gerben Tamminga, geboren op dinsdag 3 oktober 1944.
4 Johanna Tamminga, geboren op donderdag 20 juni 1946.
5 Doeke Tamminga, geboren op donderdag 26 februari 1948.
6 Hessel Tamminga, geboren op woensdag 5 oktober 1949.
1.1.1.2.2.2.1.1.1 Doeke Jans Boersma is geboren op woensdag 15 februari 1882 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jan Teunis Boersma en Trijntje Doekes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1882. Doeke Jans trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1906 in Het Bildt met Ietje Gerbens Plat, 23 jaar oud. Ietje Gerbens is geboren op donderdag 18 mei 1882 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Gerben Jans Plat en Trijntje Ydes Andringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1882.

1.1.1.2.2.2.1.2.1 Anne Klazes BIJLSMA is geboren op woensdag 22 januari 1890 in Het Bildt, zoon van Klaas Doekes BIJLSMA en Aafje Annes Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1890. Anne Klazes trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 15 april 1920 in Beemster met Wilhelmina Middelburg, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1893 in Beemster, dochter van Rijndert Middelburg en Grietje Langeberg.

1.1.1.2.2.2.1.2.2 Trijntje Klazes BIJLSMA is geboren op zaterdag 4 mei 1895 in Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Klaas Doekes BIJLSMA en Aafje Annes Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1895. Trijntje Klazes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 21 april 1921 in Het Bildt met Auke Jans Halma, 28 jaar oud. Auke Jans is geboren op maandag 17 oktober 1892 in Beetgum (Menaldumadeel), zoon van Jan Halma en Hendrikje Damsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1892.

1.1.1.2.2.2.1.3.1 Trijntje Sjoerds Kuik is geboren op zaterdag 4 mei 1889 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Sjoerd Kornelis Kuik en Dirkje Doekes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1889. Trijntje Sjoerds trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Het Bildt met Keimpe Jacobs Halma, 29 jaar oud. Keimpe Jacobs is geboren op woensdag 7 september 1887 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Jacob Halma en Baukje Koehoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1887.

1.1.1.2.2.2.1.5.1 Jacob Sybes Koelmans is geboren op donderdag 28 juni 1894 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Sybe Jacobs Koelmans en Jantje Doekes BIJLSMA. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1894. Jacob Sybes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 mei 1920 in Het Bildt met Baukje Jans Wijnsma, 24 jaar oud. Baukje Jans is geboren op donderdag 27 februari 1896 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Jan Wijnsma en Grietje van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1896.

1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Klaas BIJLSMA is geboren op donderdag 29 december 1932 in Assen, zoon van Frans BIJLSMA en Harmtje Regtop. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1959 in Aduard (Gr) met JJJ Kuipers.
1.1.1.1.1.2.1.2.2.1 Jan BIJLSMA is geboren op woensdag 31 oktober 1917 in Assen, zoon van Jeen BIJLSMA en Harmtien (Harmpje) Wassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1917. Jan is overleden op zaterdag 18 december 1999 in Assen, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 22 december 1999 te Assen. Jan trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 8 november 1939 in Assen met Klaasje Abbingh, 19 jaar oud. Klaasje is geboren op zaterdag 17 april 1920 in Vries, dochter van Willem Abbingh en Egbertje Martens. Klaasje is overleden op maandag 15 mei 2000 in Assen, 80 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 18 mei 2000 te Assen, Crematorium.

Kinderen van Jan en Klaasje: 1 Jeen BIJLSMA, geboren op zondag 30 maart 1941 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.
2 Egberdina Harmtina (Elly) BIJLSMA, geboren op woensdag 29 september 1943 in Assen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.2.
3 Harmtina Egbertina BIJLSMA, geboren op zondag 11 maart 1951 in Assen.
1.1.1.1.1.2.1.2.2.2 Harm Leffert BIJLSMA is geboren op woensdag 26 mei 1920 in Assen, zoon van Jeen BIJLSMA en Harmtien (Harmpje) Wassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1920. Harm Leffert is overleden op maandag 16 augustus 2004 in ´s Gravenhage, 84 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 20 augustus 2004 te ´s Gravenhage.
Notitie bij overlijden van Harm Leffert: De as van Gesina Berendina en Harm Leffert is op 5 mei 2005 uitgestrooid op het Grevelingenmeer in Zeeland
Harm Leffert trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 7 februari 1946 in Assen met Gesina Berendina Raad, 22 jaar oud. Gesina Berendina is geboren op woensdag 9 januari 1924 in Assen, dochter van Berend Jans Raad en Geesje Otten. Gesina Berendina is overleden op zaterdag 22 januari 2005 in ´s Gravenhage, 81 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 27 januari 2005 te ´s Gravenhage.
Notitie bij overlijden van Gesina Berendina: De as van Gesina Berendina en Harm Leffert is op 5 mei 2005 uitgestrooid op het Grevelingenmeer in Zeeland

Kinderen van Harm Leffert en Gesina Berendina: 1 Jeen Herman BIJLSMA, geboren op woensdag 7 augustus 1946 in Assen. Jeen Herman is overleden op zondag 1 september 1946 in Assen, 25 dagen oud.
2 Geesje BIJLSMA, geboren op vrijdag 19 november 1948 in ´s Gravenhage. Geesje is overleden op donderdag 25 november 1948 in ´s Gravenhage, 6 dagen oud.
3 Marian BIJLSMA, geboren op donderdag 4 december 1952 in ´s Gravenhage Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.1.
4 NN BIJLSMA, geboren op woensdag 3 juni 1959 in ´s Gravenhage. NN is overleden op donderdag 4 juni 1959 in ´s Gravenhage, 1 dag oud.
1.1.1.1.1.2.1.2.2.3 Kunje BIJLSMA is geboren op maandag 28 juli 1930 in Assen, dochter van Jeen BIJLSMA en Harmtien (Harmpje) Wassen. Kunje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 28 december 1950 in Assen met Hendrikus Lok, 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op donderdag 8 juli 1926 in Smilde. Hendrikus is overleden op donderdag 9 oktober 1997 in Roden, 71 jaar oud.

Kinderen van Kunje en Hendrikus: 1 Harmtien Lok, geboren op zondag 5 juli 1953 in Leeuwarden.
2 Jantien Lok, geboren op donderdag 14 april 1960 in Leeuwarden.
1.1.1.1.1.2.1.2.3.1 Kunje BIJLSMA is geboren op donderdag 21 augustus 1919 in Assen, dochter van Albert BIJLSMA en Barbara Sterken. Kunje is overleden omstreeks 2000, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Kunje: Geëmigreerd naar Australië (was gehuwd), daar weduwe geworden en opnieuw gehuwd met een Amerikaan
Kunje:
(1) trouwde met Tinus Seerden. Tinus is overleden in 1968 in Australie.
Notitie bij overlijden van Tinus: verdronken

(2) trouwde met Stapleton. Hij is geboren in Australie.

Kinderen van Kunje en Tinus: 1 Maria Seerden.
2 Martin Seerden.

1.1.1.1.1.2.1.2.3.2 Henderkien (Hennie) BIJLSMA is geboren op zaterdag 22 oktober 1927 in Hoensbroek, dochter van Albert BIJLSMA en Barbara Sterken. Hennie trouwde met Ernst Keuck.

Kinderen van Hennie en Ernst: 1 Hans Keuck.
2 Wilma Keuck.
3 Ed Keuck.
1.1.1.1.1.2.1.2.3.3 Jan BIJLSMA is geboren op vrijdag 16 augustus 1929 in Hoensbroek, zoon van Albert BIJLSMA en Barbara Sterken. Jan is overleden op vrijdag 1 september 1978 in Hoensbroek, 49 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 14 juni 1957 in Amstenrade (L) met Wilma Sijstermans, 24 jaar oud. Wilma is geboren op zondag 25 december 1932. Wilma is overleden op zondag 27 juli 1975, 42 jaar oud.

Kinderen van Jan en Wilma: 1 Bert BIJLSMA, geboren op maandag 7 april 1958 Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.1.
2 Nicole BIJLSMA, geboren op donderdag 6 april 1961 Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.2.
3 Ard-Jan BIJLSMA, geboren op vrijdag 16 februari 1968 Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.3.
4 Babette BIJLSMA, geboren op zondag 28 maart 1971 Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.4.
1.1.1.1.1.2.1.2.3.4 Barbara BIJLSMA is geboren op dinsdag 12 juni 1934 in Hoensbroek, dochter van Albert BIJLSMA en Barbara Sterken. Barbara is overleden op dinsdag 25 juni 2002 in Heerlen, 68 jaar oud. Barbara trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 24 maart 1955 in Heerlen met Freddy Robberecht, 22 jaar oud. Freddy is geboren op woensdag 15 juni 1932 in Kerkrade.
Notitie bij Freddy: 045-5723472 Heerlen, met hem gebeld op 10 januari 2004, gaat met zijn schoonzus Henderkien praten over gegevens

Kinderen van Barbara en Freddy: 1 Leonore Robberecht, geboren op woensdag 4 januari 1956 in Heerlen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.
2 Bart Robberecht, geboren op donderdag 2 mei 1968 in Heerlen.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.1 Kunje (Kunnie) BIJLSMA is geboren op zaterdag 1 april 1922 in Assen, dochter van Willem BIJLSMA en Grietje Oosting. Kunnie is overleden op zondag 5 juni 2005 om 21:50 in Zaandam, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 2005. Zij is gecremeerd op donderdag 9 juni 2005 te Zaandam, Crematorium Zaanstad.
Notitie bij Kunnie: op 31 october 1939 vertrokken naar Amsterdam om daar in betrekking te gaan "voor dag en nacht"
Kunnie trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 10 december 1941 in Zaandam met Gerrit Andreas Johannes (Gerrit) BIKKEL, 28 jaar oud, nadat zij op dinsdag 25 november 1941 in Zaandam in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit Andreas Johannes is geboren op vrijdag 24 januari 1913 in Walsum (D), zoon van Johannes Martinus (Hannes) BIKKEL en Johanna Geertruida (Hanneke) Jacobsen. Gerrit is overleden op zaterdag 1 maart 1997 om 17:30 in Zaandam, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1997. Hij is gecremeerd op woensdag 5 maart 1997 te Zaandam, Crematorium Zaanstad.

Kinderen van Kunnie en Gerrit: 1 Johannes Martinus (Martin) BIKKEL, geboren op maandag 11 mei 1942 in Zaandam Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.
2 Willem (Wim) BIKKEL, geboren op zondag 13 augustus 1944 in Zaandam Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2.
3 Johanna Geertruida (Hannie) BIKKEL, geboren op zaterdag 4 oktober 1952 in Zaandam Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.3.
4 Jacob (Jaap) BIKKEL, geboren op maandag 21 maart 1955 in Zaandam.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.2 Dina BIJLSMA is geboren op woensdag 4 april 1923 in Assen, dochter van Willem BIJLSMA en Grietje Oosting.
Notitie bij de geboorte van Dina: kreeg later, waarschijnlijk toen ze RK gedoopt werd, de namen Everdina Maria
Dina is overleden op dinsdag 28 oktober 1986 in Assendelft, 63 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 31 oktober 1986 te Krommenie, Alg. begraafplaats, Blok. Dina trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1952 met Johannes Hendrikus (Jan) Palmboom, ongeveer 33 jaar oud. Johannes Hendrikus is geboren op woensdag 17 december 1919. Jan is overleden op donderdag 11 juli 1985 in Assendelft, 65 jaar oud. Hij is begraven te Krommenie, Alg. begraafplaats, Blok.

Kinderen van Dina en Jan: 1 Jan M Palmboom, geboren op woensdag 10 december 1952 in Assendelft Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.1.
2 Willem M Palmboom, geboren op zondag 28 februari 1954 in Assendelft Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.2.
3 Catharina Maria (Tineke) Palmboom, geboren op maandag 10 januari 1955 in Assendelft Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3.
4 Maria (Ria) Palmboom, geboren op woensdag 8 oktober 1958 in Assendelft Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.4.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.3 Hendrik (Henk) BIJLSMA is geboren op donderdag 4 november 1926 in Assen, zoon van Willem BIJLSMA en Grietje Oosting. Henk is overleden op vrijdag 16 november 1990 in Heerenveen, 64 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 20 november 1990 te Heerenveen, Crematorium.
Notitie bij Henk: op 28 juni 1948 vertrokken naar Ooststellingwerf
Henk trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 mei 1955 in Heerenveen met Piertje Hoen, 37 jaar oud. Piertje is geboren op zondag 16 september 1917 in Opsterland.
Notitie bij Piertje: Tineke en Willem zijn bij het huwelijk door Henk Bijlsma door hem erkend

Kinderen van Henk en Piertje: 1 Catharina Joukje (Tineke) BIJLSMA, geboren op donderdag 18 oktober 1951 in Heerenveen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.1.
2 Willem BIJLSMA, geboren op vrijdag 3 juli 1953 in Heerenveen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.2.
3 Eduard (Eef) BIJLSMA, geboren op zaterdag 13 augustus 1955 in Heerenveen.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.4 Jan BIJLSMA is geboren op vrijdag 31 december 1926 in Amsterdam, zoon van Willem BIJLSMA en Aaltje Kloeze.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan is een kind van Aaltje Kloeze, voordat zij huwde met Willem Bijlsma. Zijn vader was overleden voor de geboorte van Jan. Hij heeft in 1939 de naam Bijlsma gekregen bij Koninklijk Besluit van 7 september 1939, nr. 37
Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 8 september 1949 in Tegelen met Maria Cornelia Theresia (Rie) Gruiters, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 8 mei 1951 in Tegelen, Heilig Hartkerk. Maria Cornelia Theresia is geboren op zondag 17 oktober 1926 in ´s Gravenhage, dochter van Johannes Marinus Gruiters en Johanna Catharina Langeraar.

Kinderen van Jan en Rie: 1 Johanna Catharina (Joan) BIJLSMA, geboren op maandag 4 februari 1952 in Tegelen.
2 Alice Maria Catharina (Marina) BIJLSMA, geboren op vrijdag 29 mei 1953 in Tegelen Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1.
3 Mark John BIJLSMA, geboren op zondag 9 juni 1957 in Perth (Australie). Mark John is overleden op zondag 9 juni 1957 in Perth (Australie), 0 dagen oud.
Notitie bij Mark John: 18 uur na de geboorte overleden
4 Elisabeth Geraldine Joan (Betty-Ann) BIJLSMA, geboren op dinsdag 25 augustus 1959 in Auckland (NZ) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.2.
5 Marguerita Theresia Maria (Margriet) BIJLSMA, geboren op woensdag 7 november 1962 in Auckland (NZ) Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.3.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.5 Frens BIJLSMA is geboren op zondag 4 mei 1930 in Assen, zoon van Willem BIJLSMA en Aaltje Kloeze. Frens is overleden op zondag 5 september 2004 in Zeijen (Vries), 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 8 september 2004 te Assen. Frens trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 11 augustus 1959 met Ursula G (Uschi) Zuidema, ongeveer 17 jaar oud. Ursula G is geboren omstreeks 1942.

Kinderen van Frens en Uschi: 1 Alice BIJLSMA Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.1.
2 Gerda BIJLSMA Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.2.
3 Willem BIJLSMA Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.6 Jeen BIJLSMA is geboren op zaterdag 17 september 1932 in Assen, zoon van Willem BIJLSMA en Aaltje Kloeze. Jeen:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 14 juni 1960 met J.R. (Roelie) de Vries, ongeveer 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (echtscheiding). J.R. is geboren omstreeks 1942.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op vrijdag 21 september 1979 in Koog aan de Zaan met Ineke Busser, 38 jaar oud. Ineke is geboren op zaterdag 8 februari 1941, dochter van Anton Busser. Ineke is overleden op donderdag 9 mei 2002 in Zaandam, 61 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 14 mei 2002 te Zaandam, Algemene begraafplaats.

Kinderen van Jeen en Roelie: 1 Edy BIJLSMA.
2 Leida BIJLSMA.

1.1.1.1.1.2.1.2.5.1 Kunje BIJLSMA is geboren op donderdag 27 januari 1921 in Assen, dochter van Klaas BIJLSMA en Wijbergje van Dalfsen. Kunje trouwde met Jan de Vries. Jan is overleden.

1.1.1.1.1.2.1.2.5.2 Cornelis (Cees) BIJLSMA is geboren op donderdag 8 november 1923 in Assen, zoon van Klaas BIJLSMA en Wijbergje van Dalfsen. Cees trouwde met Addy.

1.1.1.1.1.2.1.2.7.1 Antje van Dalfsen, dochter van Dirk van Dalfsen en Kunje BIJLSMA. Antje trouwde met Willem Hazeveld.

1.1.1.1.1.2.3.2.1.1 Hilligje Bosma is geboren op zondag 24 augustus 1919 in Klazienaveen (Emmen), dochter van Jan Bosma en Kornelia Kort. Hilligje is overleden op zondag 28 april 1985 in Erica (Emmen), 65 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 30 april 1940 te Erica (Emmen). Hilligje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 15 maart 1943 in Schoonebeek met Rudolf Wessels. Rudolf is geboren in Schoonebeek.

1.1.1.1.1.2.3.2.1.2 Hendrikje Bosma is geboren op dinsdag 29 maart 1921 in Klazienaveen (Emmen), dochter van Jan Bosma en Kornelia Kort. Hendrikje is overleden op vrijdag 19 juni 1998 in Klazienaveen (Emmen), 77 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 24 juni 1998 te Klazienaveen (Emmen), algemene begraafplaats. Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1945 in Emmen met Jan Posthuma, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 10 december 1921 in Emmen. Jan is overleden op dinsdag 11 april 1995 in Emmen, 73 jaar oud. Hij is begraven te Klazienaveen (Emmen), algemene begraafplaats.

1.1.1.1.1.2.3.2.1.3 Anne Bosma is geboren op donderdag 1 juni 1922 in Klazienaveen (Emmen), zoon van Jan Bosma en Kornelia Kort. Anne is overleden op zaterdag 13 februari 1993 in Emmen, 70 jaar oud. Anne trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10 juni 1950 in Emmen met Pietertje Hindriks, 21 jaar oud. Pietertje is geboren op vrijdag 20 juli 1928 in Emmen.

Kinderen van Anne en Pietertje: 1 Jan Bosma, geboren op dinsdag 12 december 1950 in Emmen.
2 Harminus Bosma, geboren op dinsdag 16 september 1952 in Emmen.
3 Kornelia Bosma, geboren op donderdag 16 juni 1955 in Emmen.
4 Trijntje Bosma, geboren op zondag 4 mei 1958 in Emmen.
5 Pietertje Bosma, geboren op woensdag 18 maart 1964 in Odoorn.
6 Anne Bosma, geboren op zaterdag 17 juni 1967 in Emmen.
1.1.1.1.1.2.3.2.1.4 Lammert Bosma is geboren op dinsdag 4 november 1924 in Klazienaveen (Emmen), zoon van Jan Bosma en Kornelia Kort. Lammert is overleden op maandag 3 maart 1980 in Groningen, 55 jaar oud. Lammert trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 30 augustus 1955 in Emmen met Albertje Ottens, 27 jaar oud. Albertje is geboren op maandag 30 juli 1928 in Emmen.

Kinderen van Lammert en Albertje: 1 Kornelia Bosma, geboren op zaterdag 1 juni 1957 in Emmen.
2 Geert Bosma, geboren op dinsdag 29 december 1959 in Emmen.
1.1.1.1.1.2.3.2.1.5 Brugt Bosma is geboren op zondag 30 mei 1926 in Klazienaveen (Emmen), zoon van Jan Bosma en Kornelia Kort. Brugt is overleden op donderdag 9 september 1993 in Schoonebeek, 67 jaar oud. Brugt trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1949 in Emmen met Zwaantien Kreeft, 20 jaar oud. Zwaantien is geboren op dinsdag 10 juli 1928 in Emmen. Zwaantien is overleden op maandag 26 november 1979 in Emmen, 51 jaar oud.

Kinderen van Brugt en Zwaantien: 1 Kornelia Lammechien Bosma, geboren op woensdag 7 december 1949 in Klazienaveen (Emmen).
2 Lammegien Bosma, geboren op donderdag 5 april 1951 in Klazienaveen (Emmen).
3 Zwaantien Bosma, geboren op dinsdag 30 september 1952 in Klazienaveen (Emmen).
4 Adriana Johanna Anja Bosma, geboren op vrijdag 1 juli 1955 in Klazienaveen (Emmen).
5 Jannie Bosma, geboren op dinsdag 1 oktober 1957 in Klazienaveen (Emmen).
1.1.1.1.1.2.3.2.3.1 Harm de Roo is geboren op zondag 19 mei 1935 in Barger-Compascuüm (Emmen), zoon van Ties de Roo en Geertje Kort. Harm trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 8 juli 1960 in Emmen met Hendrika Luchies, ongeveer 21 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1939 in Schoonebeek.

1.1.1.1.1.2.3.3.1.1 Antje BIJLSMA is geboren op zaterdag 17 januari 1931 in Almelo, dochter van Jan BIJLSMA en Elisabeth Trzcenskij. Antje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 25 november 1960 met JJM Palmen.

1.1.1.2.2.1.2.1.1.1 Wytske Doekes (Wieke) BIJLSMA is geboren op zondag 2 september 1923 in Leeuwarden, dochter van Doeke Arjens BIJLSMA en Geertruida Ringenerus (Truke) Berndes. Wieke is overleden op zondag 18 maart 2001 in Grouw (Idaarderadeel), 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 23 maart 2001 te Goutum (Leeuwarderadeel). Wieke trouwde, 22 jaar oud, op maandag 22 juli 1946 in Leeuwarden met Hendrik Cornelis (Henk) Timmer, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 10 mei 1946 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik Cornelis is geboren op dinsdag 9 oktober 1917 in Rotterdam. Henk is overleden op maandag 9 mei 1983 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 13 mei 1983 te Goutum (Leeuwarderadeel).

1.1.1.2.2.1.2.2.4.1 Jacob BIJLSMA is geboren op zondag 6 april 1941 in Sneek, zoon van Meinte Tamminga en Dieuwke Gerbens BIJLSMA.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Jacob is een zoon van Meinte Tamminga en Dieuwke Bijlsma. Het huwelijk van zijn moeder met Pieter Damstra was al lang duurzaam gebroken, maar die weigerde te scheiden. Hij wilde dat pas na de geboorte van Jacob. Omdat dit tijdens de oorlog gebeurde, heeft hij bij het huwelijk van zijn ouders niet de naam van zijn vader gekregen.
Jacob trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 24 september 1971 in Lelystad met Trijntje Dokter, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 17 december 1946.

Kinderen van Jacob en Trijntje: 1 Marco BIJLSMA, geboren op woensdag 30 mei 1973 in Lelystad.
2 Eelco BIJLSMA, geboren op woensdag 30 mei 1973 in Lelystad.
1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1 Jeen BIJLSMA is geboren op zondag 30 maart 1941 in Assen, zoon van Jan BIJLSMA en Klaasje Abbingh. Jeen trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 14 december 1962 in Assen met Frederika Johanna Weertman. Zij is een dochter van Hendrik Weertman en Johanna van Seijen.

Kind van Jeen en Frederika Johanna: 1 Jan BIJLSMA, geboren op dinsdag 30 mei 1967 in Zeist Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1.
1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.2 Egberdina Harmtina (Elly) BIJLSMA is geboren op woensdag 29 september 1943 in Assen, dochter van Jan BIJLSMA en Klaasje Abbingh. Elly trouwde, 21 jaar oud, op maandag 3 mei 1965 in Assen met Jan Oosting, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 21 januari 1981. Jan is geboren op maandag 13 maart 1944 in Assen.

Kinderen van Elly en Jan: 1 Monique Claudia Oosting, geboren op dinsdag 28 juni 1966 in Groenlo. Zij is gedoopt op zaterdag 29 maart 1969 in Groenlo, Protestante kerk. Monique Claudia is overleden op vrijdag 22 juli 1983 in Ruurlo, 17 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 26 juli 1983 te Usselo.
2 Harm Albertus Oosting, geboren op zaterdag 9 maart 1968 in Groenlo. Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1969 in Groenlo, Protestante kerk.
1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.1 Marian BIJLSMA is geboren op donderdag 4 december 1952 in ´s Gravenhage, dochter van Harm Leffert BIJLSMA en Gesina Berendina Raad. Marian trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26 september 1974 in Rijswijk (ZH) met Johannes Rietbroek, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 11 december 1948 in ´s Gravenhage, zoon van Anthonius Jozef Rietbroek en Aagje Roos.

Kind van Marian en Johannes: 1 Ralph Rietbroek, geboren op donderdag 15 maart 1979 in ´s Gravenhage.
1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.1 Bert BIJLSMA is geboren op maandag 7 april 1958, zoon van Jan BIJLSMA en Wilma Sijstermans. Bert trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 3 december 1982 in Hoensbroek met Merijan van Loon, 24 jaar oud. Merijan is geboren op vrijdag 12 september 1958.

Kinderen van Bert en Merijan: 1 Anoek BIJLSMA, geboren op zaterdag 18 juni 1988.
2 Lotte BIJLSMA, geboren op vrijdag 15 december 1989.
1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.2 Nicole BIJLSMA is geboren op donderdag 6 april 1961, dochter van Jan BIJLSMA en Wilma Sijstermans. Nicole trouwde, 17 jaar oud, op dinsdag 24 oktober 1978 in Amstenrade (L) met Tom Michaluk, 24 jaar oud. Tom is geboren op dinsdag 6 april 1954.

Kinderen van Nicole en Tom: 1 Tim Michaluk, geboren op maandag 13 juni 1983.
2 Dave Michaluk, geboren op vrijdag 7 maart 1986.
1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.3 Ard-Jan BIJLSMA is geboren op vrijdag 16 februari 1968, zoon van Jan BIJLSMA en Wilma Sijstermans. Ard-Jan trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 29 juni 1990 in Schinnen (L) met Evelyn Arets, 21 jaar oud. Evelyn is geboren op zondag 1 december 1968.

Kinderen van Ard-Jan en Evelyn: 1 Verena BIJLSMA, geboren op vrijdag 25 december 1998.
2 Carmen BIJLSMA, geboren op maandag 1 april 2002.
1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.4 Babette BIJLSMA is geboren op zondag 28 maart 1971, dochter van Jan BIJLSMA en Wilma Sijstermans. Babette trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 2 juli 2004 in Amsterdam met Arjen.

1.1.1.1.1.2.1.2.3.4.1 Leonore Robberecht is geboren op woensdag 4 januari 1956 in Heerlen, dochter van Freddy Robberecht en Barbara BIJLSMA. Leonore trouwde met Dick Bethlehem.

1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1 Johannes Martinus (Martin) BIKKEL is geboren op maandag 11 mei 1942 in Zaandam, zoon van Gerrit Andreas Johannes (Gerrit) BIKKEL en Kunje (Kunnie) BIJLSMA. Martin trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 juli 1965 in Zaandam met Antje Christina (Ank) Bakker (HIEMSTRA), 22 jaar oud, nadat zij op dinsdag 29 juni 1965 in Zaandam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: verloofd op 3 juni 1962
Antje Christina is geboren op maandag 21 september 1942 in Purmerend, dochter van Klaas (Klaas) HIEMSTRA en Johanna Maria (Annie) HEINS.
Notitie bij Ank: Ank is geboren nadat de officiële scheiding van haar moeder met Cornelis Bakker was uitgesproken, maar binnen 10 maanden na deze scheiding. Zij draagt zodoende de naam Bakker. Haar biologische vader is Klaas Hiemstra.

Kinderen van Martin en Ank: 1 Michel BIKKEL, geboren op maandag 11 september 1967 om 01:04 in Zaandam Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.1.
2 Carlo BIKKEL, geboren op donderdag 23 september 1971 in Zaandam Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.2.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2 Willem (Wim) BIKKEL is geboren op zondag 13 augustus 1944 in Zaandam, zoon van Gerrit Andreas Johannes (Gerrit) BIKKEL en Kunje (Kunnie) BIJLSMA. Wim trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 december 1967 in Zaandam met Mathilda Josinna (Tilda) Selie, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1995 (echtscheiding). Mathilda Josinna is geboren op woensdag 15 oktober 1947 in Zaandam, dochter van Andries Selie en Lena Heinis.

Kinderen van Wim en Tilda: 1 Natasja Ilona (Natasja) BIKKEL, geboren op dinsdag 6 april 1971 in Koog aan de Zaan.
2 Sandra Daniëlle (Sandra) BIKKEL, geboren op zondag 8 juni 1975 in Zaandam.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.3 Johanna Geertruida (Hannie) BIKKEL is geboren op zaterdag 4 oktober 1952 in Zaandam, dochter van Gerrit Andreas Johannes (Gerrit) BIKKEL en Kunje (Kunnie) BIJLSMA. Hannie trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 maart 1976 in Zaandam met Martinus Wilhelmus Maria (Martien) van der Geest, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Zaandam, Bonifatius kerk. Martinus Wilhelmus Maria is geboren op donderdag 31 december 1953 in Sassenheim, zoon van Jacobus Abraham (Koos) van der Geest en Johanna Alida (Annie) Beijk.

1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.1 Jan M Palmboom is geboren op woensdag 10 december 1952 in Assendelft, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) Palmboom en Dina BIJLSMA. Jan M trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 8 maart 1984 met Marion Butter, 26 jaar oud. Marion is geboren op vrijdag 3 mei 1957.

Kinderen van Jan M en Marion: 1 Joyce Palmboom, geboren op dinsdag 4 september 1984.
2 Kimberley Palmboom, geboren op vrijdag 29 december 1989.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.2 Willem M Palmboom is geboren op zondag 28 februari 1954 in Assendelft, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) Palmboom en Dina BIJLSMA. Willem M trouwde met Afra Kramer. Afra is geboren op maandag 3 december 1956 in Assendelft.

Kinderen van Willem M en Afra: 1 Anika Palmboom.
2 Selina Palmboom, geboren op zaterdag 16 november 1991 in Assendelft.
3 Tessa Palmboom, geboren op vrijdag 29 april 1994 in Assendelft.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3 Catharina Maria (Tineke) Palmboom is geboren op maandag 10 januari 1955 in Assendelft, dochter van Johannes Hendrikus (Jan) Palmboom en Dina BIJLSMA. Tineke trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 26 november 1976 in Uitgeest met Cornelis Johannes Joseph (Cees) Winter, 23 jaar oud. Cornelis Johannes Joseph is geboren op zondag 1 november 1953 in Uitgeest.

Kinderen van Tineke en Cees: 1 Paulien CM Winter, geboren op woensdag 24 juni 1981 in Heemskerk Volgt 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3.1.
2 Marloes Winter, geboren op vrijdag 4 mei 1984 in Heemskerk.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.4 Maria (Ria) Palmboom is geboren op woensdag 8 oktober 1958 in Assendelft, dochter van Johannes Hendrikus (Jan) Palmboom en Dina BIJLSMA. Ria trouwde, 30 jaar oud, op zondag 18 december 1988 met Rob Kuijt, 36 jaar oud. Rob is geboren op woensdag 13 augustus 1952.

Kind van Ria en Rob: 1 Dave Kuijt, geboren op zondag 9 juni 1991 in Heemskerk.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.1 Catharina Joukje (Tineke) BIJLSMA is geboren op donderdag 18 oktober 1951 in Heerenveen, dochter van Hendrik (Henk) BIJLSMA en Piertje Hoen. Tineke trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 26 november 1971 met J.H.H. (Jo) Willems, 27 jaar oud. J.H.H. is geboren op dinsdag 5 september 1944 in Sevenum.

1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.2 Willem BIJLSMA is geboren op vrijdag 3 juli 1953 in Heerenveen, zoon van Hendrik (Henk) BIJLSMA en Piertje Hoen. Willem begon een relatie met Lenie.

1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1 Alice Maria Catharina (Marina) BIJLSMA is geboren op vrijdag 29 mei 1953 in Tegelen, dochter van Jan BIJLSMA en Maria Cornelia Theresia (Rie) Gruiters. Marina trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 15 september 1973 in Auckland (NZ) met Robert John Zubielevitch, 24 jaar oud. Robert John is geboren op vrijdag 19 november 1948 in Auckland (NZ), zoon van Zigmunt Zubielevitch en Hazel Vivian Murphy.

Kinderen van Marina en Robert John: 1 Stefan Mark Zubielevitch, geboren op donderdag 1 november 1979 in Auckland (NZ).
2 Stasha Anna Zubielevitch, geboren op woensdag 6 oktober 1982 in Auckland (NZ).
3 Elena Alexandra Zubielevitch, geboren op donderdag 2 februari 1989 in Auckland (NZ).
1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.2 Elisabeth Geraldine Joan (Betty-Ann) BIJLSMA is geboren op dinsdag 25 augustus 1959 in Auckland (NZ), dochter van Jan BIJLSMA en Maria Cornelia Theresia (Rie) Gruiters. Betty-Ann trouwde, 31 jaar oud, op zondag 14 april 1991 in Auckland (NZ) met Danny Sapier, 31 jaar oud. Danny is geboren op dinsdag 26 mei 1959 in Sydney (Austr).

Kind van Betty-Ann en Danny: 1 Jean-Luc Sapier, geboren op dinsdag 23 november 1993 in Auckland (NZ).
1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.3 Marguerita Theresia Maria (Margriet) BIJLSMA is geboren op woensdag 7 november 1962 in Auckland (NZ), dochter van Jan BIJLSMA en Maria Cornelia Theresia (Rie) Gruiters. Margriet trouwde, 35 jaar oud, op zondag 22 maart 1998 in Mosman (N.S.W. Austr) met John Raymond Gorban. John Raymond is geboren in Melbourne (Austr).
Notitie bij de geboorte van John Raymond: 5 november jaar?

Kinderen van Margriet en John Raymond: 1 Sean Riley Gorban, geboren op maandag 21 februari 2000 in Mosman (N.S.W. Austr).
2 Caitlin Bridget Gorban, geboren in 2003 in Brisbane (Austr).
1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.1 Alice BIJLSMA, dochter van Frens BIJLSMA en Ursula G (Uschi) Zuidema. Alice ging samenwonen met Rens van der Hout.

1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.2 Gerda BIJLSMA, dochter van Frens BIJLSMA en Ursula G (Uschi) Zuidema. Gerda ging samenwonen met Reinhold.

Kind van Gerda en Reinhold: 1 Ivet.
1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3 Willem BIJLSMA, zoon van Frens BIJLSMA en Ursula G (Uschi) Zuidema. Willem:
(1) trouwde omstreeks 1995 met Jacqueline Eising, ongeveer 27 jaar oud. Jacqueline is geboren op donderdag 25 juli 1968. Jacqueline is overleden op vrijdag 8 juni 2001 in Assen, 32 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 12 juni 2001 te Assen.
(2) ging samenwonen in 2001 met Shirley.

Kinderen van Willem en Jacqueline: 1 Lisette BIJLSMA.
2 Esmee BIJLSMA. Kind van Willem en Shirley: 1 Zoë BIJLSMA.
1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1 Jan BIJLSMA is geboren op dinsdag 30 mei 1967 in Zeist, zoon van Jeen BIJLSMA en Frederika Johanna Weertman. Jan trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 8 december 1989 in Alphen (NB) met Anja Henrietta van Raay.

Kinderen van Jan en Anja Henrietta: 1 Aileen BIJLSMA, geboren op dinsdag 16 april 1996 in Alphen (NB).
2 Brian BIJLSMA, geboren op donderdag 28 januari 1999 in Alphen (NB).
3 Zoë BIJLSMA, geboren op woensdag 1 augustus 2001 in Alphen (NB).
1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.1 Michel BIKKEL is geboren op maandag 11 september 1967 om 01:04 in Zaandam, zoon van Johannes Martinus (Martin) BIKKEL en Antje Christina (Ank) Bakker (HIEMSTRA). Michel ging samenwonen, 36 jaar oud, op zondag 1 augustus 2004 in Purmerend met Chantal Miranda Janssen, 26 jaar oud. Chantal Miranda is geboren op zondag 5 februari 1978 in Purmerend, dochter van Marcus Mattheus (Marc) Janssen en Mathilda Wilma (Tilly) van der Veer.

1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.2 Carlo BIKKEL is geboren op donderdag 23 september 1971 in Zaandam, zoon van Johannes Martinus (Martin) BIKKEL en Antje Christina (Ank) Bakker (HIEMSTRA). Bij de geboorte woog Carlo 4350 gr. Carlo trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1997 in Hoorn met Nathalie Simone Monique (Nathalie) Troost, 27 jaar oud. Nathalie Simone Monique is geboren op maandag 9 februari 1970 in Leeuwarden, dochter van Frans Troost en Jose Keijzer.

1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3.1 Paulien CM Winter is geboren op woensdag 24 juni 1981 in Heemskerk, dochter van Cornelis Johannes Joseph (Cees) Winter en Catharina Maria (Tineke) Palmboom. Paulien CM begon een relatie met Bob AA Martens.

Index

, Aaltje Roels [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2]
, Addy [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.5.2]
, Antien Klases (~01-05-1723, †04-04-1800) [Schoonouder van 1.1.1.1.1]
, Antje Dirks [Schoonouder van 1.1.1.1]
, Antje Gerbens [Schoonouder van 1.1.1.2.4] [Schoonouder van 1.1.1.2.7]
, Antje Hendriks (*±1755, †±1776) [Partner van 1.1.1.2]
, Antje Jentjes [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1]
, Ariaantje Jacobs [Schoonouder van 1.1.1.2.6.3]
, Arjen [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.4]
, Claeske Ysacks (~21-02-1713) [Partner van 1.1.1]
, Eize Eizes [Schoonouder van 1.1.1.1.4]
, Gerben Gosses [Schoonouder van 1.1.1.2.2]
, Harmke Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.2]
, Imke Sjoerds (*±1720, †13-03-1807) [Schoonouder van 1.1.1.1.1]
, Ivet [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.2]
, Jannigje Arjens [Schoonouder van 1.1.1.2.5]
, Jarig Uulkes (~25-11-1714) [Schoonouder van 1.1.1.1]
, Jetse Douwes [Partner van 1.1.1.3]
, Klaasje Taeaekes (~07-03-1757, †12-07-1803) [Partner van 1.1.1.2]
, Lenie [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.2]
, Luutske Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2]
, Oecke Taedes [Schoonouder van 1.1.1]
, Reinhold [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.2]
, Shirley [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3]
, Sjoerdje Feijes [Schoonouder van 1.1.1.2.2]
, Swaentie Claeses (*±1645, †11-03-1715) [Schoonouder van 1.1]
, Trijntie Alefs (*±1644) [Partner van 1]
, Trijntje Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1]
, Ysack Jaques (~10-12-1684, †29-10-1720) [Schoonouder van 1.1.1]
(BIJLSMA), Aaltie Hendriks (~26-09-1706, †<1708) [Dochter van 1.1]
(BIJLSMA), Aaltie Hendriks (~29-01-1708) [Dochter van 1.1]
(BIJLSMA), Alef Hendriks (~14-06-1705) [Zoon van 1.1]
(BIJLSMA), Bernardus Hendriks (~01-09-1709) [Zoon van 1.1]
(BIJLSMA), Dirck Dircksen (*±1640) [Nummer 1]
(BIJLSMA), Durk Hendriks (~16-10-1712, †<1781) [Nummer 1.1.1]
(BIJLSMA), Eeke Durks (~26-03-1736, †<1750) [Dochter van 1.1.1]
(BIJLSMA), Eeke Durks (~01-07-1750) [Dochter van 1.1.1]
(BIJLSMA), Hendrik Durks (~18-08-1737, †<1745) [Zoon van 1.1.1]
(BIJLSMA), Hendrik Durx (*±1675) [Nummer 1.1]
(BIJLSMA), Oecke Durks (~01-07-1750) [Dochter van 1.1.1]
(BIJLSMA), Trijntje Durks (~20-10-1740) [Dochter van 1.1.1]
Abbingh, Klaasje (*17-04-1920, †15-05-2000) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
Abbingh, Willem [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
Andrae, Reimer Roelofs (*14-03-1887) [Partner van 1.1.1.2.7.1.3.3]
Andrae, Roelof [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.3]
Andringa, Trijntje Ydes (*±1849) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.4] [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.1.1]
Aning, Antje Jans (*10-01-1819, †27-06-1885) [Partner van 1.1.1.2.2.3]
Aning, Jan Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3]
Annema, Grietje Hinkes [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.4]
Arets, Evelyn (*01-12-1968) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.3]
Ausma, Ale Wobbes [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.9]
Ausma, Wobbina (*±1857) [Partner van 1.1.1.1.2.3.9]
Baas, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.1.2]
Bakker, Eertje (*06-01-1824, †12-03-1864) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1]
Bakker, Janke [Schoonouder van 1.1.1.2.5.3]
Bakker, Klaas Lamberts (*1778) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1]
Bakker, Pietje Baukes [Schoonouder van 1.1.1.2.5.8]
Bakker (HIEMSTRA), Antje Christina (*21-09-1942) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
Banding, Hendrikje Reinders (*±1808) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2]
Barkhuis, Harmtien (*09-02-1862, †23-05-1947) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2]
Beereboom, Martje Bartelds [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.3]
Beijk, Johanna Alida (*01-01-1919) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.3]
Bekkema, Hendrik Jacobs (*06-08-1814, †25-07-1866) [Zoon van 1.1.1.1.6]
Bekkema, Jacobus Pieters (*26-09-1786, †02-10-1871) [Partner van 1.1.1.1.6]
Bekkema, Piet Jacobs (*±1811, †13-11-1834) [Zoon van 1.1.1.1.6]
Bekkema, Ymkje Jacobs (*04-11-1812, †09-02-1891) [Nummer 1.1.1.1.6.1]
Berg van der, Etje Klazes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.4]
Berghuis, Eeltje Jans (*07-03-1888, †06-10-1924) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Berghuis, Gepke [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1.2]
Berghuis, Jan (*±1921) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Berghuis, Jan Eeltjes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Berkenpas, Antje Dirks (*07-04-1831, †03-08-1906) [Partner van 1.1.1.2.4.1]
Berkenpas, Dirk Tyles [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1]
Berndes, Geertruida Ringenerus (*27-05-1895, †01-04-1967) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.1.1]
Berndes, Ringenerus Petrus [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.1.1]
Bethlehem, Dick [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.4.1]
Beyerman, Andrieske Lodewijks [Schoonouder van 1.1.1.2.5.4]
BIJLSMA, Aafke Durks (*±1754, †09-05-1814) [Nummer 1.1.1.3]
BIJLSMA, Aileen (*16-04-1996) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1]
BIJLSMA, Akke (*10-05-1930) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2.2.2]
BIJLSMA, Akke Klazes (*22-01-1882) [Dochter van 1.1.1.2.2.3.3]
BIJLSMA, Albert (*10-12-1829, †06-07-1895) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1]
BIJLSMA, Albert (*23-07-1873, †02-07-1941) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.3]
BIJLSMA, Albert (*26-03-1896, †08-09-1962) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3]
BIJLSMA, Albert (*23-05-1899, †05-07-1899) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, Albert (*17-08-1904, †11-11-1943) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, Albert (*21-03-1909, †02-10-1952) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.3]
BIJLSMA, Albert (*30-01-1922, †01-04-1946) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.3]
BIJLSMA, Albert (*13-10-1945) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.1.1]
BIJLSMA, Albert Klazes (*20-02-1852, †01-07-1868) [Zoon van 1.1.1.1.5.2]
BIJLSMA, Albert Sipkes Wychers (*09-06-1827, †06-10-1828) [Zoon van 1.1.1.1.1.2]
BIJLSMA, Alice [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.1]
BIJLSMA, Alice Maria Catharina (*29-05-1953) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
BIJLSMA, Andrieske Taekes (*04-04-1872) [Nummer 1.1.1.2.4.1.1.2]
BIJLSMA, Anne Hendriks (~29-12-1775, †29-04-1827) [Nummer 1.1.1.1.3]
BIJLSMA, Anne Jakobus (*±1817, †06-06-1873) [Zoon van 1.1.1.1.5]
BIJLSMA, Anne Jans (*20-08-1900) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Anne Klazes (*22-01-1890) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.2.1]
BIJLSMA, Anneke (*01-01-1929) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2.2.3]
BIJLSMA, Anoek (*18-06-1988) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.1]
BIJLSMA, Antje (*18-09-1929) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.5]
BIJLSMA, Antje (*17-01-1931) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.3.1.1]
BIJLSMA, Antje Doekes (*15-02-1869) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2]
BIJLSMA, Antje Gooitzens (*04-12-1885) [Dochter van 1.1.1.1.5.1.2]
BIJLSMA, Antje Hendriks (~30-06-1786, †20-01-1816) [Nummer 1.1.1.1.6]
BIJLSMA, Antje Immes (*22-02-1835, †01-04-1895) [Nummer 1.1.1.1.1.2.2]
BIJLSMA, Antje Jacobs (*25-07-1821, †19-08-1821) [Dochter van 1.1.1.2.7]
BIJLSMA, Antje Jacobs (*13-01-1823) [Nummer 1.1.1.2.7.2]
BIJLSMA, Antje Jacobus (*19-04-1880, †12-10-1971) [Nummer 1.1.1.1.5.1.1.1]
BIJLSMA, Antje Jans (*12-05-1876) [Nummer 1.1.1.2.2.3.1.1]
BIJLSMA, Antje Jarigs (*28-02-1800, †14-09-1843) [Nummer 1.1.1.1.1.1]
BIJLSMA, Antje Klazes (*08-06-1887) [Dochter van 1.1.1.2.2.3.3]
BIJLSMA, Antje Kornelis (*05-04-1864) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Antje Taekes (*27-10-1828, †12-11-1832) [Dochter van 1.1.1.2.4]
BIJLSMA, Antje Taekes (*15-05-1880, †25-12-1901) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Antje Ysacs (*25-02-1865, †18-03-1943) [Nummer 1.1.1.2.7.1.6]
BIJLSMA, Ard-Jan (*16-02-1968) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.3]
BIJLSMA, Arend (*26-02-1911, †23-12-1913) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.3]
BIJLSMA, Arjen Doekes (*26-08-1866, †24-04-1931) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.1]
BIJLSMA, Arjen Gerbens (*26-01-1901) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.2.3]
BIJLSMA, Aukje Hotzes (*17-12-1878) [Nummer 1.1.1.2.4.1.2.1]
BIJLSMA, Babette (*28-03-1971) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.4]
BIJLSMA, Barbara (*12-06-1934, †25-06-2002) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.4]
BIJLSMA, Baukje (*19-01-1934) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2.2.2]
BIJLSMA, Baukje Heins (*21-11-1895) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.4]
BIJLSMA, Beitske Taekes (*30-03-1871, †24-10-1927) [Nummer 1.1.1.2.4.1.1.1]
BIJLSMA, Berber Ysacs (*19-05-1855, †25-12-1856) [Dochter van 1.1.1.2.7.1]
BIJLSMA, Berber Ysacs (*15-03-1858, †04-05-1936) [Nummer 1.1.1.2.7.1.4]
BIJLSMA, Bernhardus (*±1644, †1707) [Schoonouder van 1.1]
BIJLSMA, Bert (*07-04-1958) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.1]
BIJLSMA, Brian (*28-01-1999) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1]
BIJLSMA, Carmen (*01-04-2002) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.3]
BIJLSMA, Catharina Joukje (*18-10-1951) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.1]
BIJLSMA, Cornelis (*08-11-1923) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.5.2]
BIJLSMA, Cornelis Gerbens (*04-05-1831, †29-09-1834) [Zoon van 1.1.1.2.2.1]
BIJLSMA, Dieuwke Gerbens (*10-02-1910, †26-12-1995) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
BIJLSMA, Dina (*04-04-1923, †28-10-1986) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2]
BIJLSMA, Dirk Doekes (*16-05-1817, †17-01-1883) [Zoon van 1.1.1.2.2]
BIJLSMA, Dirk Gooitzens (*23-01-1888, †13-06-1981) [Zoon van 1.1.1.1.5.1.2]
BIJLSMA, Dirk Jacobus (*02-10-1882) [Zoon van 1.1.1.1.5.1.1]
BIJLSMA, Dirk Jakobus (~19-03-1808, †08-04-1881) [Nummer 1.1.1.1.5.1]
BIJLSMA, Dirk Kornelis (*08-11-1869) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Dirk Ysacs (*06-05-1778, †31-05-1832) [Nummer 1.1.1.2.1]
BIJLSMA, Dirkje Doekes (*09-06-1865, †16-04-1939) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.3]
BIJLSMA, Doeke Arjens (*18-08-1893, †21-03-1959) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.1.1]
BIJLSMA, Doeke Gerbens (*12-12-1836, †10-06-1900) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2]
BIJLSMA, Doeke Gerbens (*10-09-1898, †02-04-1953) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.2.2]
BIJLSMA, Doeke Gosses (*22-05-1853, †13-01-1940) [Nummer 1.1.1.2.2.3.2]
BIJLSMA, Doeke Jans (*23-10-1886) [Nummer 1.1.1.2.7.1.2.3]
BIJLSMA, Doeke Jans (*30-03-1901, †16-02-1940) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.4]
BIJLSMA, Doeke Klazes (*21-02-1831, †03-07-1831) [Zoon van 1.1.1.2.2.2]
BIJLSMA, Doeke Klazes (*20-11-1832, †19-04-1926) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1]
BIJLSMA, Doeke Kornelis (*23-06-1880, †24-01-1949) [Nummer 1.1.1.2.2.1.1.3]
BIJLSMA, Doeke Ysacs (*12-10-1779, †12-11-1832) [Nummer 1.1.1.2.2]
BIJLSMA, Durk Hendriks (~19-06-1767, †15-04-1819) [Zoon van 1.1.1.1]
BIJLSMA, Eduard (*13-08-1955) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3]
BIJLSMA, Edy [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.6]
BIJLSMA, Eeke Bernardus (*1675) [Partner van 1.1]
BIJLSMA, Eeke Kornelis (*13-05-1865, †23-07-1866) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Eelco (*30-05-1973) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.4.1]
BIJLSMA, Eelke Jans (*14-11-1896) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Eertje (*22-09-1902) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.1.2]
BIJLSMA, Egberdina Harmtina (*29-09-1943) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.2]
BIJLSMA, Egbert (*30-08-1871, †15-03-1873) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1]
BIJLSMA, Eke Kornelis (*08-06-1872) [Nummer 1.1.1.2.2.1.1.2]
BIJLSMA, Elisabeth Geraldine Joan (*25-08-1959) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.2]
BIJLSMA, Emke Jakobus (*25-11-1820, †18-07-1908) [Nummer 1.1.1.1.5.4]
BIJLSMA, Esmee [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3]
BIJLSMA, Feikje Doekes (*17-03-1881) [Nummer 1.1.1.2.2.3.2.2]
BIJLSMA, Foppe Jacobus (*29-11-1884) [Nummer 1.1.1.1.5.1.1.2]
BIJLSMA, Frans (*10-06-1900, †14-09-1961) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.1.1]
BIJLSMA, Frens (*04-05-1930, †05-09-2004) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5]
BIJLSMA, Gaatske Gooitzens (*29-11-1884) [Dochter van 1.1.1.1.5.1.2]
BIJLSMA, Geertje (*28-12-1902, †16-02-1991) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.3]
BIJLSMA, Geertruida Klazes (*18-01-1845, †28-04-1933) [Nummer 1.1.1.1.5.2.2]
BIJLSMA, Geesje (*19-11-1948, †25-11-1948) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
BIJLSMA, Geeske Gooitzens (*28-02-1887, †07-01-1975) [Nummer 1.1.1.1.5.1.2.1]
BIJLSMA, Gelske Gerbens (*30-03-1896) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
BIJLSMA, Gerben (*05-07-1937, †04-12-1982) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.3]
BIJLSMA, Gerben Doekes (*12-07-1804, †16-07-1870) [Nummer 1.1.1.2.2.1]
BIJLSMA, Gerben Doekes (*13-07-1873) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.2]
BIJLSMA, Gerben Jans (*25-12-1875, †21-01-1941) [Nummer 1.1.1.2.2.1.4.1]
BIJLSMA, Gerben Kornelis (*16-11-1866) [Nummer 1.1.1.2.2.1.1.1]
BIJLSMA, Gerben Sakes (*11-05-1903) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.1.4]
BIJLSMA, Gerda [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.2]
BIJLSMA, Gerke (*07-01-1876, †09-03-1880) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3]
BIJLSMA, Gerritje (*±1895) [Nummer 1.1.1.1.1.4.4.1.1]
BIJLSMA, Gooitzen Dirks (*12-10-1854, †11-02-1937) [Nummer 1.1.1.1.5.1.2]
BIJLSMA, Gosse Doekes (*08-04-1811, †30-09-1892) [Nummer 1.1.1.2.2.3]
BIJLSMA, Gosse Doekes (*19-03-1877) [Nummer 1.1.1.2.2.3.2.1]
BIJLSMA, Gosse Klazes (*09-11-1889) [Zoon van 1.1.1.2.2.3.3]
BIJLSMA, Grietje Jans (*22-08-1881, †02-10-1881) [Dochter van 1.1.1.2.2.3.1]
BIJLSMA, Harm (*24-03-1904, †±1992) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.3]
BIJLSMA, Harm Leffert (*26-05-1920, †16-08-2004) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
BIJLSMA, Harmen Jacobs (*14-09-1824, †12-10-1824) [Zoon van 1.1.1.2.7]
BIJLSMA, Harmen Jacobs (*16-08-1831, †03-10-1831) [Zoon van 1.1.1.2.7]
BIJLSMA, Harmen Taekes (*22-12-1816, †16-11-1876) [Nummer 1.1.1.2.4.1]
BIJLSMA, Harmen Taekes (*13-06-1882, †11-04-1945) [Nummer 1.1.1.2.4.1.1.4]
BIJLSMA, Harmen Ysaaks (*30-03-1866, †24-01-1928) [Nummer 1.1.1.2.4.3.5]
BIJLSMA, Harmke (*25-08-1906, †01-08-1907) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, Harmke (*10-07-1908) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.1.3]
BIJLSMA, Harmtina Egbertina (*11-03-1951) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
BIJLSMA, Hein Kornelis (*16-02-1875, †25-07-1875) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Hein Kornelis (*25-08-1876, †02-01-1877) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Hein Kornelis (*26-11-1877, †17-02-1878) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Hein Ysaaks (*29-11-1863, †22-05-1944) [Nummer 1.1.1.2.4.3.4]
BIJLSMA, Henderkien (*22-10-1927) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.2]
BIJLSMA, Hendrik (*04-11-1926, †16-11-1990) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3]
BIJLSMA, Hendrik Annes (*10-02-1811, †08-07-1887) [Nummer 1.1.1.1.3.1]
BIJLSMA, Hendrik Durks (~06-01-1745, †17-02-1819) [Nummer 1.1.1.1]
BIJLSMA, Hendrik Izaaks (*03-04-1815, †27-02-1886) [Nummer 1.1.1.1.2.2]
BIJLSMA, Hendrik Jakobus (~16-03-1806, †24-06-1835) [Zoon van 1.1.1.1.5]
BIJLSMA, Hendrik Jans (*03-07-1890) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Hendrik Jans (*30-06-1895) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Hendrik Jarigs (*29-06-1804, †11-05-1840) [Nummer 1.1.1.1.1.3]
BIJLSMA, Hendrik Klazes (*10-08-1850, †06-08-1857) [Zoon van 1.1.1.1.5.2]
BIJLSMA, Hendrikje (*30-11-1870, †21-03-1954) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2]
BIJLSMA, Hendrikje (*30-04-1902, †13-08-1971) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.6]
BIJLSMA, Hendrikje (*19-11-1913, †±1970) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.3]
BIJLSMA, Hilje Jakobus (*26-10-1818, †16-05-1891) [Nummer 1.1.1.1.5.3]
BIJLSMA, Hinke Jans (*19-12-1893) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Hotze Harmens (*28-01-1848, †11-02-1911) [Nummer 1.1.1.2.4.1.2]
BIJLSMA, Idske Doekes (*12-03-1875) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.3]
BIJLSMA, Iebeltje Izaaks (*28-03-1818, †28-04-1882) [Nummer 1.1.1.1.2.3]
BIJLSMA, Iemkje (*08-07-1858, †19-09-1864) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1]
BIJLSMA, Iemkje (*04-10-1869, †30-07-1947) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.1]
BIJLSMA, Iemkjen Annes (*09-06-1817, †16-09-1821) [Dochter van 1.1.1.1.3]
BIJLSMA, Iemkjen Annes (*01-12-1821, †12-03-1854) [Nummer 1.1.1.1.3.3]
BIJLSMA, Isaak Taekes (*25-07-1894, †02-04-1956) [Nummer 1.1.1.2.4.3.3.1]
BIJLSMA, Izaak Heins (*23-04-1897, †16-04-1919) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.4]
BIJLSMA, Izaak Hendriks (*23-03-1773, †05-11-1819) [Nummer 1.1.1.1.2]
BIJLSMA, Izaak Jacobs (*24-10-1880, †<1883) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.1]
BIJLSMA, Izaak Jans (*17-06-1879) [Nummer 1.1.1.2.7.1.2.1]
BIJLSMA, Jacob (*06-04-1941) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.2.4.1]
BIJLSMA, Jacob Harmens (*14-09-1899, †03-12-1899) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.5]
BIJLSMA, Jacob Jans (*17-10-1884) [Nummer 1.1.1.2.7.1.2.2]
BIJLSMA, Jacob Taekes (*23-07-1823, †24-11-1857) [Zoon van 1.1.1.2.4]
BIJLSMA, Jacob Wopkes (*±?-03-1903, †22-11-1903) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.1.1]
BIJLSMA, Jacob Ysacs (*15-11-1850, †26-11-1850) [Zoon van 1.1.1.2.7.1]
BIJLSMA, Jacob Ysacs (*25-10-1851, †21-09-1885) [Nummer 1.1.1.2.7.1.1]
BIJLSMA, Jacobje Jacobs (*31-10-1885) [Nummer 1.1.1.2.7.1.1.3]
BIJLSMA, Jacobus Dirks (*06-06-1852, †15-03-1902) [Nummer 1.1.1.1.5.1.1]
BIJLSMA, Jacobus Gooitzens (*25-05-1890, †01-12-1952) [Zoon van 1.1.1.1.5.1.2]
BIJLSMA, Jacobus Klazes (*16-12-1848, †29-02-1936) [Zoon van 1.1.1.1.5.2]
BIJLSMA, Jacobus Ysacs (*27-12-1793, †20-01-1856) [Nummer 1.1.1.2.7]
BIJLSMA, Jakobus Hendriks (*26-01-1783, †09-07-1852) [Nummer 1.1.1.1.5]
BIJLSMA, Jan (*17-04-1840, †17-11-1910) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3]
BIJLSMA, Jan (*23-11-1866, †12-08-1943) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2]
BIJLSMA, Jan (*04-03-1906, †25-10-1969) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.3.1]
BIJLSMA, Jan (*31-10-1917, †18-12-1999) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
BIJLSMA, Jan (*26-10-1926) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.5]
BIJLSMA, Jan (*31-12-1926) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4]
BIJLSMA, Jan (*16-08-1929, †01-09-1978) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3]
BIJLSMA, Jan (*09-09-1935) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.3.1]
BIJLSMA, Jan (*24-10-1941) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.1.1]
BIJLSMA, Jan (*30-05-1967) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1]
BIJLSMA, Jan Doekes (*03-10-1813) [Zoon van 1.1.1.2.2]
BIJLSMA, Jan Doekes (*05-09-1877) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.4]
BIJLSMA, Jan Gerbens (*30-12-1840, †31-07-1841) [Zoon van 1.1.1.2.2.1]
BIJLSMA, Jan Gerbens (*20-05-1842, †16-07-1909) [Nummer 1.1.1.2.2.1.4]
BIJLSMA, Jan Gosses (*26-12-1849, †19-08-1919) [Nummer 1.1.1.2.2.3.1]
BIJLSMA, Jan Jakobus (*±1812, †03-12-1876) [Zoon van 1.1.1.1.5]
BIJLSMA, Jan Klazes (*21-09-1837, †13-07-1838) [Zoon van 1.1.1.2.2.2]
BIJLSMA, Jan Taekes (*04-03-1819, †05-08-1826) [Zoon van 1.1.1.2.4]
BIJLSMA, Jan Ysacs (*20-02-1798, †21-08-1841) [Zoon van 1.1.1.2]
BIJLSMA, Jan Ysacs (*13-09-1853, †15-04-1918) [Nummer 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Jantje (*20-05-1924) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
BIJLSMA, Jantje Doekes (*20-01-1869, †08-02-1944) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.5]
BIJLSMA, Jarig Hendriks (~03-04-1770, †24-05-1830) [Nummer 1.1.1.1.1]
BIJLSMA, Jeen (*26-08-1894, †28-11-1975) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2]
BIJLSMA, Jeen (*18-09-1929) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.5]
BIJLSMA, Jeen (*17-09-1932) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.6]
BIJLSMA, Jeen (*30-03-1941) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Jeen Herman (*07-08-1946, †01-09-1946) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
BIJLSMA, Jelle Sjoukes (*±1879, †07-05-1941) [Nummer 1.1.1.1.1.4.4.1]
BIJLSMA, Jelle Taekes (*08-05-1891, †27-08-1891) [Zoon van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Jelle Taekes (*28-03-1892, †18-08-1892) [Zoon van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Jeltje Dirks (*06-03-1824, †09-08-1906) [Nummer 1.1.1.2.1.2]
BIJLSMA, Jeltje Jacobs (*14-09-1824) [Dochter van 1.1.1.2.7]
BIJLSMA, Jeltje Taekes (*17-02-1890, †26-03-1939) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Jetske Gerbens (*24-09-1832, †14-02-1835) [Dochter van 1.1.1.2.2.1]
BIJLSMA, Jetske Gerbens (*13-12-1838, †12-05-1919) [Nummer 1.1.1.2.2.1.3]
BIJLSMA, Johanna Catharina (*04-02-1952) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4]
BIJLSMA, Johannes Gerbens (*17-06-1898) [Nummer 1.1.1.2.2.1.1.1.1]
BIJLSMA, Johannes Hendriks (*17-06-1780, †11-06-1820) [Nummer 1.1.1.1.4]
BIJLSMA, Joukje Hotzes (*23-10-1883) [Nummer 1.1.1.2.4.1.2.2]
BIJLSMA, Keimpe Taekes (*09-02-1821, †03-12-1825) [Zoon van 1.1.1.2.4]
BIJLSMA, Keimpe Taekes (*20-09-1834, †09-10-1834) [Zoon van 1.1.1.2.4]
BIJLSMA, Klaas (*04-04-1861, †18-10-1923) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, Klaas (*25-01-1901, †06-11-1940) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.5]
BIJLSMA, Klaas (*29-12-1932) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.1.1.1]
BIJLSMA, Klaas Doekes (*15-02-1808, †02-10-1859) [Nummer 1.1.1.2.2.2]
BIJLSMA, Klaas Doekes (*16-11-1861) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.2]
BIJLSMA, Klaas Doekes (*27-05-1878, †02-09-1878) [Zoon van 1.1.1.2.2.3.2]
BIJLSMA, Klaas Doekes (*18-08-1884, †02-09-1884) [Zoon van 1.1.1.2.2.3.2]
BIJLSMA, Klaas Doekes (*16-06-1887, †23-07-1887) [Zoon van 1.1.1.2.2.3.2]
BIJLSMA, Klaas Gosses (*25-10-1858) [Nummer 1.1.1.2.2.3.3]
BIJLSMA, Klaas Hendriks (~23-11-1777, †<1811) [Zoon van 1.1.1.1]
BIJLSMA, Klaas Jakobus (~23-09-1810, †28-11-1893) [Nummer 1.1.1.1.5.2]
BIJLSMA, Klaas Ysacs (*09-08-1781, †03-02-1843) [Zoon van 1.1.1.2]
BIJLSMA, Klaasje Dirks (*18-02-1820, †24-05-1869) [Nummer 1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, Klaasje Gerbens (*06-06-1855) [Nummer 1.1.1.2.2.1.5]
BIJLSMA, Klaasje Jacobs (*18-03-1829, †23-07-1907) [Nummer 1.1.1.2.7.3]
BIJLSMA, Klaasje Taekes (*19-04-1826, †22-01-1910) [Nummer 1.1.1.2.4.2]
BIJLSMA, Klaasje Ysaaks (*25-09-1856, †29-11-1934) [Nummer 1.1.1.2.4.3.2]
BIJLSMA, Klaaske Ysacs (*20-03-1789, †27-09-1879) [Nummer 1.1.1.2.5]
BIJLSMA, Klaaske Ysacs (*04-02-1867) [Nummer 1.1.1.2.7.1.7]
BIJLSMA, Klasje Doekes (*10-07-1821, †02-07-1889) [Nummer 1.1.1.2.2.4]
BIJLSMA, Kornelis Gerbens (*18-02-1835, †18-01-1901) [Nummer 1.1.1.2.2.1.1]
BIJLSMA, Kunje (*27-05-1904, †?-04-1932) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.7]
BIJLSMA, Kunje (*21-08-1919, †±2000) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.1]
BIJLSMA, Kunje (*27-01-1921) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.5.1]
BIJLSMA, Kunje (*01-04-1922, †05-06-2005) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1]
BIJLSMA, Kunje (*28-07-1930) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2.3]
BIJLSMA, Leida [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.6]
BIJLSMA, Lieuwe Ysacs (*06-04-1863, †24-05-1863) [Zoon van 1.1.1.2.7.1]
BIJLSMA, Lisette [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3]
BIJLSMA, Lotte (*15-12-1989) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.1]
BIJLSMA, Luurtske Doekes (*02-01-1873, †07-07-1875) [Dochter van 1.1.1.2.2.2.1]
BIJLSMA, Luurtske Klazes (*12-12-1834) [Nummer 1.1.1.2.2.2.2]
BIJLSMA, Luutske Doekes (*25-10-1875) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.6]
BIJLSMA, Marco (*30-05-1973) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.4.1]
BIJLSMA, Marguerita Theresia Maria (*07-11-1962) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.3]
BIJLSMA, Marian (*04-12-1952) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.1]
BIJLSMA, Mark John (*09-06-1957, †09-06-1957) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4]
BIJLSMA, Mintje Doekes (*02-04-1871) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2]
BIJLSMA, Neeltje Ysaaks (*15-03-1868) [Nummer 1.1.1.2.4.3.6]
BIJLSMA, Nicole (*06-04-1961) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.2]

BIJLSMA, NN (*29-06-1869) [Zoon van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, NN (*24-08-1885) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, NN (*15-06-1887) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.3]
BIJLSMA, NN (*02-11-1891) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.4]
BIJLSMA, NN (*10-04-1896) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, NN (*26-12-1896) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, NN (*07-12-1897) [Kind van 1.1.1.1.1.2.1.1]
BIJLSMA, NN (*26-10-1905) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.1.1]
BIJLSMA, NN (*22-04-1909) [Kind van 1.1.1.1.1.2.1.2]
BIJLSMA, NN (*10-11-1911) [Kind van 1.1.1.1.1.2.1.2]
BIJLSMA, NN (*25-06-1912) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.3]
BIJLSMA, NN (*03-06-1959, †04-06-1959) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
BIJLSMA, Pieter Gerrits (*±1786, †31-07-1846) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.4]
BIJLSMA, Pietje Taekes (*09-10-1883, †25-10-1885) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Pietje Taekes (*08-08-1886, †04-12-1899) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Reinder Gooitzens (*18-03-1889) [Zoon van 1.1.1.1.5.1.2]
BIJLSMA, Reinske Jacobs (*10-12-1882, †09-08-1967) [Nummer 1.1.1.2.7.1.1.2]
BIJLSMA, Renske Taekes (*02-05-1889) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.3]
BIJLSMA, Renske Taekes (*09-10-1892) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.3]
BIJLSMA, Rinske Gerbens (*24-11-1850, †22-09-1857) [Dochter van 1.1.1.2.2.1]
BIJLSMA, Rinske Hotzes (*19-06-1881, †28-09-1886) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.2]
BIJLSMA, Rinske Hotzes (*12-06-1894, †02-02-1909) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.2]
BIJLSMA, Rinske Taekes (*07-04-1881, †22-02-1940) [Nummer 1.1.1.2.4.1.1.3]
BIJLSMA, Rinze Klazes (*25-11-1839, †24-08-1874) [Zoon van 1.1.1.1.5.2]
BIJLSMA, Sake Doekes (*27-07-1863, †10-12-1863) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.1]
BIJLSMA, Sake Doekes (*10-11-1867) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.4]
BIJLSMA, Sippe Gooitzens (*21-03-1901, †18-10-1974) [Nummer 1.1.1.1.5.1.2.2]
BIJLSMA, Sjieuke Klazes (*02-04-1842, †03-01-1931) [Nummer 1.1.1.1.5.2.1]
BIJLSMA, Sjouke Jans (*04-07-1880) [Nummer 1.1.1.2.2.3.1.2]
BIJLSMA, Sjouke Pieters (*08-09-1838, †10-04-1892) [Partner van 1.1.1.1.1.4.4]
BIJLSMA, Sjoukje (*31-12-1847, †23-07-1848) [Zoon van 1.1.1.2.2.4]
BIJLSMA, Taeke Harmens (*11-08-1843, †07-12-1894) [Nummer 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Taeke Ysaaks (*10-09-1859, †12-05-1932) [Nummer 1.1.1.2.4.3.3]
BIJLSMA, Taeke Ysacs (*02-02-1786, †10-10-1865) [Nummer 1.1.1.2.4]
BIJLSMA, Taetske Ysacs (*27-10-1856, †04-02-1906) [Nummer 1.1.1.2.7.1.3]
BIJLSMA, Tetje Heins (*17-02-1889, †29-06-1889) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.4]
BIJLSMA, Tetje Heins (*10-02-1890) [Nummer 1.1.1.2.4.3.4.1]
BIJLSMA, Teunis Taekes (*30-01-1901, †05-03-1968) [Nummer 1.1.1.2.4.3.3.2]
BIJLSMA, Tietje Taekes (*25-04-1894, †31-12-1894) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Tjiske (*19-09-1907, †28-01-1998) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.3.2]
BIJLSMA, Tjitske Heins (*02-11-1891, †23-03-1972) [Nummer 1.1.1.2.4.3.4.2]
BIJLSMA, Tjitske Ysacs (*24-02-1784, †23-10-1853) [Nummer 1.1.1.2.3]
BIJLSMA, Trijntje Annes (*28-05-1814, †26-12-1891) [Nummer 1.1.1.1.3.2]
BIJLSMA, Trijntje Doekes (*06-05-1860) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.1]
BIJLSMA, Trijntje Gerbens (*27-10-1843, †24-03-1848) [Dochter van 1.1.1.2.2.1]
BIJLSMA, Trijntje Harmens (*07-12-1841, †05-05-1844) [Dochter van 1.1.1.2.4.1]
BIJLSMA, Trijntje Harmens (*16-05-1846) [Dochter van 1.1.1.2.4.1]
BIJLSMA, Trijntje Heins (*05-03-1893) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.4]
BIJLSMA, Trijntje Jacobs (*18-07-1833, †04-05-1899) [Nummer 1.1.1.2.7.4]
BIJLSMA, Trijntje Jans (*15-01-1888) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Trijntje Jarigs (~04-03-1806, †18-07-1863) [Nummer 1.1.1.1.1.4]
BIJLSMA, Trijntje Klazes (*13-04-1837, †19-06-1837) [Dochter van 1.1.1.1.5.2]
BIJLSMA, Trijntje Klazes (*17-03-1856, †08-04-1856) [Dochter van 1.1.1.1.5.2]
BIJLSMA, Trijntje Klazes (*04-05-1895) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.2.2]
BIJLSMA, Trijntje Sakes (*18-08-1909) [Dochter van 1.1.1.2.2.2.1.4]
BIJLSMA, Trijntje Taekes (*22-11-1887) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1]
BIJLSMA, Trijntje Ysaaks (*17-05-1855) [Nummer 1.1.1.2.4.3.1]
BIJLSMA, Trijntje Ysacs (*03-08-1859, †31-10-1859) [Dochter van 1.1.1.2.7.1]
BIJLSMA, Trijntje Ysacs (*01-05-1861, †19-04-1917) [Nummer 1.1.1.2.7.1.5]
BIJLSMA, Verena (*25-12-1998) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.3]
BIJLSMA, Vroukje (*28-10-1892, †12-02-1972) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
BIJLSMA, Vroukje Johannes (*29-05-1820, †22-09-1820) [Dochter van 1.1.1.1.4]
BIJLSMA, Wieberen Izaaks (*27-11-1812, †23-05-1839) [Zoon van 1.1.1.1.2]
BIJLSMA, Willem [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3]
BIJLSMA, Willem (*05-02-1899, †21-04-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
BIJLSMA, Willem (*03-07-1953) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.2]
BIJLSMA, Wopke Jacobs (*27-12-1878) [Nummer 1.1.1.2.7.1.1.1]
BIJLSMA, Wopke Jans (*19-09-1881) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.2]
BIJLSMA, Wytske Doekes (*02-09-1923, †18-03-2001) [Nummer 1.1.1.2.2.1.2.1.1.1]
BIJLSMA, Ymkje Izaaks (~26-08-1810, †03-08-1876) [Nummer 1.1.1.1.2.1]
BIJLSMA, Ymkje Jarigs (*29-07-1802, †11-12-1876) [Nummer 1.1.1.1.1.2]
BIJLSMA, Ysac Durks (~05-12-1752, †20-03-1810) [Nummer 1.1.1.2]
BIJLSMA, Ysac Jacobs (*27-07-1820, †08-08-1877) [Nummer 1.1.1.2.7.1]
BIJLSMA, Ysaäk Taekes (*06-04-1831, †04-03-1876) [Nummer 1.1.1.2.4.3]
BIJLSMA, Yzaak Taekes (*24-05-1814, †04-09-1826) [Zoon van 1.1.1.2.4]
BIJLSMA, Zijke Ysacs (*05-08-1791, †11-03-1864) [Nummer 1.1.1.2.6]
BIJLSMA, Zoë [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3]
BIJLSMA, Zoë (*01-08-2001) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1]
Bijma, Martha (*±1853, †10-05-1932) [Partner van 1.1.1.1.5.1.1]
BIKKEL, Carlo (*23-09-1971) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.2]
BIKKEL, Gerrit Andreas Johannes (*24-01-1913, †01-03-1997) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1]
BIKKEL, Jacob (*21-03-1955) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1]
BIKKEL, Johanna Geertruida (*04-10-1952) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.3]
BIKKEL, Johannes Martinus (*29-12-1883, †08-02-1969) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1]
BIKKEL, Johannes Martinus (*11-05-1942) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
BIKKEL, Michel (*11-09-1967) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]
BIKKEL, Natasja Ilona (*06-04-1971) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
BIKKEL, Sandra Daniëlle (*08-06-1975) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
BIKKEL, Willem (*13-08-1944) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
Binksma, Albertus Michiel [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1.2]
Binksma, Pieter (*±1879) [Partner van 1.1.1.1.5.2.1.2]
Bloembergen, Pieter [Schoonouder van 1.1.1.2.5.3]
Bloembergen, Pieter Pieters (*±1824) [Partner van 1.1.1.2.5.3]
Blomsma, Harmke (*06-09-1829, †28-04-1877) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.1]
Boelens, Theunis Egberts [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.5]
Boelens, Tjidsger Theunis (*±1835) [Partner van 1.1.1.1.2.3.5]
Boer de, Aaltje Sakes [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1]
Boer de, Anna Elsina (*±1886) [Partner van 1.1.1.1.5.1.1.2]
Boer de, Anne [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.6]
Boer de, Anne Eelkes (*13-07-1890, †14-03-1893) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.6]
Boer de, Anne Eelkes (*13-12-1893, †04-08-1894) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.6]
Boer de, Anne Eelkes (*29-10-1895) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.6]
Boer de, Antje Cornelis (*12-08-1808, †22-01-1847) [Partner van 1.1.1.2.2.1]
Boer de, Catharynus Izaak Eelkes (*19-01-1901) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.6]
Boer de, Cornelis Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1]
Boer de, Eelke Annes (*03-01-1865, †03-12-1942) [Partner van 1.1.1.2.7.1.6]
Boer de, Harmannus [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.1.2]
Boer de, Jakob [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.2.1]
Boer de, Renske (*±1893) [Partner van 1.1.1.1.5.2.2.1]
Boer de, Tietje Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.5.2]
Boerema, Frouktje Popkes [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.1]
Boersma, Doeke Jans (*15-02-1882) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.1.1]
Boersma, Froukje Jans (*15-09-1851, †06-04-1853) [Dochter van 1.1.1.1.3.2]
Boersma, Gebke Wietzes [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.5]
Boersma, Jan Lubberts [Partner van 1.1.1.1.3.2]
Boersma, Jan Teunis (*05-11-1856, †17-05-1933) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.1]
Boersma, Jeltje Teunis (*11-05-1861, †04-06-1934) [Partner van 1.1.1.2.4.3.3]
Boersma, Lubbert Jans (*06-11-1847, †02-04-1925) [Nummer 1.1.1.1.3.2.1]
Boersma, NN (*10-12-1893) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.1.1]
Boersma, Teunis Botes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.1] [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.3]
Boersma, Teunis Jans (*23-09-1886) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.1.1]
Boersma, Wytze Jans (*09-02-1854, †16-08-1854) [Zoon van 1.1.1.1.3.2]
Boersma, Wytze Jans (*09-04-1856, †07-06-1856) [Zoon van 1.1.1.1.3.2]
Boersma, Wytze Jans (*03-07-1857, †08-07-1859) [Zoon van 1.1.1.1.3.2]
Bokma, Janke Martens [Schoonouder van 1.1.1.2.5.7]
Bokma, Lijsbert Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2.1]
Bokma, Marten Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.6.3]
Bokma, Rixtje Martens (*05-07-1815, †04-04-1878) [Partner van 1.1.1.2.6.3]
Bokstra, Detje Reinders (*01-04-1849, †10-08-1897) [Partner van 1.1.1.1.5.1.2]
Bokstra, Reinder Roelofs [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2]
Boonstra, Adriaantje IJsbrands (*±1894) [Partner van 1.1.1.2.7.1.4.1]
Boonstra, Johannes Pieters (*±1858) [Partner van 1.1.1.1.2.3.8]
Boonstra, Pieter Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.8]
Boonstra, Rinske [Partner van 1.1.1.1.5.4.3]
Bootsma, Bertus Botes (*24-03-1899) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.7]
Bootsma, Bote Botes (*16-03-1896) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.7]
Bootsma, Bote Tjitses (*07-05-1865) [Partner van 1.1.1.2.7.1.7]
Bootsma, Tjitse Aukes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.7]
Borneman, Dieuwke Reiniers (*27-12-1848, †18-02-1875) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.3] [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.2]
Bos, Andries (*09-04-1843) [Partner van 1.1.1.1.1.4.5]
Bosma, Adriana Johanna Anja (*01-07-1955) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5]
Bosma, Andries (*05-02-1932) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.1]
Bosma, Anne (*01-06-1922, †13-02-1993) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Bosma, Anne (*17-06-1967) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Bosma, Brugt (*30-05-1926, †09-09-1993) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5]
Bosma, Former Gerrits (*25-06-1850) [Zoon van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Geert (*29-12-1959) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.4]
Bosma, Geertien (*26-10-1934) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1]
Bosma, Gerrit Jacobs (*12-05-1819, †22-09-1819) [Zoon van 1.1.1.2.3]
Bosma, Gerrit Jacobs (*09-05-1823, †31-07-1887) [Nummer 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Gerryt Jacobs (*17-06-1811, †20-06-1814) [Zoon van 1.1.1.2.3]
Bosma, Harminus (*16-09-1952) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Bosma, Hendrikje (*29-03-1921, †19-06-1998) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.1.2]
Bosma, Hilligje (*24-08-1919, †28-04-1985) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.1.1]
Bosma, Hiltje Jacobs (*16-04-1815, †14-10-1835) [Dochter van 1.1.1.2.3]
Bosma, Jacob Gerrits (*±1781, †23-11-1857) [Partner van 1.1.1.2.3]
Bosma, Jacob Gerrits (*14-02-1849) [Zoon van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Jacobje Jacobs (*14-08-1821, †27-01-1822) [Dochter van 1.1.1.2.3]
Bosma, Jan (*12-10-1891, †26-04-1940) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.1]
Bosma, Jan (*12-12-1950) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Bosma, Jannie (*01-10-1957) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5]
Bosma, Klaaske Jacobs (*18-12-1816, †02-10-1835) [Dochter van 1.1.1.2.3]
Bosma, Kornelia (*16-06-1955) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Bosma, Kornelia (*01-06-1957) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.4]
Bosma, Kornelia Lammechien (*07-12-1949) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5]
Bosma, Lammegien (*05-04-1951) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5]
Bosma, Lammert (*04-11-1924, †03-03-1980) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.1.4]
Bosma, Maaike Cornelis [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.1]
Bosma, Pieter Gerrits (*11-03-1852) [Zoon van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Pietertje (*18-03-1964) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Bosma, Saapke Gerrits (*25-03-1853, †26-03-1853) [Dochter van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Saapke Gerrits (*10-08-1856, †16-09-1856) [Dochter van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Thijs Gerrits (*07-04-1855) [Zoon van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Tjitske Gerrits (*05-04-1846, †16-08-1846) [Dochter van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Tjitske Gerrits (*06-02-1848) [Dochter van 1.1.1.2.3.1]
Bosma, Trijntje (*04-05-1958) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Bosma, Yzaak Jacobs (*02-05-1813, †10-01-1814) [Zoon van 1.1.1.2.3]
Bosma, Zwaantien (*30-09-1952) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5]
Boswijk, Geert Derks [Schoonouder van 1.1.1.1.5.3.1]
Boswijk, Katharina (*±1854) [Partner van 1.1.1.1.5.3.1]
Bouma, Hyke Folkerts [Schoonouder van 1.1.1.2.6.2]
Bouma, Jantje [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.4]
Bouma, Neeltje Tjepkes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.2]
Bouwkamp, Albert [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1.2]
Bouwkamp, Freerk (*±1890) [Partner van 1.1.1.1.5.2.1.2]
Braaksma, Berber Wymers (*30-07-1855, †10-04-1856) [Dochter van 1.1.1.2.1.2]
Braaksma, Dirk Wymers (*13-07-1852) [Zoon van 1.1.1.2.1.2]
Braaksma, Geertje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.1.1]
Braaksma, Hiltje Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.4]
Braaksma, Jantje Wymers (*01-04-1845, †21-11-1846) [Dochter van 1.1.1.2.1.2]
Braaksma, Jantje Wymers (*01-12-1848) [Dochter van 1.1.1.2.1.2]
Braaksma, Paulus Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2.1.2]
Braaksma, Rinske [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.1] [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.3]
Braaksma, Wymer Paulus (*15-11-1821, †26-12-1895) [Partner van 1.1.1.2.1.2]
Brink van den, Hendrika Jacoba [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.4.1]
Broek van den, Aartje (*±1872) [Partner van 1.1.1.1.1.4.4.1]
Broek van den, Gerrit [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.4.1]
Brolsma, Grietje Johannes (*22-07-1873) [Partner van 1.1.1.2.2.1.1.1]
Brolsma, Johannes Martens [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.1]
Brommer, Kornelia [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.2]
Bron, Arend Hanzes [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.5]
Bron, Grietje (*±1853) [Partner van 1.1.1.1.2.1.5]
Bron, Jeltje Arents [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.2]
Bronger, Jacob Sjoerds (*24-12-1849) [Nummer 1.1.1.2.7.2.2]
Bronger, Jan Sjoerds (*16-04-1848) [Nummer 1.1.1.2.7.2.1]
Bronger, Jeppe Sjoerds (*03-05-1859) [Zoon van 1.1.1.2.7.2]
Brongers, Berber Sjoerds (*17-08-1854) [Nummer 1.1.1.2.7.2.3]
Buist, Albert (*18-02-1910, †16-02-1993) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Gertin (*10-07-1904) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Hillechien (*?-03-1903, †15-12-1903) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Jan (*13-07-1906) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Jenke (*25-01-1913, †04-10-2001) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Jenne Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Klaas (*02-08-1915) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Klaas Jennes (*28-08-1862, †06-03-1929) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Buist, Sietze (*18-02-1908, †20-06-1916) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Busser, Anton [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.6]
Busser, Ineke (*08-02-1941, †09-05-2002) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.6]
Butter, Marion (*03-05-1957) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.1]
Buurstra, Jan Wybes (*13-09-1823, †01-06-1904) [Partner van 1.1.1.2.6.7]
Buurstra, Wybe Gerrits [Schoonouder van 1.1.1.2.6.7]
Caat ten, Bertus (*14-05-1938) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Caat ten, Betje (*18-05-1931, †11-11-1932) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Caat ten, Cornelia (*30-04-1940) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Caat ten, Harm (*12-01-1904, †06-12-1993) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Caat ten, Harm (*12-11-1926) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Caat ten, Hendrikje (*25-04-1933) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Caat ten, Lammert (*04-03-1928) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Cardoes, Anna Sophia Willems [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2]
Carsjens, Anna Hillebrands (*28-02-1886, †22-06-1888) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.5]
Carsjens, Engelbertus [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.5]
Carsjens, Engelbertus Hillebrands (*08-07-1884, †04-08-1884) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.5]
Carsjens, Engelbertus Hillebrands (*29-10-1893) [Nummer 1.1.1.2.2.1.5.1]
Carsjens, Hillebrand Engelbertus (*14-05-1843, †06-10-1894) [Partner van 1.1.1.2.2.1.5]
Carsjens, Jeltje Hillebrands (*04-06-1879) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.5]
Carsjens, Tjitske Hillebrands (*15-12-1876, †11-11-1918) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.5]
Dalfsen van, Antje [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.7.1]
Dalfsen van, Dirk [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.7]
Dalfsen van, Kees [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.7]
Dalfsen van, Wijbergje (*24-12-1901) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.5]
Dalfzen van, Cornelis (*±1875) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.5] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.7]
Damsma, Hendrikje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.2.2]
Damstra, Jeltje (*03-05-1931) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Damstra, Pieter (*19-06-1907) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Dankert, Klaas Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.3]
Dankert, Pleuntje Klazes (*25-01-1858) [Partner van 1.1.1.2.2.3.3]
Dijk van, Anne [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.5.2]
Dijk van, Antje Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2]
Dijk van, Broer Ouwes (*17-05-1877) [Partner van 1.1.1.2.4.1.2.1]
Dijk van, Grietje Jans (*20-11-1901) [Dochter van 1.1.1.2.2.3.1.1]
Dijk van, Jan [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.1.1]
Dijk van, Jan Jans (*04-07-1874) [Partner van 1.1.1.2.2.3.1.1]
Dijk van, Jan Jans (*24-03-1899) [Zoon van 1.1.1.2.2.3.1.1]
Dijk van, Klaas Annes (*09-02-1883) [Partner van 1.1.1.2.7.1.5.2]
Dijk van, Marijke Jans (*03-12-1902) [Dochter van 1.1.1.2.2.3.1.1]
Dijk van, Ouwe Broers [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.2.1]
Dijk van, Tjerk Jans (*15-07-1900) [Zoon van 1.1.1.2.2.3.1.1]
Dijkstra, Antje [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.3]
Dijkstra, Dirk Meinderts [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1]
Dijkstra, Eke Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1]
Dijkstra, Feikje Cornelis [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1]
Dijkstra, Gelbrigje Johannes (*31-12-1885, †17-04-1886) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.1]
Dijkstra, Gerben Johannes (*20-11-1889) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.1]
Dijkstra, Hein Johannes (*06-12-1893) [Nummer 1.1.1.2.4.3.1.4]
Dijkstra, Johannes Willems (*12-07-1853, †25-10-1920) [Partner van 1.1.1.2.4.3.1]
Dijkstra, Lijsbert Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.2.1]
Dijkstra, Renske [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.2]
Dijkstra, Simkje Dirks (*11-12-1839, †08-10-1890) [Partner van 1.1.1.2.2.1.1]
Dijkstra, Sytske Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.3.1]
Dijkstra, Taeke Johannes (*15-05-1887) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.1]
Dijkstra, Tjitske Johannes (*15-01-1891) [Nummer 1.1.1.2.4.3.1.3]
Dijkstra, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.5.2]
Dijkstra, Willem Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1]
Dijkstra, Willem Johannes (*23-05-1878, †01-09-1878) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.1]
Dijkstra, Willem Johannes (*05-11-1880) [Nummer 1.1.1.2.4.3.1.1]
Dijkstra, Yzaak Johannes (*08-08-1882, †21-06-1883) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.1]
Dijkstra, Yzaak Johannes (*13-04-1884) [Nummer 1.1.1.2.4.3.1.2]
Doek, Hendrikje (*15-04-1862, †15-10-1919) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.3]
Dokter, Gerben Heerts (*±1810) [Partner van 1.1.1.2.5.1]
Dokter, Gerbrigje Jacobs [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1]
Dokter, Heert Gerbens [Schoonouder van 1.1.1.2.5.1]
Dokter, Trijntje (*17-12-1946) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2.4.1]
Dolfing, Geert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.3]
Dolfing, Hendrikje (*15-01-1874, †17-04-1946) [Partner van 1.1.1.1.1.2.2.3]
Donjema, Attje Sjoukes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.2]
Dorenbos, Aike Frederiks (*±1854) [Partner van 1.1.1.1.5.3.2]
Dorenbos, Frederik Freerks [Schoonouder van 1.1.1.1.5.3.2]
Douma, Johanna Tjibbes [Schoonouder van 1.1.1.1.2.2]
Douma, Trijntje Alberts [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2]
Eising, Jacqueline (*25-07-1968, †08-06-2001) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.3]
Eisinga, Gerrit
Eisinga, Ruurd Gerrits (*±1867)
Elsenga, Janke Joukes (*18-08-1846, †30-03-1892) [Partner van 1.1.1.2.2.1.4]
Elsenga, Jouke Sakes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.4]
Elsinga, Trijntje Sakes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1]
Emmelkamp, Annechien (*±1880) [Partner van 1.1.1.1.5.2.1.1]
Emmelkamp, Wiemer [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1.1]
Emmens, Jeen Willems (*12-11-1833, †21-03-1909) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2]
Emmens, Kunje Jeens (*05-10-1865, †01-12-1917) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2]
Enting, Aaltje (*19-06-1867, †14-08-1952) [Partner van 1.1.1.1.1.2.2.2]
Enting, Hendrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.2]
Faber, Sybren (*12-11-1838, †20-11-1925) [Partner van 1.1.1.1.1.4.3]
Feenstra, Lijsbeth Tjipkes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.7]
Feijen, Aaldert (*06-07-1941) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Aaltje (*04-02-1940, †07-07-1940) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Hendrikje (*25-01-1932, †09-02-1938) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Hendrikje (*17-07-1938) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Jan (*14-01-1949) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Jannes (*08-09-1906, †19-10-1956) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Jannes (*04-07-1947) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Jentje (*25-06-1929) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Feijen, Lammert (*08-09-1930) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Fekkes, Albert (*16-07-1900, †13-04-1984) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.6]
Fekkes, Jacobus [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.6]
Fekkes, Jacobus (*19-10-1928) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.6]
Fekkes, Kunje (*14-01-1925) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.6]
Fekkes, Margaretha (*24-09-1922) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.6]
Ferwerda, Gerben Fokkes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.4.1]
Ferwerda, Tettje Gerbens (*22-07-1876, †04-01-1938) [Partner van 1.1.1.2.2.1.4.1]
Fierstra, Antje Jelles (*17-11-1856, †02-03-1938) [Partner van 1.1.1.2.4.1.1]
Fierstra, Jelle Ritskes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1]
Fops, Antje Tjeerds [Schoonouder van 1.1.1.1.5.4.1]
Forsyth, Belinda Jane [Partner van 1.1.1.2.6.6]
Frank, Gerben Sytzes (*01-12-1838, †18-10-1920) [Partner van 1.1.1.1.1.4.1]
Frank, Sytse Willems [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.1]
Gaasterland, Doutzen Tjibbes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.1.1]
Geerts, Reinder (*16-03-1895, †28-02-1967) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.1]
Geest van der, Jacobus Abraham (*26-02-1914) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.3]
Geest van der, Martinus Wilhelmus Maria (*31-12-1953) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.3]
Ginkel van, Harmina (*22-10-1920, †28-06-1995) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.8]
Gorban, Caitlin Bridget (*2003) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.3]
Gorban, John Raymond [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.3]
Gorban, Sean Riley (*21-02-2000) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.3]
Graaf de, Kornelis Sanders (*15-02-1821, †09-05-1883) [Partner van 1.1.1.1.3.3]
Graaf de, Sander Kornelis [Schoonouder van 1.1.1.1.3.3]
Graaf de, Sander Kornelis (*24-06-1851, †06-06-1854) [Zoon van 1.1.1.1.3.3]
Groeneveld, Gerben Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.1]
Groeneveld, Trijntje Gerbens (*22-02-1875) [Partner van 1.1.1.2.7.1.1.1]
Groninger (Bronger), Jan Gerrits (*±1783, †21-06-1829) [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1]
Groninger (Bronger), Sjoerd Jans (*18-02-1817) [Partner van 1.1.1.2.7.2]
Groninger (Bronger), Trijntje Jans (*28-02-1826, †01-05-1872) [Partner van 1.1.1.2.7.1]
Groot de, Aaltje (*16-08-1900, †05-08-1996) [Partner van 1.1.1.1.5.1.2.2]
Groot de, Antje Siegers [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.3]
Groot de, Dieuwke Gerbens [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.6]
Grovestein, Jacob Cornelis [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1.1]
Grovestein, Maaike Jacobs (*17-12-1849) [Partner van 1.1.1.2.1.1.1]
Gruiters, Johannes Marinus (*±1899) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4]
Gruiters, Maria Cornelia Theresia (*17-10-1926) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4]
Guit, Tjiske [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.3]
Haagsma, Berber Pieters (*±1788, †29-06-1868) [Partner van 1.1.1.2.1]
Haak, Freerk Gerrits (*±1852) [Nummer 1.1.1.1.2.3.6]
Haak, Freerk Hendriks (*±1849) [Nummer 1.1.1.1.2.1.5]
Haak, Gerrit Jacobs (*10-11-1815, †22-12-1882) [Partner van 1.1.1.1.2.3]
Haak, Grietje Gerrits (*±1846) [Nummer 1.1.1.1.2.3.5]
Haak, Harm Gerrits (*±1854) [Nummer 1.1.1.1.2.3.7]
Haak, Harm Hendriks (*±1845) [Nummer 1.1.1.1.2.1.4]
Haak, Hendrik Gerrits (*±1859) [Nummer 1.1.1.1.2.3.9]
Haak, Hendrik Jacobs (*13-10-1810, †09-04-1882) [Partner van 1.1.1.1.2.1]
Haak, Iemkje Gerrits (*±1857) [Nummer 1.1.1.1.2.3.8]
Haak, Izaak Gerrits (*±1837) [Nummer 1.1.1.1.2.3.1]
Haak, Izaak Hendriks (*±1842) [Nummer 1.1.1.1.2.1.3]
Haak, Jacob Gerrits (*±1842) [Nummer 1.1.1.1.2.3.3]
Haak, Jacob Harmens [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3]
Haak, Jacob Hendriks (*±1837) [Nummer 1.1.1.1.2.1.1]
Haak, Jantje Gerrits (*±1845) [Nummer 1.1.1.1.2.3.4]
Haak, Jantje Hendriks (*±1839) [Nummer 1.1.1.1.2.1.2]
Haak, Saapke Gerrits (*±1840) [Nummer 1.1.1.1.2.3.2]
Haan de, Akke Meinderts (*27-07-1835, †30-01-1924) [Dochter van 1.1.1.1.1.1]
Haan de, Hendrik Andries [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.4]
Haan de, Hendrik Meinderts (*04-04-1841, †05-01-1892) [Nummer 1.1.1.1.1.1.4]
Haan de, Janke Hendriks (*16-03-1879) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.4]
Haan de, Jarig Meinderts (*27-12-1833, †18-03-1894) [Nummer 1.1.1.1.1.1.2]
Haan de, Klaas Meinderts [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1]
Haan de, Klaas Meinderts (*25-05-1831, †21-01-1883) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1]
Haan de, Meindert Jarigs (*04-05-1867) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.2]
Haan de, Meindert Klases (*07-09-1803, †24-10-1856) [Partner van 1.1.1.1.1.1]
Haan de, Rienk Meinderts (*26-01-1838, †02-10-1912) [Nummer 1.1.1.1.1.1.3]
Haarsma, Elske Jans (*03-08-1882, †02-09-1885) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.3]
Haarsma, Elske Jans (*18-03-1888) [Nummer 1.1.1.2.7.1.3.3]
Haarsma, Izaak Jans (*22-09-1897) [Nummer 1.1.1.2.7.1.3.4]
Haarsma, Jan Jans (*19-01-1856) [Partner van 1.1.1.2.7.1.3] [Partner van 1.1.1.2.7.1.4]
Haarsma, Jan Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.4]
Haarsma, Jansje Jans (*22-09-1897, †11-05-1927) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.3]
Haarsma, Klaasje Jans (*20-03-1889, †11-07-1889) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.3]
Haarsma, Klaaske Jans (*18-06-1892, †24-04-1893) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.3]
Haarsma, Klaaske Jans (*08-05-1894) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.3]
Haarsma, Pieter Jans (*08-01-1880, †28-09-1881) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.3]
Haarsma, Pieter Jans (*04-12-1886) [Nummer 1.1.1.2.7.1.3.2]
Haarsma, Pietje Jans (*06-08-1883) [Nummer 1.1.1.2.7.1.3.1]
Haarsma, Trijntje Jans (*12-05-1881, †19-05-1898) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.3]
Hak, Trijntje Pieters (*±1796, †05-12-1871) [Schoonouder van 1.1.1.2.7.3]
Halma, Auke Jans (*17-10-1892) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.2.2]
Halma, Jacob [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.3.1]
Halma, Jan [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.2.2]
Halma, Keimpe Jacobs (*07-09-1887) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.3.1]
Hasewindus, Sweitse Tijsses [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1]
Hasewindus, Trijntje Sweitses (*28-05-1810, †04-01-1884) [Partner van 1.1.1.1.3.1]
Hazeveld, Bertus (*16-08-1900, †28-10-1948) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.1.2]
Hazeveld, Grietje (*?-10-1923, †05-02-1924) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.1.2]
Hazeveld, Grietje (*?-04-1930, †08-07-1930) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.1.2]
Hazeveld, Klaasje (*?-08-1928, †30-09-1928) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.1.2]
Hazeveld, Willem [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.7.1]
Hazeveld, Willem Gerrit [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.1.2]
Heinis, Lena (*12-07-1909, †02-08-1979) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
HEINS, Johanna Maria (*17-01-1914) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
Herrema, Hendrik Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.1]
Herrema, Pieter Hendriks (*09-11-1876) [Partner van 1.1.1.2.7.1.3.1]
HIEMSTRA, Klaas (*01-09-1904, †10-01-1985) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
HIEMSTRA, Tjeerd Fokes (*±1776, †21-02-1852) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1]
HIEMSTRA, Tjitske Tjeerds (*±1809, †23-01-1880) [Partner van 1.1.1.2.2.1]
Hietkamp, Hendrikje Harmens [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.8]
Hijmersma, Martje [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.6]
Hindriks, Pietertje (*20-07-1928) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.3]
Hoekstra, Grietje Jacobs [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.1]
Hoekstra, Sjoukje [Partner van 1.1.1.2.2.1.1.3]
Hoen, Piertje (*16-09-1917) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3]
Hoitsma, Arjen Willems [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2]
Hoitsma, Gelske Arjens (*01-04-1843, †03-12-1898) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2]
Hoogeveen, Antje (*±1847) [Partner van 1.1.1.1.2.3.3]
Hoogeveen, Lebbe Alberts [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.3]
Hoogland, Dedtje Jans (*19-10-1846, †17-03-1929) [Partner van 1.1.1.1.1.1.4]
Hoogland, Jan Watzes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.4]
Hoogstra, Dirkje Martens (*26-12-1898) [Partner van 1.1.1.2.2.1.1.1.1]
Hoogstra, Marten Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.1.1]
Hout van der, Rens [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5.1]
Huizen van, Jannigje Sybes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2.3]
Huizen van, Trijntje Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.1]
Huizinga, Jantje Wieberens (*±1785, †20-01-1853) [Partner van 1.1.1.1.2]
Huizinga, Wieberen Iebeles [Schoonouder van 1.1.1.1.2]
Hummel, Hendrikje Alberts [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3]
IJzendoorn van, Adrianus [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.4.1]
IJzendoorn van, Teunis (*±1895) [Partner van 1.1.1.2.4.3.4.1]
Jacobsen, Johanna Geertruida (*20-01-1891, †02-01-1977) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1]
Jansma, Klaaske Symens (*17-10-1859) [Partner van 1.1.1.2.2.2.2.1]
Jansma, Symen [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.2.1]
Janssen, Chantal Miranda (*05-02-1978) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]
Janssen, Marcus Mattheus (*28-03-1947) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]
Jarigsma, Ymkjen Jarigs (~06-06-1745, †13-12-1819) [Partner van 1.1.1.1]
Jasper, Aukje Alberts [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.1]
Jong de, Akke Annes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.3]
Jong de, Geertje Gerrits (*±1863) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Jong de, Hendrikje Thijssens [Schoonouder van 1.1.1.2.6.7]
Jong de, Maria Jacobs [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.5.1]
Jong de, Reinder Roelofs (*10-06-1893, †11-02-1976) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Jong de, Roelof (*14-10-1931, †21-04-1985) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Jong de, Roelof Reinders (*±1862) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Jong de, Ytje Annes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.4.1]
Jongsma, Hiske Klazes (*±1805, †14-05-1853) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.4]
Jonk, Jetske Gerbens (*15-02-1783, †12-01-1825) [Partner van 1.1.1.2.2]
Kammen van, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.5.1]
Kamp van der, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.1]
Kanninga, IJle Geerts (*20-08-1835) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Katsma, Neeltje Sippes (*05-10-1867, †17-09-1941) [Partner van 1.1.1.1.5.1.2]
Katsma, Sippe Botes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2]
Keegstra, Antje Rinzes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1]
Keijzer, Jose [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.2]
Keimpema van, Berber Harmens (*±1795) [Partner van 1.1.1.2.7]
Keimpema van, Harmen Keimpes (*±1753, †24-11-1823) [Schoonouder van 1.1.1.2.4] [Schoonouder van 1.1.1.2.7]
Keimpema van, Trijntje Harmens (*±1790, †25-11-1848) [Partner van 1.1.1.2.4]
Kelderman, Hermanus Frederik (*±1891) [Partner van 1.1.1.1.1.4.4.1.1]
Kelderman, Rudolf Abraham [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.4.1.1]
Keuck, Ed [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.2]
Keuck, Ernst [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.2]
Keuck, Hans [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.2]
Keuck, Wilma [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.2]
Kiestra, Tietje Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.2]
Kloeze, Aaltje (*04-03-1890, †25-05-1973) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
Kloeze, Frens Hendriks (*08-04-1864, †07-02-1940) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
Kloosterman, Jeltje Oeges [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.5]
Klumpert, Maria Gerritdina [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.4.1.1]
Koehoorn, Baukje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.3.1]
Koehoorn, Eize Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.6]
Koehoorn, Jan Eizes (*13-01-1865, †16-06-1915) [Partner van 1.1.1.2.4.3.6]
Koehoorn, Tjitske Jans (*05-04-1895, †12-07-1895) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.6]
Koehoorn, Trijntje Jans (*14-05-1897) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.6]
Koelmans, Doeke Sybes (*24-03-1899) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.1.5]
Koelmans, Jacob [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.5]
Koelmans, Jacob Sybes (*28-06-1894) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.5.1]
Koelmans, Klaas Sybes (*15-05-1902) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.1.5]
Koelmans, Sybe Jacobs (*02-10-1859, †16-11-1922) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.5]
Koelmans, Trijntje Sybes (*23-08-1896) [Dochter van 1.1.1.2.2.2.1.5]
Koetstra, Hinke Doekes (*08-10-1822) [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.5] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2]
Kooistra, Lysbert (*23-04-1904) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2.2]
Koopal, Maaike Sybrands (*26-04-1857, †24-02-1894) [Dochter van 1.1.1.2.4.2]
Koopal, Marten Cornelis [Schoonouder van 1.1.1.2.4.2]
Koopal, Sybrand Martens (*26-10-1823, †07-03-1902) [Partner van 1.1.1.2.4.2]
Koopal, Taeke Sybrands (*07-11-1859, †03-01-1937) [Zoon van 1.1.1.2.4.2]
Koopal, Trijntje Sybrands (*02-03-1854, †22-03-1854) [Dochter van 1.1.1.2.4.2]
Koopal, Trijntje Sybrands (*21-07-1855, †20-09-1890) [Dochter van 1.1.1.2.4.2]
Koopmans, Antje Sjoerds [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.6]
Kootstra, Johanna [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2.1]
Kort, Albert (*07-06-1913, †16-06-1985) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.8]
Kort, Albert (*23-03-1963) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.8]
Kort, Albert Jantienus (*20-10-1932) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.2]
Kort, Arend [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.2]
Kort, Arend (*13-11-1899, †17-12-1899) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2]
Kort, Arendje (*15-09-1902, †02-12-1993) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.4]
Kort, Geertje (*08-04-1901, †31-08-1992) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Kort, Gesina (*04-06-1905, †18-04-1996) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.5]
Kort, Harmina Jantina Hendrikje (*03-11-1942, †±1985) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.8]
Kort, Hendrikje (*17-01-1908, †07-04-1993) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.6]
Kort, Hendrikje (*11-04-1924) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.2]
Kort, Hendrikje Harmina Jantina (*18-04-1940) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.8]
Kort, Jan (*15-08-1897, †25-12-1975) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.2]
Kort, Kornelia (*10-10-1896, †28-04-1967) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.1]
Kort, Lammert (*19-02-1929) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.2]
Kort, Lammert (*05-03-1945) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.8]
Kort, Lammert Arends (*25-12-1873, †14-06-1965) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2]
Kort, Maaike (*28-11-1910, †07-01-1997) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Kort, Pieter (*10-04-1947) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.8]
Kort, Sake Atzes (*04-02-1928) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.2]
Kramer, Afra (*03-12-1956) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.2]
Kramer, Rinske [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.3]
Kreeft, Zwaantien (*10-07-1928, †26-11-1979) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.5]
Kremer, Rijpke [Schoonouder van 1.1.1.1.5.4.4]
Krol, Hendrikje (*±1849) [Partner van 1.1.1.1.2.3.6]
Krol, Klaas Siedses (*±1821) [Partner van 1.1.1.2.5.5]
Krol, Roelf [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.6]
Krol, Sieds Alberts [Schoonouder van 1.1.1.2.5.5]
Kroodsma, Geertje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.2.1]
Krottje, Klaas [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2.1]
Krottje, Paulus [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.1.2]
Krottje, Renske Klazes (*25-01-1881) [Partner van 1.1.1.2.7.1.2.1]
Krottje, Ybeltje Paulus (*14-06-1879) [Partner van 1.1.1.2.2.3.1.2]
Kuijt, Dave (*09-06-1991) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.4]
Kuijt, Rob (*13-08-1952) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.4]
Kuik, Cornelis Sjoerds (*02-02-1891) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.1.3]
Kuik, Jantje Sjoerds (*17-03-1893, †25-09-1893) [Dochter van 1.1.1.2.2.2.1.3]
Kuik, Jantje Sjoerds (*21-07-1894, †19-07-1895) [Dochter van 1.1.1.2.2.2.1.3]
Kuik, Kornelis [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.3]
Kuik, NN (*05-07-1898) [Dochter van 1.1.1.2.2.2.1.3]
Kuik, Sjoerd Kornelis (*20-09-1861) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.3]
Kuik, Trijntje Sjoerds (*04-05-1889) [Nummer 1.1.1.2.2.2.1.3.1]
Kuiken, Akke Jacobs (*19-11-1871, †14-09-1899) [Partner van 1.1.1.2.4.3.5]
Kuiken, Beert Jacobs (*16-01-1823, †23-06-1899) [Partner van 1.1.1.2.1.1]
Kuiken, Jacob [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.5]
Kuiken, Jacob Beerts [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1]
Kuiken, Lijsbert [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.5]
Kuiken, Lijsbert Beerts (*25-01-1858, †04-05-1934) [Nummer 1.1.1.2.1.1.2]
Kuipers, Aafje Annes (*17-10-1863, †03-09-1931) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.2]
Kuipers, Anne [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.2]
Kuipers, Hendrikje [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2.2]
Kuipers, Jinke Libbes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Kuipers, JJJ [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.1.1.1]
Kunst, Baukje Dirks [Schoonouder van 1.1.1.2.6.4]
Landman, Fintje Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2.2]
Landman, Trijntje Ruurds [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.3.1]
Lang de, Freerk Keimpes (*12-01-1874, †30-05-1907) [Partner van 1.1.1.2.7.1.1.2]
Lang de, Keimpe Freerks [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.2] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.2]
Lang de, Wybren Keimpes (*04-06-1875, †10-12-1926) [Partner van 1.1.1.2.7.1.1.2]
Langeberg, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.2.1]
Langeloo, Geert (*15-12-1894, †17-10-1940) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Langeloo, Geert (*09-11-1927) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Langeloo, Hendrikje Roelfina (*01-03-1917) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Langeloo, Jan (*17-03-1918) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Langeloo, Kunje (*27-10-1924) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Langeloo, Roelof Jannes (*13-01-1836, †18-09-1933) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Langeloo, Roelof Jannes (*13-09-1919) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Langeraar, Johanna Catharina (*±1901) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4]
Lautenbach, Marcus [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Lautenbach, Trijntje (*01-06-1892) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.1.1]
Lautenbach, Wiebe Marcus (*02-03-1870, †08-07-1908) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Leistra, Dirkje Hendriks (*03-04-1859) [Dochter van 1.1.1.2.2.2.2]
Leistra, Doeke Hendriks (*19-06-1877, †11-11-1881) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.2]
Leistra, Hendrik Pieters (*12-10-1832) [Partner van 1.1.1.2.2.2.2]
Leistra, Klaas Hendriks (*14-11-1868) [Zoon van 1.1.1.2.2.2.2]
Leistra, Pieter Hendriks (*03-04-1859) [Nummer 1.1.1.2.2.2.2.1]
Leistra, Pieter Klazes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.2]
Leutscher, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1.1]
Leystra, Geert Klazes (*18-02-1877) [Partner van 1.1.1.2.2.3.2.2]
Leystra, Klaas [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.2.2]
Lok, Harmtien (*05-07-1953) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.3]
Lok, Hendrikus (*08-07-1926, †09-10-1997) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.3]
Lok, Jantien (*14-04-1960) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.3]
Loon van, Jitske Eeltjes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.1]
Loon van, Merijan (*12-09-1958) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.1]
Loonstra, Gooitske Gooitzens [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.2]
Luchies, Hendrika (*±1939) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.3.1]
Luinstra, Akke Jans (*08-05-1888, †01-06-1936) [Nummer 1.1.1.1.5.2.2.2]
Luinstra, Egbert Jans (*23-06-1883) [Nummer 1.1.1.1.5.2.2.1]
Luinstra, Jacobus Jans (*28-04-1882) [Zoon van 1.1.1.1.5.2.2]
Luinstra, Jan Klazes (*28-12-1844, †04-12-1921) [Partner van 1.1.1.1.5.2.2]
Luinstra, Klaas Egberts [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.2]
Luinstra, Klaas Jans (*22-01-1880) [Zoon van 1.1.1.1.5.2.2]
Luinstra, NN (*12-04-1878) [Zoon van 1.1.1.1.5.2.2]
Luinstra, Tietje Jans (*11-01-1885) [Dochter van 1.1.1.1.5.2.2]
Martens, Bob AA [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3.1]
Martens, Egbertje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
Masereeuw, Maretje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.5.1]
Meer van der, Beitske Gjalts (*±1829) [Partner van 1.1.1.2.5.4]
Meer van der, Gjalt Annes [Schoonouder van 1.1.1.2.5.4]
Meer de, Pieter Jans (*10-02-1813, †10-08-1895) [Partner van 1.1.1.1.6.1]
Meetsma, Ludger Tjidsgers [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.5]
Meij van der, Trijntje Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.5.3.1]
Meijer, Geertje [Schoonouder van 1.1.1.1.5.3]
Memmeler, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3]
Mettens, Aaltje Jans (*21-03-1842, †26-07-1849) [Dochter van 1.1.1.1.1.2]
Mettens, Hendrikjen Jans (*03-08-1844, †20-07-1845) [Dochter van 1.1.1.1.1.2]
Mettens, Jan Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2]
Mettens, Jan Jans (*23-02-1793, †07-01-1848) [Partner van 1.1.1.1.1.2]
Mettens, Janke Jans (*03-08-1844, †18-05-1845) [Dochter van 1.1.1.1.1.2]
Meulen van der, Andrieske Johannes (*03-06-1902) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1.1]
Meulen van der, Antje Bouwes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.2]
Meulen van der, Antje Meiles [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1]
Meulen van der, Boeltje Jans (*21-10-1808, †16-12-1849) [Partner van 1.1.1.1.1.3]
Meulen van der, Jan Ages [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.1]
Meulen van der, Jan Johannes (*±1775, †17-12-1837) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.3]
Meulen van der, Johannes Thomas (*20-09-1869, †29-12-1931) [Partner van 1.1.1.2.4.1.1.1]
Meulen van der, NN (*05-07-1914) [Zoon van 1.1.1.2.4.1.1.1]
Meulen van der, Thomas Johannes (*06-02-1897) [Zoon van 1.1.1.2.4.1.1.1]
Meulen van der, Thomas Tjeerds [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.1]
Meulen van der, Trijntje Johannes (*03-05-1898) [Dochter van 1.1.1.2.4.1.1.1]
Meulen van der, Wypkje Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.6.8]
Meulen van der, Wytske Jans (*26-04-1872, †05-04-1950) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.1]
Michaluk, Dave (*07-03-1986) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.2]
Michaluk, Tim (*13-06-1983) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.2]
Michaluk, Tom (*06-04-1954) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3.2]
Middel, Geertje Gerkes (*28-12-1841, †07-01-1876) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3]
Middel, Gerke Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3]
Middelburg, Rijndert [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.2.1]
Middelburg, Wilhelmina (*±1893) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.2.1]
Miedema, Jouke Ydes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.2]
Miedema, Wytske Joukes (*06-10-1853, †12-11-1894) [Partner van 1.1.1.2.4.1.2]
Molen van der, Jantje [Partner van 1.1.1.1.3.2.1]
Molenaar, Arjen Wopkes (*11-02-1829, †21-01-1895) [Partner van 1.1.1.2.7.4]
Molenaar, Former Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.3.1]
Molenaar, Jacob Arjens (*21-03-1861, †16-06-1863) [Zoon van 1.1.1.2.7.4]
Molenaar, Jakob Arjens (*02-04-1864, †09-01-1929) [Nummer 1.1.1.2.7.4.1]
Molenaar, Tjeerdtje Formers (*05-07-1814, †27-11-1898) [Partner van 1.1.1.2.3.1]
Molenaar, Wopke Arjens (*04-06-1867) [Zoon van 1.1.1.2.7.4]
Molenaar, Wopke Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.7.4]
Morrema, Bouwe Doekes (*23-05-1869) [Partner van 1.1.1.2.4.1.1.2]
Morrema, Doeke Dirks [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.2]
Mulder, Anna [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.1.2]
Murphy, Hazel Vivian [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
Naber, Hendrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.4]
Naber, Hendrik (*±1874) [Partner van 1.1.1.1.1.2.2.4]
Nicolai, Alle Jans (*05-09-1817, †18-12-1902) [Partner van 1.1.1.1.5.4]
Nicolai, Fokkola Alles (*24-04-1853, †11-04-1927) [Nummer 1.1.1.1.5.4.2]
Nicolai, Geertruida Alles (*05-01-1850, †13-08-1923) [Dochter van 1.1.1.1.5.4]
Nicolai, Hiltje Alles (*29-07-1858, †18-03-1935) [Nummer 1.1.1.1.5.4.4]
Nicolai, Jacobus Alles (*26-10-1855, †31-01-1923) [Nummer 1.1.1.1.5.4.3]
Nicolai, Jan Alles (*03-07-1851, †14-09-1926) [Nummer 1.1.1.1.5.4.1]
Nicolai, Mindert Alles (*05-06-1863, †21-11-1906) [Nummer 1.1.1.1.5.4.5]
Nicolai, Minke Aukes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.1.1]
Nieuwsma, Hein Rinzes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3]
Nieuwsma, Tjitske Heins (*27-04-1832, †13-08-1914) [Partner van 1.1.1.2.4.3]
Nijhof, Jeen Wiebrens (*28-07-1843) [Partner van 1.1.1.1.2.3.4]
Nijhof, Wiebren Jeens [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.4]
Nonkes, Arent (*±1838) [Partner van 1.1.1.1.2.3.2]
Nonkes, Jan Gosses [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.2]
Noordbeek, Hendrikje Harmens [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4]
Oosting, Grietje (*16-04-1899, †11-04-1927) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
Oosting, Harm Albertus (*09-03-1968) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.2]
Oosting, Hendrik (*21-08-1873, †12-10-1945) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
Oosting, Jan (*13-03-1944) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.2]
Oosting, Monique Claudia (*28-06-1966, †22-07-1983) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.2]
Osinga, Trijntje Bokkes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3]
Otten, Geesje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
Ottens, Albertje (*30-07-1928) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.4]
Palmboom, Anika [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.2]
Palmboom, Catharina Maria (*10-01-1955) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3]
Palmboom, Jan M (*10-12-1952) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.1]
Palmboom, Johannes Hendrikus (*17-12-1919, †11-07-1985) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2]
Palmboom, Joyce (*04-09-1984) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.1]
Palmboom, Kimberley (*29-12-1989) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.1]
Palmboom, Maria (*08-10-1958) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.4]
Palmboom, Selina (*16-11-1991) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.2]
Palmboom, Tessa (*29-04-1994) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.2]
Palmboom, Willem M (*28-02-1954) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.2]
Palmen, JJM [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.3.1.1]
Palstra, Berber Dirks [Schoonouder van 1.1.1.2.6.1]
Pasma, Feikje Eeltjes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.2]
Philips, Trientien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.2]
Plat, Gerben Jans (*±1848) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.4] [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.1.1]
Plat, Ietje Gerbens (*18-05-1882) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.1.1]
Plat, Trijntje Gerbens (*06-06-1877) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.4]
Ploeg, Anna Catharina (*±1845) [Partner van 1.1.1.1.2.1.3]
Ploeg van der, Anne Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2.5.6]
Ploeg, Annechien (*±1831) [Partner van 1.1.1.1.2.1.1]
Ploeg van der, Fokeltje Klazes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1]
Ploeg van der, Hendrik Annes (*±1817) [Partner van 1.1.1.2.5.6]
Ploeg van der, Lysbert Lazes [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1]
Ploeg van der, Pieter [Partner van 1.1.1.1.5.4.2]
Ploeg, Steven Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.3]
Poelman, Gooitzen Hendriks (*±1829) [Partner van 1.1.1.1.2.1.2]
Poelman, Hendrik Eits [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.2]
Pol van der, Doeke Sjoukes (*25-04-1857) [Zoon van 1.1.1.2.2.4]
Pol van der, Grietje Sjoukes (*20-01-1861) [Dochter van 1.1.1.2.2.4]
Pol van der, Jetske Sjoukes (*24-05-1854) [Dochter van 1.1.1.2.2.4]
Pol van der, Marijke Sjoukes (*13-04-1849) [Dochter van 1.1.1.2.2.4]
Pol van der, Pieter Lieuwes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.4]
Pol van der, Pieter Sjoukes (*05-11-1850) [Zoon van 1.1.1.2.2.4]
Pol van der, Sjouke Pieters (*27-01-1823, †01-09-1905) [Partner van 1.1.1.2.2.4]
Poortman, Jan Dirks [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1]
Poortman, Trijntje Jans (*01-01-1836, †01-05-1904) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1]
Popken, Jacob (*13-08-1859, †25-11-1931) [Partner van 1.1.1.1.1.2.2.1]
Popken, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.1]
Popma, Joukjen Popkes [Schoonouder van 1.1.1.1.3.3]
Post, Geertje Baukes [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1.1]
Post, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.3]
Posthuma, Jan (*10-12-1921, †11-04-1995) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.2]
Posthumus, Dirk Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2.5.8]
Posthumus, Jouke [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2.2]
Posthumus, Minke Joukes (*05-03-1884) [Partner van 1.1.1.2.7.1.2.2]
Posthumus, Sybren Dirks (*±1837) [Partner van 1.1.1.2.5.8]
Postma, Antje Renzes (*±1853) [Partner van 1.1.1.2.7.2.2]
Postma, Libbe Wolters [Schoonouder van 1.1.1.1.2.2]
Postma, Renze AEdes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2.2]
Postma, Willemke Libbes (*24-06-1830) [Partner van 1.1.1.1.2.2]
Pot, Finje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.5]
Proem, Antje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Pruik, Aukje Freerks (*±1853) [Partner van 1.1.1.1.2.1.4]
Pruik, Freerk Johannes (*24-01-1829) [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.4]
Pruim, Aafke Jans (*14-10-1792) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1]
Pruim, Hendrikje Feikes (*12-01-1833, †04-05-1910) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2]
Raad, Berend Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
Raad, Gesina Berendina (*09-01-1924, †22-01-2005) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
Raay van, Anja Henrietta [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1.1]
Regtop, Harmtje (*07-08-1910) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.1.1]
Reitsma, Dirk [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.4]
Reitsma, Jantje Lieuwes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.3]
Reitsma, Martentje Dirks (*11-07-1897) [Partner van 1.1.1.2.7.1.3.4]
Reitsma, Ruurd Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.5.1]
Reitsma, Tetje Ruurds (*01-11-1885) [Partner van 1.1.1.2.7.1.5.1]
Renkema, Jeltje Alberts [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.9]
Riemersma, Eeltje Formers (*05-01-1871, †12-03-1916) [Partner van 1.1.1.2.2.1.1.2]
Riemersma, Former Eeltjes (*26-03-1897) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.1.2]
Riemersma, Former Riemers [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.2]
Riemersma, NN (*24-01-1904) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.1.2]
Riemersma, Simkje Eeltjes (*17-09-1892) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.1.2]
Rienks, Doetje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.1.2]
Rienks, Saapke Tijsses [Schoonouder van 1.1.1.2.3.1]
Rienstra, Attje Sytzes (*03-03-1839) [Partner van 1.1.1.1.1.4.2]
Rienstra, Sytze Sytzes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.2]
Rietbroek, Anthonius Jozef [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.1]
Rietbroek, Johannes (*11-12-1948) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.1]
Rietbroek, Ralph (*15-03-1979) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.1]
Rinia, Fransina [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.1.1]
Rispens, Akke Rinzes (*05-01-1816, †20-05-1857) [Partner van 1.1.1.1.5.2]
Rispens, Pieter [Partner van 1.1.1.1.5.2.2.2]
Rispens, Rinze Klazes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2]
Robben, Bernhard Joseph (*03-03-1917) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.1.1]
Robben, Iemina Gezina (*27-09-1914) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.1]
Robben, Johan Bernhard (*23-12-1890) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.1.1]
Robben, Maria Gezina (*22-07-1913) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.1]
Robberecht, Bart (*02-05-1968) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.4]
Robberecht, Freddy (*15-06-1932) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.4]
Robberecht, Leonore (*04-01-1956) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.3.4.1]
Roo de, Cornelia (*16-06-1947) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Dina (*14-09-1943) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Froukje AElzes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.2]
Roo de, Geertje (*07-07-1940) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Harm (*19-05-1935) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.2.3.1]
Roo de, Hendrik (*22-02-1928) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Hendrik (*18-11-1933) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Jan (*18-07-1938) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Katrinus (*16-05-1932) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Lammert (*08-09-1929) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roo de, Ties (*27-09-1903, †26-08-1985) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.3]
Roorda, Dirkje Engberts [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.1]
Roos, Aagje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.1]
Ruiter, Jan (*15-10-1948) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.3.2]
Ruiter, Johannes (*08-03-1907, †06-09-1988) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.3.2]
Ruiter, Margaretha Elisabetha (*23-03-1933) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.3.2]
Runia, Jan [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.4]
Runia, Sipkje Jans (*19-02-1896) [Partner van 1.1.1.2.4.3.1.4]
Santhuizen, Rinske Arjens [Schoonouder van 1.1.1.2.7.4]
Sapier, Danny (*26-05-1959) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.2]
Sapier, Jean-Luc (*23-11-1993) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.2]
Schaaf van der, Marijke Tjerks (*12-02-1818, †13-11-1857) [Partner van 1.1.1.2.6.1]
Schaaf, Renske Sybes (*19-08-1825, †01-08-1884) [Partner van 1.1.1.2.6.4]
Schaaf, Rinske [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.5]
Schaaf, Sybe Sjoerds [Schoonouder van 1.1.1.2.6.4]
Schaaf van der, Tjerk Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2.6.1]
Schaap, Tetje [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.4]
Schat, Annie (*24-01-1923, †06-09-2003) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Arjen (*26-07-1917, †?-03-1999) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Grietje (*29-02-1916) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Hein (*10-03-1919, †01-04-1919) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Hein (*20-09-1925) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Izak (*18-04-1938) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Janke (*21-10-1920, †31-01-1991) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Jeltje Sybrens (*07-09-1887) [Partner van 1.1.1.2.7.1.3.2]
Schat, Johannes (*21-10-1928) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Sybren [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.2]
Schat, Taeke Arjens (*22-07-1892, †03-12-1985) [Partner van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Schat, Thea (*09-09-1932) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.4.2]
Scheepvaart, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2.1]
Scheepvaart, Teerde Jans (*09-07-1884, †02-10-1968) [Partner van 1.1.1.1.5.1.2.1]
Scheer van der, Roelfke Pieters [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.7]
Scheltema, Hotze Scheltus [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1]
Scheltema, Rinske Hotzes (*±1810, †10-02-1864) [Partner van 1.1.1.2.4.1]
Schepen van, Antje Klazes (*09-06-1870) [Dochter van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Berber Klazes (*22-11-1859, †11-02-1860) [Dochter van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Berber Klazes (*01-04-1862) [Dochter van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Feike Hendriks (*±1796, †21-04-1876) [Schoonouder van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Feike Klazes (*13-04-1857) [Zoon van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Hendrikje Klazes (*10-08-1872, †07-07-1873) [Dochter van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Jacob Klazes (*29-08-1865) [Zoon van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Klaas Feikes (*23-08-1833, †28-07-1883) [Partner van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Lieuwe Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.2]
Schepen van, Lieuwe Tjepkes (*03-03-1883) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.2]
Schepen van, Maartje Klazes (*18-01-1868) [Dochter van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Neeltje Tjepkes (*28-06-1895) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.2]
Schepen van, Tjepke Lieuwes (*02-11-1852, †12-05-1940) [Partner van 1.1.1.2.4.3.2]
Schepen van, Tjitske Tjepkes (*24-02-1879, †23-05-1879) [Dochter van 1.1.1.2.4.3.2]
Schepen van, Tjitske Tjepkes (*16-01-1893) [Nummer 1.1.1.2.4.3.2.1]
Schepen van, Trijntje Klazes (*14-12-1863) [Dochter van 1.1.1.2.7.3]
Schepen van, Yzaak Tjepkes (*01-05-1887) [Zoon van 1.1.1.2.4.3.2]
Schilder, Jantje Wymers [Schoonouder van 1.1.1.2.1.2]
Schiphof, Feikje Klazes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.2]
Schlüter, Johannes (*24-10-1869, †06-03-1941) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.2.6]
Schlüter, Johannes (*28-05-1936) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.6]
Schlüter, Johannes Zwaantinus (*27-01-1910, †22-12-1968) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.6]
Schlüter, Lammert (*31-01-1950, †03-02-1950) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.6]
Schlüter, NN (*17-08-1947, []20-08-1947) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.6]
Schokker, Albert (*03-08-1910, †15-04-1977) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Schokker, Aukje (*07-08-1934) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Schokker, Hendrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Schokker, Hendrikje (*21-12-1947) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Schokker, Lammert (*18-05-1936, †17-08-1992) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Schokker, Marijke Albertha (*04-01-1958, †27-11-1960) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.2.7]
Schottmans, Gerrit Jans (*16-11-1856) [Partner van 1.1.1.2.1.1.2]
Schottmans, Jan Gerrits [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1.2]
Schreur, Zwaantje (*28-08-1866, †06-02-1917) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.2.6]
Seerden, Maria [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.1]
Seerden, Martin [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.1]
Seerden, Tinus (†1968) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.1]
Seijen van, Johanna [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1]
Selie, Andries [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
Selie, Mathilda Josinna (*15-10-1947) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
Siderius, Evert Dirks [Schoonouder van 1.1.1.2.5.7]
Siderius, Marten Everts (*±1831) [Partner van 1.1.1.2.5.7]
Siegers, Jakob [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.5]
Siegers, Johannes (*±1884) [Partner van 1.1.1.1.1.2.2.5]
Sijstermans, Wilma (*25-12-1932, †27-07-1975) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.3]
Sinnema, Leentje Wytzes (*25-05-1881) [Partner van 1.1.1.2.4.3.1.1]
Sinnema, Wytze Dirks [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.1]
Sipkens, Geertruida (*±1858, †22-02-1945) [Nummer 1.1.1.1.5.3.2]
Sipkens, Jacobus (*±1846, †20-12-1937) [Nummer 1.1.1.1.5.3.1]
Sipkens, Sijbe Sipkes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.3]
Sipkens, Sijbertus (*±1850, †02-06-1870) [Zoon van 1.1.1.1.5.3]
Sipkens, Sipke Sybes (*23-05-1816, †02-01-1892) [Partner van 1.1.1.1.5.3]
Sligter, Margaretha [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.6]
Slim, Ariaantje Arjens [Schoonouder van 1.1.1.2.5.1]
Slot, Hendrik Gerrits [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.1.1]
Slot, Trijntje Hendriks (*29-04-1868) [Partner van 1.1.1.2.2.1.1.1]
Sloten, Jacob Sjoerds [Schoonouder van 1.1.1.2.6.9]
Sloten van, Klaasje [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.3]
Sloten van, Sjoerd Jacobs (*12-08-1834, †09-08-1906) [Partner van 1.1.1.2.6.9]
Sment, Frederik Allardus [Schoonouder van 1.1.1.2.6.8]
Sment, Janke Frederiks (*04-02-1833) [Partner van 1.1.1.2.6.8]
Smidt, Douwe Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.4]
Smidt, Froukje Jans (*13-05-1896, †08-11-1971) [Partner van 1.1.1.2.4.3.3.1]
Smidt, Isaac Johannes (*11-01-1888, †19-03-1888) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.4]
Smidt, Isaac Johannes (*30-09-1889, †21-11-1889) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.4]
Smidt, Isaac Johannes (*02-03-1894) [Nummer 1.1.1.2.7.1.4.1]
Smidt, Jan Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.3.1]
Smidt, Johannes Douwes (*21-09-1829, †24-11-1907) [Partner van 1.1.1.2.7.1.4]
Smit, Martje (*14-02-1869, †12-05-1928) [Partner van 1.1.1.1.5.4.5]
Smits, Gerben Jacobs (*21-07-1869) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.3]
Smits, Jacob Jitzes (*05-03-1840, †27-11-1921) [Partner van 1.1.1.2.2.1.3]
Smits, Jantje Jacobs (*15-03-1865) [Nummer 1.1.1.2.2.1.3.1]
Smits, Jitske Jacobs (*05-08-1872) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.3]
Smits, Jitze Wybes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.3]
Span, Wietske (*28-03-1905) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2.3]
Spoelhof, Maartje [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2.1]
Stambergen, Elske Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.4]
Stap, Abraham Pieters (*31-01-1818, †14-08-1855) [Nummer 1.1.1.2.6.4]
Stap, Arjaantje Pieters (*24-10-1827, †04-03-1899) [Nummer 1.1.1.2.6.7]
Stap, Dirkje Pieters (*01-11-1834, †05-10-1908) [Nummer 1.1.1.2.6.9]
Stap, Fetje Ritskes [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.2] [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.2]
Stap, Hein Pieters (*06-10-1825) [Nummer 1.1.1.2.6.6]
Stap, Jacob Pieters (*12-09-1811, †06-01-1867) [Nummer 1.1.1.2.6.1]
Stap, Jan Pieters (*05-11-1822, †27-10-1829) [Zoon van 1.1.1.2.6]
Stap, Jan Pieters (*13-01-1830) [Nummer 1.1.1.2.6.8]
Stap, Janke Pieters (*09-06-1820, †23-09-1864) [Nummer 1.1.1.2.6.5]
Stap, Klaaske Pieters (*06-01-1813, †28-02-1885) [Nummer 1.1.1.2.6.2]
Stap, Pieter Jacobs (*±1791, †18-07-1858) [Partner van 1.1.1.2.6]
Stap, Tjitske Pieters (*24-05-1832, †07-06-1873) [Dochter van 1.1.1.2.6]
Stap, Yzaak Pieters (*27-08-1815, †04-09-1865) [Nummer 1.1.1.2.6.3]
Stapert, Geertje Douwes [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1.2]
Stapleton, [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3.1]
Stapp, David Henry [Zoon van 1.1.1.2.6.6]
Steenstra, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Steenwijk van, Margje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.3]
Sterken, Albert (*29-04-1861, †15-10-1919) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.3]
Sterken, Barbara (*13-07-1896, †30-12-1981) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.3]
Sterkenboer, Antje Jans (*27-09-1829) [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.4]
Stort, Etje Klasens [Schoonouder van 1.1.1.2.5.6]
Strating, Antje (*06-06-1876) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.5] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.7]
Strooisma, Pietje Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.3]
Struiksma, Egbert Ates [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.2.2]
Struiksma, Gerlof Egberts (*26-02-1879) [Partner van 1.1.1.2.4.1.2.2]
Struiksma, Jan Pieters (*14-05-1892) [Partner van 1.1.1.2.4.3.2.1]
Struiksma, Pieter Willems [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.2.1]
Stuivinga, Aafke Nammens (*06-12-1876, †02-08-1934) [Partner van 1.1.1.2.7.4.1]
Stuivinga, Nammen [Schoonouder van 1.1.1.2.7.4.1]
Stuur, Joukje Harmens [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1]
Stuur, Wytske Harmens (~16-04-1779, †21-09-1870) [Partner van 1.1.1.1.3]
Suurd, Wisse [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.1.3]
Swart, Rintje Pieters [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2.3]
Swart, Sybe Rintjes (*18-05-1852) [Partner van 1.1.1.2.7.2.3]
Tamminga, Baukje (*28-10-1942) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Tamminga, Doeke (*26-02-1948) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Tamminga, Gerben (*03-10-1944) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Tamminga, Hessel (*05-10-1949) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Tamminga, Johanna (*20-06-1946) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Tamminga, Meinte (*17-09-1905, †23-08-1981) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2.4]
Tand van der, Trientje
Tangsma, Trijntje Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.6]
Tasma, Aaltje Wopkes (*19-04-1856, †19-07-1913) [Partner van 1.1.1.2.7.1.2]
Tasma, Aldert Doekes (*23-09-1890, †27-12-1890) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Doeke Wopkes (*04-06-1851, †29-04-1937) [Partner van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Hinke Doekes (*07-01-1886) [Nummer 1.1.1.2.7.1.5.2]
Tasma, Izaak Doekes (*30-04-1882) [Nummer 1.1.1.2.7.1.5.1]
Tasma, Jacob Doekes (*19-06-1887) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Jakob Doekes (*02-06-1883, †17-07-1883) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Jakob Doekes (*28-10-1884, †02-03-1885) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Jan Doekes (*20-01-1889, †22-12-1890) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Jan Doekes (*02-01-1893, †09-09-1893) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Nieske Wopkes (*07-11-1853) [Partner van 1.1.1.2.7.1.1]
Tasma, Trijntje Doekes (*09-11-1891, †10-10-1923) [Dochter van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Wopke Doekes (*20-01-1881) [Zoon van 1.1.1.2.7.1.5]
Tasma, Wopke Tjipkes (*13-01-1823, †11-07-1858) [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.5] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2]
Terpstra, Antje [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.4]
Terpstra, Dirk Sjoerds (*28-01-1881) [Partner van 1.1.1.2.4.3.1.3]
Terpstra, Sjoerd [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.3]
Tigchelaar, Gerrit Ruurds [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.3]
Tigchelaar, Johannes Gerrits (*01-06-1880) [Partner van 1.1.1.2.7.1.1.3]
Tilma, Akke Piers (*±1871, †29-04-1876) [Dochter van 1.1.1.1.5.2.1]
Tilma, Akke Piers (*±1881) [Nummer 1.1.1.1.5.2.1.2]
Tilma, Fopke Piers [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1]
Tilma, Fopke Piers (*±1870) [Nummer 1.1.1.1.5.2.1.1]
Tilma, Pier Jans (*±1842, †22-05-1916) [Partner van 1.1.1.1.5.2.1]
Timmer, Hendrik Cornelis (*09-10-1917, †09-05-1983) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.1.1.1]
Tissingh, Jantien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.1]
Tjepkema, Cornelis Tjepkes (*19-04-1822, †07-01-1877) [Partner van 1.1.1.2.6.5]
Tjepkema, Tjepke Cornelis [Schoonouder van 1.1.1.2.6.5]
Trip, Dina (*23-02-1874, †22-12-1909) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
Troost, Frans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.2]
Troost, Nathalie Simone Monique (*09-02-1970) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.2]
Trzcenskij, Elisabeth (*22-11-1901) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.3.1]
Tuinen van, Baukje Klazes (*01-01-1875) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.2]
Tuinen van, Dieuwke Symons (*25-10-1901) [Dochter van 1.1.1.2.2.1.2.3]
Tuinen van, Gerlof Symons (*18-08-1899) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.3]
Tuinen van, Klaas Symons (*07-07-1849) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.3] [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.2]
Tuinen van, Klaas Symons (*16-08-1897) [Zoon van 1.1.1.2.2.1.2.3]
Tuinen van, Symon Klazes (*15-10-1873) [Partner van 1.1.1.2.2.1.2.3]
Tuinstra, Geertje Gerlofs [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.2.2]
Tönjes, Georg Wilhelm [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.3.1]
Tönjes, Ruurd (*16-04-1863) [Partner van 1.1.1.2.2.1.3.1]
Vaatstra, Antje Gooitzens (*11-09-1825, †19-02-1869) [Partner van 1.1.1.1.5.1]
Vaatstra, Gooitzen Teyes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1]
Veen, Anke (*±1851) [Partner van 1.1.1.1.2.3.7]
Veen van der, Fokke Volkerts [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3]
Veen van der, Nienke Fokkes (*06-05-1836, †20-03-1897) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3]
Veen, Pieter Wijers [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.7]
Veenema, Mintje Johannes (*15-07-1813, †07-09-1849) [Partner van 1.1.1.1.3.1]
Veenhof, Vroukje Egberts (*17-05-1827, †16-01-1909) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1]
Veening, Trientje Rieuwerts [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3]
Veenstra, Antje Hendriks [Partner van 1.1.1.1.1.1.1]
Veenstra, Geertje (*08-09-1900, †22-05-1987) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.2]
Veenstra, Maaike [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.2.1]
Veer van der, Mathilda Wilma (*05-04-1950) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1.1]
Velde van de, Annigje (*30-07-1860, †25-03-1950) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4]
Veldman, Trientje (*±1852) [Partner van 1.1.1.1.5.4.1]
Veltman, Geert Ruurds [Schoonouder van 1.1.1.1.5.4.1]
Venema, Hendriktje (*±1837) [Partner van 1.1.1.1.2.3.1]
Venema, Johannes Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1]
Venema, Sweitse Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3.1]
Verenjans, Roelof (*04-04-1867, †11-04-1946) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Versnel, Arie [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.5.1]
Versnel, Johanna (*±1899) [Partner van 1.1.1.2.2.1.5.1]
Visser, Aaltje (*±1845) [Partner van 1.1.1.1.2.1.4]
Visser, Bernardus Roelfs [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.4]
Visser, Janke Pieters (*28-09-1864, †01-08-1953) [Partner van 1.1.1.2.4.3.4]
Visser, Maartje [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.2]
Visser, Pieter [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.4]
Vlag van der, Abe Klazes (*28-04-1790, †06-11-1848) [Partner van 1.1.1.2.5]
Vlag van der, Andrieske Klazes (*20-03-1849, †04-04-1872) [Nummer 1.1.1.2.5.4.1]
Vlag van der, Grietje Abes (*15-10-1829, †21-06-1875) [Nummer 1.1.1.2.5.7]
Vlag van der, Jannigje Abes (*16-03-1816, †20-03-1834) [Dochter van 1.1.1.2.5]
Vlag van der, Klaas Abes [Schoonouder van 1.1.1.2.5]
Vlag van der, Klaas Abes (*15-10-1812, †06-05-1815) [Zoon van 1.1.1.2.5]
Vlag van der, Klaas Abes (*15-08-1822, †15-06-1864) [Nummer 1.1.1.2.5.4]
Vlag van der, Klaasje Abes (*14-07-1814, †06-05-1898) [Nummer 1.1.1.2.5.1]
Vlag van der, Lijsbert Abes (*06-09-1820, †31-12-1919) [Nummer 1.1.1.2.5.3]
Vlag van der, Maartje Abes (*14-12-1817) [Nummer 1.1.1.2.5.2]
Vlag van der, Saapke Abes (*13-08-1827) [Nummer 1.1.1.2.5.6]
Vlag van der, Sijke Abes (*15-10-1829, †18-12-1903) [Nummer 1.1.1.2.5.8]
Vlag van der, Tjitske Abes (*28-12-1824, †03-10-1902) [Nummer 1.1.1.2.5.5]
Vlag van der, Ysaak Abes (*15-09-1831, †13-07-1845) [Zoon van 1.1.1.2.5]
Vos, Albert (*17-01-1861, †<1869) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.2]
Vos, Albert (*18-04-1869, †12-02-1905) [Nummer 1.1.1.1.1.2.2.2]
Vos, Antinus (*01-04-1900) [Nummer 1.1.1.1.1.2.2.3.1]
Vos de, Catharina (*04-12-1900) [Nummer 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Vos, Hendrik (*22-08-1872, †28-10-1952) [Nummer 1.1.1.1.1.2.2.3]
Vos, Hendrikje (*06-08-1858, †26-11-1870) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.2]
Vos, Imigje (*28-11-1862, †21-08-1936) [Nummer 1.1.1.1.1.2.2.1]
Vos, Jakob (*?-02-1861, †02-11-1861) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.2]
Vos, Jan (*25-11-1865, †01-12-1870) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.2]
Vos, Jan Sierts (*±1809) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2]
Vos, Janna (*05-06-1878) [Nummer 1.1.1.1.1.2.2.5]
Vos, Jantien (*04-10-1875) [Nummer 1.1.1.1.1.2.2.4]
Vos, Reinder Jans (*07-12-1834, †04-02-1909) [Partner van 1.1.1.1.1.2.2]
Vos de, Trijntje Klazes (*11-03-1822, †13-03-1896) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Vos de, Wobbe IJles (*12-01-1863, †08-03-1902) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.1]
Vries de, Aafje (*11-05-1872, †04-12-1949) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.1]
Vries de, Akke Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.1.1.3]
Vries de, Douwtje Oenes (*23-08-1824, †05-05-1877) [Partner van 1.1.1.1.2.2]
Vries de, Frans (*24-08-1823, †22-11-1909) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.1]
Vries de, Gaele Tabes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.2.1]
Vries de, Geert [Schoonouder van 1.1.1.1.5.4.4]
Vries de, Hiltje Ypes
Vries de, Hindrik (*±1858) [Partner van 1.1.1.1.5.4.4]
Vries de, J.R. (*±1942) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.6]
Vries de, Jacob [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2.3]
Vries de, Jan [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.5.1]
Vries de, Janke Ebeles [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.2.1]
Vries de, Janke Wybrens [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.2] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.1.2]
Vries de, Jetske [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.2.2]
Vries de, Marijke Willems [Schoonouder van 1.1.1.2.2.4]
Vries de, Mintje Tjallings [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2]
Vries de, Neeltje Jacobs (*04-12-1882) [Partner van 1.1.1.2.7.1.2.3]
Vries de, Oene Gjalts (*±1794) [Schoonouder van 1.1.1.1.2.2]
Vries de, Taetske Jeppes [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2] [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1]
Vries de, Tjitske Gaeles (*01-02-1877) [Partner van 1.1.1.2.2.3.2.1]
Wagenaar, Berend Jacobs [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2]
Wagenaar, Dirkje Berends (*±1805, †05-08-1839) [Partner van 1.1.1.2.2.2]
Wal van der, Antje (*19-02-1903, †06-06-1955) [Partner van 1.1.1.2.4.3.3.2]
Wal van der, Bintje [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.3.4]
Wal van der, Grietje Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.2]
Wal van der, Jantje [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2.1.2]
Wal van der, Lamke Klazes [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1.4]
Wassen, Harmtien (*16-05-1894, †07-04-1981) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2]
Wassen, Leffert (*13-06-1865, †25-06-1935) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2]
Wassenaar, Douwe Teunis (*01-11-1814, †01-02-1881) [Partner van 1.1.1.2.6.2]
Wassenaar, Teunis Mennes [Schoonouder van 1.1.1.2.6.2]
Weber, Johanna Frederika [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.1]
Wedzinga, Gerritje Berends [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1.2.2.1]
Weemstra, Antje Imkes (~19-12-1764, †26-04-1827) [Partner van 1.1.1.1.1]
Weertman, Frederika Johanna [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1]
Weertman, Hendrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.2.1.1]
Weima, Sieuke Eizes (*07-02-1790, †18-03-1825) [Partner van 1.1.1.1.4]
Weit van der, Jan Wytzes [Schoonouder van 1.1.1.2.5.2]
Weit van der, Wytze Jans (*±1819) [Partner van 1.1.1.2.5.2]
Wekema, Hendrikje (*29-04-1862, †27-06-1947) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.1]
Wenselaar, Neeltje [Schoonouder van 1.1.1.2.7.1.2.3]
Werf van der, Antje Jans [Schoonouder van 1.1.1.2.6.5]
Werkhoven, Abe Folkerts (*07-05-1881, †24-11-1973) [Partner van 1.1.1.2.4.1.1.3]
Werkhoven, Folkert [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.3]
Werkhoven, Sybren Annes (*12-07-1818) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.2]
Werkhoven, Taetske Sybrens (*16-05-1849, †22-01-1908) [Partner van 1.1.1.2.2.3.2]
Wessels, Rudolf [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.2.1.1]
Westerhuis, Lolkje Symens [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.2.1]
Westra, Tetje [Schoonouder van 1.1.1.2.7.4.1]
Wichgers, Biefke Freerks [Schoonouder van 1.1.1.1.5.3.2]
Wiedema, Aukje Pielgers [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.2]
Wielen van der, Akke Rienks [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1]
Wielinga, Hotze Pieters (*04-06-1816, †06-02-1848) [Partner van 1.1.1.2.1.1]
Wielinga, Pieter Hotzes [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1]
Wielinga, Pieter Hotzes (*25-10-1844) [Nummer 1.1.1.2.1.1.1]
Wierda, Marijke Sjoukes (*26-11-1853, †20-11-1933) [Partner van 1.1.1.2.2.3.1]
Wierda, Sjouke Tjipkes [Schoonouder van 1.1.1.2.2.3.1]
Wiersma, Froukje (*25-04-1844, †28-10-1920) [Partner van 1.1.1.1.1.1.3]
Wiersma, Gaatske Rinzes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2]
Wiersma, Marijke Gerlofs [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.1]
Wijgers, Sipke Alberts (*29-06-1758, †20-01-1819) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2]
Wijkstra, Saapke Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.1.2.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.2.3]
Wijnholds, Anna Geertina (*03-11-1934) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Annechien (*30-03-1920) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Geertje (*09-01-1928) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Hendrik (*08-04-1900) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Hinke (*06-08-1932) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Iemkje (*11-01-1922) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Klaas (*09-01-1926) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Rudolf (*10-11-1923) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnholds, Trijntje (*24-06-1930) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.3.1.2]
Wijnsma, Baukje Jans (*27-02-1896) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.5.1]
Wijnsma, Jan [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.5.1]
Willems, J.H.H. (*05-09-1944) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.3.1]
Willems, Sijtske [Schoonouder van 1.1.1.1.2.2]
Winter, Cornelis Johannes Joseph (*01-11-1953) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3]
Winter, Marloes (*04-05-1984) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3]
Winter, Paulien CM (*24-06-1981) [Nummer 1.1.1.1.1.2.1.2.4.2.3.1]
Wisman, Antje (*14-10-1878, †30-05-1946) [Partner van 1.1.1.1.1.2.3.3]
Wisman, Harm [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.3.3]
Wouda, Hendrik Broers [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.1.1]
Wouda, Tjibbe Hendriks (*06-12-1878, †08-11-1953) [Partner van 1.1.1.1.5.1.1.1]
Woude van der, Fokeltje Klazes [Schoonouder van 1.1.1.2.6.9]
Woudenberg, Gerritje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4.4.1]
Woudstra, Sytske Ynzes (*06-11-1878, †17-08-1952) [Partner van 1.1.1.2.4.1.1.4]
Woudstra, Ynze [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1.1.4]
Wygers, Albert Sipkes (*06-02-1803) [Partner van 1.1.1.1.1.2]
Ynema, Maaike Sybrands [Schoonouder van 1.1.1.2.4.2]
Zaag van der, Lysbert Willems (*25-11-1826, †27-07-1892) [Partner van 1.1.1.1.1.1.2]
Zaag van der, Willem Piers [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.2]
Zantinga, Geertruida Dirks (*±1783, †05-04-1871) [Partner van 1.1.1.1.5]
Zijlstra, Antje Meiles [Schoonouder van 1.1.1.2.4.1]
Zijlstra, Riemke Heins [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.4]
Zijlstra, Rinske Doekes (*±1774, †02-10-1853) [Schoonouder van 1.1.1.2.2.1]
Zijlstra, Tjibbe Thijsses (*05-11-1811, †18-04-1860) [Partner van 1.1.1.1.1.4.1]
Zittema, Adriaantje Sjoerds (*±1853) [Partner van 1.1.1.2.7.2.1]
Zittema, Gerrit Lykeles (*23-05-1875) [Partner van 1.1.1.2.2.2.1.6]
Zittema, Lykele Gerrits [Schoonouder van 1.1.1.2.2.2.1.6]
Zittema, Lykele Jelles [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.2] [Schoonouder van 1.1.1.2.4.3.1.2]
Zittema, Neeltje Lykeles (*25-12-1884) [Partner van 1.1.1.2.4.3.1.2]
Zittema, Sjoerd Lykeles [Schoonouder van 1.1.1.2.7.2.1]
Zittema, Trijntje Lykeles (*15-02-1887) [Partner van 1.1.1.2.4.3.1.2]
Zubielevitch, Elena Alexandra (*02-02-1989) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
Zubielevitch, Robert John (*19-11-1948) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
Zubielevitch, Stasha Anna (*06-10-1982) [Dochter van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
Zubielevitch, Stefan Mark (*01-11-1979) [Zoon van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
Zubielevitch, Zigmunt [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
Zuidema, Ursula G (*±1942) [Partner van 1.1.1.1.1.2.1.2.4.5]
Zwart, Antje Jans (*19-02-1829, †18-03-1908) [Nummer 1.1.1.1.1.4.1]
Zwart, Antje Klazes [Schoonouder van 1.1.1.2.5.5]
Zwart, Hendrikje Jans (*30-11-1835, †23-12-1840) [Dochter van 1.1.1.1.1.4]
Zwart, Hendrikje Jans (*01-11-1842, †14-12-1888) [Nummer 1.1.1.1.1.4.4]
Zwart, Jan Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4]
Zwart, Jan Jans (*26-04-1804, †01-08-1890) [Partner van 1.1.1.1.1.4]
Zwart, Jan Jans (*28-06-1827) [Zoon van 1.1.1.1.1.4]
Zwart, Jeltje Jans (*13-11-1837, †11-11-1921) [Nummer 1.1.1.1.1.4.3]
Zwart, Klaaske Jans (*26-10-1845) [Nummer 1.1.1.1.1.4.5]
Zwart, Marten Jans (*06-05-1831) [Nummer 1.1.1.1.1.4.2]
Zwart, NN (*28-04-1841) [Dochter van 1.1.1.1.1.4]
Zwart, Ymkje Jans (*09-08-1849) [Zoon van 1.1.1.1.1.4]
Zwier, Jantje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2.2.4]

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 08-02-2006 13:07